Lastebiler

MILJØHENSYN – VI KJEMPER FOR MILJØET

Volvo har alltid vært tidlig ute. Hensynet til miljøet har vært en av våre kjerneverdier helt siden 1970-tallet. Siden den tid har vi redusert luftforurensende utslipp fra nye Volvo-lastebiler med 90 % og redusert drivstofforbruket og klimapåvirkningen med 40 %. Vi har tro på en bærekraftig fremtid for transportbransjen. Gjennom virksomheten vår og lastebilene og tjenester vi tilbyr, fortsetter vi å vise vei.

Lastebiler og tjenester

Målet vårt er å lage lastebiler og tilby tjenester som belaster miljøet minst mulig. Med alt fra forbedret drivstoffeffektivitet til alternativt drivstoff gjør vi store fremskritt.

Energieffektivitet
Siden 1970 har drivstofforbruket blitt redusert med 40 %. Vi vet at vi kan prestere enda bedre. Derfor har vi forpliktet oss til å forbedre effektiviteten.

Drivstoffstyring
Lastebilene våre er drivstoffeffektive. Med systemene for drivstoffstyring og vår sjåføropplæring kan vi hjelpe deg å utnytte lastebilen maksimalt.

Alternative drivstoffer
Volvo var den første produsenten som utførte omfattende tester med Bio-DME-drivstoff og lanserte en dieselmotor som kjører på metangass.

Utslipp fra lastebiler
Med Euro 6-motoren har vi halvert partikkelutslippene og redusert nitrogenoksidutslippene med nesten 80 %. Våre LNG-drevne lastebiler har også betydelig lavere utslipp.

Materialer og gjenvinning
Rundt en tredjedel av materialene som brukes i en ny Volvo-lastebil, kommer fra resirkulerte materialer. Opptil 90 % av materialene kan gjenvinnes ved slutten av lastebilens levetid.

Les mer om våre bærekraftige lastebiler og tjenester

Driften

Vi er i gang med å gjøre produksjonsprosessen fullstendig bærekraftig. Anleggene i Gent i Belgia og Tuve i Sverige er verdens første klimanøytrale bilfabrikker. Løsemiddelutslippene fra lakkeringsavdelingen i Umeå i Sverige er de laveste i bransjen. Stadig flere av våre forhandlere satser også på en CO2-nøytral drift. Det stopper ikke der. Dette arbeidet vokser raskt lokalt og globalt, og det skal gjelde for så mange produksjonsmetoder, fabrikker, transportmåter og forhandlere som mulig.

Lær mer om vår bærekraftige drift 

Reduser påvirkningen

Miljøvern er et viktig hensyn for lastebilen eller flåten din. Din lokale Volvo-forhandler vil hjelpe deg å innføre miljøtiltak.