Lastebiler

Forskjellige veier til en fossilfri fremtid for lastebiler

Lars Mårtensson
2023-05-29
Bærekraft Alternativt drivstoff Elektromobilitet
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Det er klart at transportbransjen må redusere karbonavtrykket og gå bort fra fossile drivstoff. Men to store spørsmål gjenstår: hva er det beste alternativet for tunge lastebiler, og hvilke bærekraftige alternativer finnes allerede i dag?

For øyeblikket foreslås flere teknologier som løsningen, inkludert batterielektrisk og brenselcelleelektrisk, samt fornybare drivstoff som hydrogenert vegetabilsk olje (HVO) og bio-LNG. Hver av disse har fordeler og begrensninger når det gjelder utvikling, infrastruktur, kostnader og miljøpåvirkning i løpet av livssyklusen.
 

Maria Grahn, førsteamanuensis ved Chalmers teknologiske høyskole, jobber mye innen analyse av energisystemer og forskning på fremtidens drivstoff for transport. – Vårt mål er å få en bedre forståelse av de forskjellige alternativene, i håp om at vi kan hjelpe regjeringer og beslutningstakere med å finne det beste alternativet, forklarer hun. – Det er mange forskjellige scenarier og spørsmål som fremdeles er ubesvarte. Men med fakta vi har på bordet i dag ser vi klare trender og tendenser mot visse typer drivstoff.


Som en del av arbeidet hennes har Maria bidratt til modellering av fremtidige drivstoff og trender for å forutsi hvilke drivstoff som mest sannsynlig vil bli brukt til ulike transportmåter, inkludert skipsfart, luftfart og personbiler. Når det gjelder tunge kjøretøy, går bransjen i en klar retning.


– I hvert fall i Europa, hvis forskriftene i praksis kommer til å forby nesten alle CO2-utslipp fra eksos, så er det egentlig bare to alternativer: batterielektrisk og hydrogen. Når vi modellerer den fremtidige drivstoffblandingen for tunge lastebiler, kan vi se at disse to drivstoffene sannsynligvis vil dominere fremover.»


Er fremtiden til elektriske lastebiler batterielektrisk eller brenselcelleelektrisk?

Det korte svaret er begge deler – men hvilken av de to som er best for en gitt situasjon vil sannsynligvis avhenge av flere faktorer, som for eksempel vekten og størrelsen på kjøretøyet, lengden på ruten, tilgjengeligheten av drivstoff og tilgjengeligheten til infrastruktur for påfylling.


– Hovedutfordringen er infrastrukturen, spesielt når det gjelder hydrogen, fordi den er vanskelig å flytte, sier Maria. – Det er også et spørsmål om hvor all strømmen skal komme fra. Ikke bare til å drive elektriske kjøretøy, men til å produsere den mengden hydrogen som vil være nødvendig. Bortsett fra transport, vil andre bransjer som stål og kjemisk produksjon sannsynligvis også trenge mye hydrogen fremover. Som samfunn vil vi ha behov for å generere mye billig strøm for å møte denne etterspørselen, og den må komme fra fornybare kilder.


Med dagens teknologi, vil det være lettere å bruke batterielektriske lastebiler jo kortere avstand de skal kjøre, siden de har begrenset rekkevidde og krever plass og tid til å lade. For lengre avstander, der tilgang til ladeinfrastruktur er begrenset, vil hydrogenbrenselceller sannsynligvis være et fremtidig alternativ, siden rekkevidden er lengre og etterfyllingstidene mye kortere. Men brenselcelleelektriske lastebiler hører fortsatt til fremtiden. Batterielektriske lastebiler er allerede tilgjengelige og kan gjøre en stor andel av den europeiske varetransporten karbonfri i dag.

Hvorfor forbrenningsmotoren ikke er død

Siden batterielektriske tunge kjøretøyer er relativt nye på markedet og hydrogenbrenselceller fremdeles er under utvikling, forventes det at konvensjonelle forbrenningsmotorer blir værende enda en stund. Faktisk kan det fremdeles være plass til forbrenningsmotorer i en verden etter at fossilt drivstoff er faset ut, ved å bruke alternative drivstoff, og da ikke bare biogass, men også hydrogen og electrofuels.


– Electrofuels produseres ved å kombinere hydrogen med karbon, for å lage omtrent hvilken som helst type drivstoff du vil, forklarer Maria. – Den største fordelen er at mange electrofuels kan brukes i de samme motorene og med den samme infrastrukturen for påfylling som konvensjonelle drivstoff. Vår modellering viser at slike drivstoffe sannsynligvis vil bli brukt i skipsfart og luftfart. Og for noen av de mer krevende oppdragene på vei som ikke kan utføres med batterielektrisk teknologi eller brenselcelleteknologi, kan electrofuels eller hydrogen være svaret.

For enhver transportør med det daglige arbeidet innenfor 300 kilometer, er en elektrisk lastebil allerede et levedyktig alternativ uten fossilt drivstoff.

Hvilke fossilfrie alternativer er tilgjengelige i dag?

Selv om det kan virke som om de fleste mulige løsninger uten fossilt drivstoff utvikler seg rundt teknologier som fremdeles er på planleggingsstadiet, er biogassdrevne langtransportbiler og batterielektriske lastebiler for distribusjon og regional transport allerede på markedet i dag.


– For enhver transportør med det daglige arbeidet innenfor 300 kilometer, er en elektrisk lastebil allerede et levedyktig alternativ uten fossilt drivstoff, sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig hos Volvo Trucks. – Dette er basert på én lading gjennom natten, og hvis det er mulig å innarbeide en vedlikeholdslading i lastebilens tidsplan – noe som vil bli enklere etter hvert som det blir flere tilgjengelige ladere – blir rekkevidden enda lengre.


Status på fornybare drivstoff – enten det er snakk om biodiesel, HVO eller bio-LNG – varierer fra marked til marked. For eksempel øker bruken av biodiesel i Frankrike. Selskaper som Shell øker produksjonen av bio-LNG og gjør det mer tilgjengelig for lastebilsjåfører, og i hele Europa vokser nettverket av påfyllingsstasjoner raskt. Den finske HVO-produsenten Neste utvider for tiden fabrikken i Singapore, noe som gjør den til verdens største. Imidlertid forventes tilgjengeligheten av råvarer for produksjon i alle eksemplene å være en begrensende faktor.


Volvo Trucks fullførte sine første tester av hydrogenbrenselceller i 2022 og vil begynne med kundetester om noen år. Ambisjonen er å kunne tilby biler for salg i andre halvdel av tiåret.


– Vi ser at det utvikles flere løsninger samtidig, fordi mange i transportbransjen skjønner at det finnes ikke noen magisk løsning på klimautfordringen, sier Mårtensson. – Men det er viktig å huske at disse teknologiene vil utfylle hverandre, ikke konkurrere. Så hvis du ønsker å gå bort fra fossile drivstoff, skal du ikke vente og se hvilken teknologi som «vinner» – du kan allerede nå begynne å se på utviklingen og hvilke alternativer som finnes i ditt lokale marked. Løsningen du ser etter for å kutte karbonutslipp, er sannsynligvis allerede tilgjengelig.


Hvis du vil høre mer fra Maria Grahn, kan du se en kortfilm der hun deler sitt syn på en fossilfri transportbransje.