Lastebiler

Hjelp når du trenger det

Volvos sjåførassistentsystemer

En integrert del av lastebilsikkerhet er å gi deg riktig støtte bak rattet. Med Volvo Trucks' sjåførassistentsystemer får du, lastebilen og andre trafikanter den beste støtten og beskyttelsen. Når vi utformer sjåførassistentsystemer, er målet vårt å gjøre dem praktiske å bruke og at de virkelig hjelper deg. Mange av sjåførassistentsystemene våre samhandler med hverandre for å bedre sikkerheten ytterligere.

Sikkerhetssystem for å unngå sidekollisjon

Dette systemet bruker radarteknologi for å oppdage myke trafikanter og andre kjøretøy på sidene av lastebilen din. Målet er å forhindre ulykker ved svinging og filskifte. Systemet vårt dekker begge sider av lastebilen, selv om lovgivningen kun krever dekning på passasjersiden. Sjåføren får en advarsel hvis en gjenstand oppdages i det overvåkede området. Hvis lastebilen er utstyrt med Lane Keeping Assist, hjelper systemet deg også å styre.

Frontkollisjonsvarsler med full autobrems

Minimer risikoen for kollisjoner med kjøretøy foran. Frontkollisjonsvarsler med full autobrems varsler deg når avstanden til kjøretøyet foran reduseres og systemet oppdager en viss kollisjonsrisiko. Hvis du ikke foretar deg noe umiddelbart og systemet vurderer risikoen for en kollisjon som overhengende, aktiveres kjøretøyets bremser for å stoppe lastebilen.

Lane Keeping Assist

Gled deg over denne funksjonen som hjelper deg holde lastebilen i ro i kjørefeltet. Lane Keeping Assist bruker det frontvendte kameraet for å spore vegoppmerkingen. Hvis lastebilen avviker fra kjørefeltet, varsler systemet deg og hjelper deg å styre lastebilen mot midten av kjørefeltet. Systemet er aktivt i hastigheter over 55 km/t, og det er der for å hjelpe deg med å unngå ulykker der lastebilen beveger seg utilsiktet ut av kjørefeltet, først og fremst på motorveier.

Hjørnekamera på passasjersiden

Se mer av blindsonene og få utmerket sikt over områdene på passasjersiden og foran lastebilen. Hjørnekameraet på passasjersiden er plassert ved foten av passasjersidespeilet. Det aktiveres automatisk av retningslyset, og bildet vises på sidepanelet. Dette er perfekt i travle gater, på trafikkerte motorveier og på byggeplasser.

Vogntogbrems

Når du kjører nedover på en glatt, svingete vei, kan vogntogbremsen hjelpe deg med å forhindre saksing. Den fungerer ved å pumpebremse tilhengeren slik at hele vogntoget holdes rett. Du kan aktivere vogntogbremsen i hastigheter på opptil 40 km/t. Vogntogbremsen er tilgjengelig både for jevnlastbiler og trekkvogner.

Cruisekontroll for nedoverbakker

Er rutene dine kuperte og du vil unngå overoppheting av driftsbremsene når du kjører nedover? Cruisekontroll for nedoverbakker hjelper deg med å begrense kjøretøyets hastighet under den innstilte hastigheten. Den bruker retarder og motorbrems sammen med et optimert girvalg slik at driftsbremsene brukes kun når det virkelig trengs. Hvis du har behov for det, kan du fortsatt bruke bremsepedalen til å redusere hastigheten ytterligere uten å deaktivere cruisekontrollen for nedoverbakker. 

Elektronisk stabilitetskontroll

Volvos ESC (Electronic Stability Control) reduserer effektivt risikoen for skrens og velt. Når systemet registrerer en farlig situasjon, griper det umiddelbart inn og reduserer motoreffekten og bruker bremsene på hvert av hjulene separat. Systemet bremser også tilhengerens hjul, og gir dermed stabilitet for hele vogntoget.

Sjåførvarselassistent

Hvis du skulle bli trøtt eller uoppmerksom bak rattet, er det økt risiko for ulykker. Sjåførvarselassistent har som mål å forhindre dette ved å overvåke kjøreatferden og posisjonen til lastebilen i forhold til kjørefelt og veikanter. Hvis systemet oppdager tegn på døsig eller uoppmerksom kjøring, blir du varslet med et lydvarsel og en melding som oppfordrer deg til å ta en pause. Funksjonen fungerer ved hastigheter over 65 km/t.

Avstandsvarsling

Når du kjører i hastigheter over 60 km/t og ikke bruker den adaptive cruisekontrollen, blir avstandsvarslingen aktivert. Hvis du kjører for tett på kjøretøyet foran, vises et visuelt varsel i frontruten. Avstandsvarsling gir deg en sjanse til å bremse og holde trygg avstand til kjøretøyet foran.

Nødbremselys

Påkjørsler bakfra kan forårsake store skader og være livstruende. Hvis du bråbremser, blinker funksjonen for lys ved nødbrems med bremselysene raskt for å varsle kjøretøyene bak deg.

Kjørefeltassistent

Hold deg i ditt felt. Kjørefeltassistent varsler deg ved utilsiktet kjøring ut av kjørefeltet som kan resultere i ulykker. Systemet bruker et kamera plassert i frontruten, og varsler deg med lyd hvis lastebilens forhjul krysser den synlige vegoppmerkingen. Systemet er aktivt i hastigheter fra 60 km/t og oppover.

SER DU ETTER EN SIKKERHETSOPPGRADERING?

Snakk med Volvo Trucks-forhandleren om sikkerhetssystemene dine.