Lastebiler

Vanlige spørsmål om elektriske lastebiler 

 

Elektromobilitet er et område som fremdeles er forbundet med flere spørsmål. For eksempel når det gjelder miljøpåvirkning, lading og rekkevidde. Nedenfor finner du vanlige spørsmål og våre svar på disse, sortert i tre kategorier.

 

Samfunn/bærekraft

Produkter og tjenester

Forretningsdrift    

Samfunn/bærekraft

Elektromobilitet refererer til kjøretøy – inkludert biler, busser, tog og lastebiler – som er helt eller delvis drevet av elektrisitet, har et middel til å lagre energi om bord og lades vanligvis via strømnettet. Hovedtypen kjøretøy med elektrisk drivlinje er batterielektriske kjøretøy (BEV-er), men det finnes også elektriske kjøretøy drevet av hydrogen, såkalte brenselcellekjøretøy (FCEV-er). Elektromobilitet omfatter også ladeinfrastruktur, støttetjenester for rekkevidde, ruteplanlegging og andre funksjoner.

Mange virksomheter har formulert ambisiøse CO2-mål for å overholde Paris-avtalen, og elektriske lastebiler er et middel for å nå disse målene. Strengere karbonutslippsbestemmelser er i høyeste grad også en drivkraft bak denne teknologien, samt ønsket om bedre luftkvalitet og mindre støy, spesielt i store, urbane områder. En annen viktig drivkraft er transporteffektivitet. Elektriske lastebiler kan levere om natten og i perioder med lav trafikk, og kan få tilgang til flere steder, inkludert på innsiden av bygninger, enn lastebiler utstyrt med dieselmotorer.

Et batterielektrisk kjøretøy (BEV) bruker energi lagret i batterier ladet med strøm fra strømnettet. Et elektrisk kjøretøy som bruker brenselcelleteknologi (FCEV), er drevet av hydrogen som omdannes til elektrisitet mens kjøretøyet kjøres.

Miljøpåvirkningen til en elektrisk lastebil er veldig lav når lastebilen er i bruk, men litt høyere under produksjonen. Men fordi disse lastebilene har en høy bruksgrad, er det mulig å kompensere for dette raskt. Elektriske drivlinjer er mer energieffektive og har lavest miljøpåvirkning når de bruker strøm fra fornybare kilder. 

Et elektrisk kjøretøy produserer ingen utslipp gjennom avgassrør og avgir betydelig mindre støy enn et kjøretøy med forbrenningsmotor. Det frigjøres imidlertid utslipp under produksjonen og under kjøring fra dekk, bremser, veislitasje osv.

For å svare på dette må vi se på den totale livssyklusen til kjøretøyet inkludert råvarer, produksjon og bruk. En elektrisk lastebil generer mer CO2 under produksjonen, men generelt mye mindre når den brukes. Den lokale energimiksen – for eksempel tilgjengeligheten av kullkraft versus vind- eller solenergi, er imidlertid av stor betydning for kjøretøyets samlede innvirkning. For mer informasjon og nøyaktige beregninger kan du se Volvo Trucks' kalkulator for miljøpåvirkning.

Ja, for tradisjonelle lastebiler kommer omtrent 90 % av miljøpåvirkningen i løpet av livssyklusen fra bruken. Lastebiler som går på elektrisitet fra fornybare kilder, har en mye lavere påvirkning fra bruken. Hos Volvo jobber vi hardt for å sørge for at råvarene utvinnes ved hjelp av bærekraftige metoder og at batteriene produseres med minimal innvirkning på klimaet. For mer informasjon og nøyaktige beregninger kan du se Volvo Trucks' kalkulator for miljøpåvirkning.

Vi krever at alle leverandørene våre og leverandørene deres følger verdiene våre når det gjelder respekt for menneskerettigheter, miljø og forretningsetikk. 

Litiumionbatterier inneholder noen materialer det er knapphet på, som tungmetaller og sjeldne jordmetaller. Noen av materialene det er knapphet på, finnes i litiumionbatterier, og andre elektromobilitetskomponenter kommer noen ganger fra kilder som kommer væpnede grupper i opprinnelsesområdet til gode, enten direkte eller indirekte. Ofte blir disse materialene referert til som konfliktmineraler. Volvo Trucks vurderer hele forsyningskjeden for å sikre at alt tantal, wolfram, tellur, gull og kobolt som brukes i lastebilbatteriene, ikke kommer fra konfliktkilder.

Så langt har antallet batterier som har nådd slutten av levetiden vært ganske lavt, men når vi øker produksjonen av elektrifiserte lastebiler, vil behovet for resirkulerings- og gjenbruksprosesser øke. For å være forberedt på dette jobber Volvo Trucks sammen med avfallsbehandlere og andre aktører for å maksimere gjenvinningsgraden for de elektriske batteriene. For å forlenge levetiden til batteriene undersøker vi også andre bruksmåter for de gamle batteriene, for eksempel som energilagre i bygninger.B14

Vi tar en helhetlig tilnærming til hele livssyklusen samt forsyningskjeden, inkludert leverandører, materialer, logistikk, produksjon og gjenvinning. Dette inkluderer både hvordan drivlinjen og batteriene produseres, og hvilke materialer som brukes.

Dette varierer veldig fra land til land. Men generelt øker tilgjengeligheten av energi fra fornybare kilder raskt, og denne energien er ofte mer kostnadseffektiv enn fossile brensler. For mer informasjon om EUs energimiks kan du se Volvo Trucks' kalkulator for miljøpåvirkning.

Vi tror at innen 2030 er 50 % av alle Volvo-lastebiler solgt i Europa elektriske, basert på enten batteri- eller brenselcelleteknologi.

Fra bransjens synspunkt er det å utvikle kunnskap om hvordan man bruker teknologien på den mest effektive måten ved å optimalisere ruter, batteribruk, serviceplaner og tilgjengeligheten av lastebilene. Fra samfunnets synspunkt må overgangen oppmuntres ved hjelp av insentiver og ved å bidra til å skaffe ladeinfrastrukturen og strømnettkapasiteten som skal til for å støtte et stort antall kjøretøyer. Hovedfaktoren er behovet for bærekraftig transport. Dette vil forbli drivkraften bak overgangen i overskuelig fremtid.

Elektriske kjøretøyer krever svært mye energi når de lades. En måte å håndtere dette på er å oppmuntre brukere til å lade kjøretøyene sine over natten og å spre og balansere etterspørselen over både store strømnett og lokale strømnett på smarte måter. Det blir nå gjort store investeringer – og det er presserende behov – for å utvikle infrastrukturen og skape flere ladestasjoner. I utgangspunktet må de fleste lastebiler lades hjemme. Hos Volvo understreker vi behovet for at styresmaktene innfører insentiver for installasjon av offentlige ladestasjoner med høy kapasitet og nok plass til lastebiler. 

Vi følger nøye med på utviklingen av gjenvinningsteknologier og deltar i flere prosjekter der batterier for elektriske kjøretøy (EV) overføres til andre bruksområder, som for eksempel lagring i solenergisystemer, etter at de har nådd grensen for operativ kapasitet. 

Produkter og tjenester

Fordi elektriske lastebiler ikke produserer eksosgasser, kan de levere varer også i nullutslippssoner. I tillegg er de støysvake, noe som betyr at de kan operere i byer om natten når andre tunge kjøretøy ikke har lov til det. Som et resultat av dette kan elektriske lastebiler øke effektiviteten til virksomhetene. Lastebilene kan være på veien når det er mindre belastning på dem og gjøre leveringer raskere og enklere. De forbedrer også produktiviteten, fordi de kan foreta flere reiser i perioder der det er mindre trafikk og komme enda nærmere sluttleveringsstedet på grunn av den støysvake driften.

Vi leverer allerede mellomstore elektriske lastebiler for distribusjon og renovasjon. Disse er Volvo FL Electric og FE Electric i Europa og Volvo VNR Electric i USA. I løpet av 2021 begynner vi å selge de elektriske tunge lastebilene Volvo FH, Volvo FM og Volvo FMX, som skal brukes til regional transport og urban anleggskjøring i Europa. 

Vi har avanserte simuleringsverktøy som er basert på vår erfaring fra flere års bruk av elbiler i kommersiell virksomhet. Illustrasjonen for våre tunge lastebiler er basert på en regional distribusjonssyklus med en Volvo FH 4x2 trekkvogn med en gjennomsnittlig vogntogvekt på 35 tonn. De tunge lastebilene våre kan ha en vogntogvekt på opptil 44 tonn. 

Når vi leverer en lastebil, vurderer vi ruten nøye sammen med kunden og beregner hvor lading vil være nødvendig for å oppfylle transportkravene. Volvo undersøker kontinuerlig nye alternativer og samarbeid knyttet til lading av kjøretøyene våre.

I utgangspunktet tror vi at flertallet av lastebilene kommer til å bli ladet på kundens hjemmebase over natten. Etter hvert som elektriske kjøretøy blir vanligere, vil det også være behov og mulighet for å lade dem mange forskjellige steder, for eksempel ved lasteporter, serviceverksteder, lastebilstopp og andre steder der lastebiler er parkert.

De tunge lastebilene våre kan lades med en AC-lader (for eksempel en ladeboks) på opptil 43 kW og med et DC-system (stasjonær ladestasjon) som har en kapasitet på 250 kW.

Ved å bruke en AC-lader tar det rundt ni timer å lade batteriene helt. Med en DC-lader reduseres ladetiden til omtrent to timer. Batteriet kan lades raskere opptil 80 % kapasitet, på samme måte som en smarttelefon, fordi laderen senker ladehastigheten mot slutten av prosessen for å beskytte battericellene.

For øyeblikket har de elektriske lastebilene våre en rekkevidde på opptil 300 km. Rekkevidden avhenger imidlertid i stor grad av ytre forhold som vær og vindmotstand, samt vekten av lastebilen og sjåførens kjørestil. Rekkevidden og levetiden kan forlenges ved å bruke økonomikjøringsmodus, trene sjåføren og følge instruksjonene for lading og håndtering av batteriene nøye. Vi ser nøye på forholdene til hver kunde, og trekker opp mulige ruter og ladestrategier. Kundene kan bruke digitale verktøy for å spore og planlegge bruken av lastebilen slik at lademønstrene kan forbedres over tid. 

Den raskeste metoden er DC-lading på opptil 250 kW der ladetiden fra tom til fulladet er rundt to timer.

Sjåføren kan spore ladetilstanden på lastebilens instrumentgruppe. Den kan også overvåkes eksternt via Volvo Connect-portalen, som viser lastebilens plassering og gjeldende ladestatus i forskjellige visninger. Volvos MyTruck-app har også en ladingsovervåkingsfunksjon og en rekke andre nyttige funksjoner for elektriske lastebiler. 

Volvo Connect-portalen har en funksjon for rute- og rekkeviddeplanlegging som gjør det mulig for kundene å planlegge ruter og dele dem med sjåføren via lastbilens instrumentgruppe. Dette gjør det enkelt å beregne rekkevidden og gir muligheten til å gjøre flere leveranser basert på ladestatus. 

Volvos servicekontrakt for elektriske lastebiler inkluderer overvåking av batteriene for å sikre at de opprettholder kapasiteten over levetiden. Kontrakten garanterer også batterifunksjonen utover den toårige drivlinjegarantien som følger med lastebilen.

Volvos elektriske lastebiler oppfyller de samme høye sikkerhetsstandardene som våre andre lastebiler og tilbyr de samme sikkerhetssystemene som dieselmodellene. I tillegg er det blitt lagt til spesifikke krasjscenarier for elektriske lastebiler for å verifisere kollisjonssikkerheten til batteriinstallasjonen og andre elektriske komponenter. Videre har vi lagt ned et stort arbeid i å utforme det 600-volts elektriske systemet i lastebilen slik at det er trygt når lastebilen er i bruk og under service.

Brukerne lærer seg normalt hvordan lastebilen fungerer og føler seg komfortabel med rekkevidden svært raskt. Hvis batteriladingen synker til null mens lastebilen kjøres, er det en viss reserveenergikapasitet tilgjengelig som vil hjelpe sjåføren å komme seg til et trygt sted.

Vi bruker litiumionbatterier. De tunge elektriske lastebilene blir i utgangspunktet tilbudt med fem eller seks batteripakker. Hver batteripakke har en total energi på 90 kWh, som betyr enten 450 kWh eller 540 kWh total energi. Hvert batteri veier 505 kg. 

Batteripakkene er satt sammen i våre egne fabrikker for å sikre at de er av høyeste kvalitet, og de har blitt fullstendig testet. Den totale levetiden kan variere og avhenger av forskjellige faktorer, for eksempel bruksmengde, kjøresyklusene, lading osv. Volvo overvåker kontinuerlig batteriene og tilbyr en servicekontrakt som garanterer funksjonen deres.

Volvo undersøker og tilbyr løsninger for tilbakeføring til originaltilstand, gjenvinning og nye bruksområder der batteriene kan brukes til ganske forskjellige formål.

Vedlikeholdsintervallene er omtrent de samme, men servicen er forskjellig fra en tradisjonell drivlinje. Forbruket av reservedeler avhenger av typen transport, regionen der lastebilen er i drift og mange andre faktorer. Lastebilene er tilkoblet og kan rapportere om tilstanden til forskjellige komponenter, noe som betyr at service og vedlikehold kan organiseres for å øke oppetiden.

Alle forhandlerne som selger elektriske lastebiler er klare til å ta det fulle ansvaret for de tekniske systemene og funksjonene til lastebilene. Mange av serviceverkstedene har lang erfaring med service av elektriske busser.

Ytelseskurven til elektriske lastebiler er forskjellig fra lastebiler med forbrenningsmotorer. For eksempel overføres kraften med en gang du setter foten på gasspedalen. Det faktum at elektriske lastebiler har færre gir bidrar også til en annerledes kjøreopplevelse.

Elektriske lastebiler produserer mindre vibrasjoner og gir mindre støy, noe som resulterer i en behagelig og avslappet kjøreopplevelse.

Kontakt den lokale Volvo-forhandleren og registrer deg som interessert.

Økosystemet består av all maskinvare, tjenester og mennesker som, for eksempel, er ansvarlige for å overvåke og ivareta lastebilens funksjon og rekkevidde og som sørger for at kundene kan gjennomføre leveransene på en pålitelig måte. Dette inkluderer områder som lading, serviceplanlegging og fjerndiagnostikk for lastebilen og programvaretjenester for å optimalisere rutene og rekkevidden.

Vi leverte de første helelektriske lastebilene til kundene i 2018, men vi begynte å selge hybridbiler som kjører på en kombinasjon av strøm og annet drivstoff, lenge før det. Andre deler av Volvo-konsernet, spesielt Volvo Buss, har lang erfaring med elektriske kjøretøyer.

Våre elektriske lastebiler deler en plattform med våre andre drivlinjer og oppfyller samme høye kvalitetsstandarder. Volvos høyt utdannede personale hjelper kundene med å konfigurere lastebilene sine slik at de oppfyller de spesifikke kravene deres, og vi gir eksperthjelp mens lastebilen er i drift. Batteriene og lastebilenes generelle tilstand overvåkes kontinuerlig, slik at eventuelle tiltak som må tas under neste servicebesøk, kan identifiseres i god tid.

Effektive ladeløsninger er nøkkelen til å kunne bruke en elektrisk lastebil på en mest mulig effektiv måte. Vi støtter kundene våre ved å tilby kompetanse, veiledning og komplette løsninger. Mer informasjon om de forskjellige tilbudene blir presentert i 2021.

DC-lading ved bruk av CCS2 opptil 250 kW (600–750 V) og AC-lading med type 2 opptil 43 kW.

Forretningsdrift

Lave nivåer av CO2, partikkelutslipp og støy gjøre det mulig å transportere varer i nullutslippssoner og til tider på døgnet når lastebiler med tradisjonelle drivlinjer normalt ikke kan brukes. Dette kan tillate flere og raskere leveranser i løpet av ett og samme skift. Kombinert med ingen eksos, fører dette til bedre arbeidsforhold for sjåfører og lavere miljøpåvirkning. I tillegg kan varer leveres inne i bygninger. I tillegg er kjøreopplevelsen i elektriske lastebiler mer positiv på grunn av lavere vibrasjonsnivå og raskere akselerasjonsrespons.

Helt elektriske lastebiler er ideelle for transport av varer i og rundt byer på forhåndsdefinerte ruter som inkluderer retur til hjemmebasen på slutten av arbeidsdagen for lading. 

Distribusjon, urbant anleggsarbeid og renovasjon (ofte for bymyndigheter og kommunale myndigheter) er eksempler på segmenter som har vært tidlig ute med å ta i bruk elektriske lastebiler. Men kapasiteten til Volvos tunge lastebiler gjør det nå også mulig å transportere varer mellom byer.

Elektrifisering, i form av elektriske batterier og drivstoffcellebiler, vil bli mulig i flere og flere segmenter. For øyeblikket er det viktigste unntaket langdistansetransport, på grunn av mangel på ladeinfrastruktur og tunge transportløsninger for tømmertransport, anleggsarbeid og gruvedrift.

I utgangspunktet innebærer elektriske lastebiler høyere investering enn de tilsvarende dieselmodellene. Vi er imidlertid i en overgangsfase mellom fossile brenselløsninger og langsiktige bærekraftige transportløsninger, og kostnadene ved ny teknologi forventes å falle over tid på grunn av forbedrede stordriftsfordeler. 

Spesielt store transportbedrifter begynner å føle presset fra transportkjøperne og fra sluttkonsumenter om å tilby bærekraftige transportløsninger. Flere og flere bedrifter ønsker å redusere CO2-utslippene og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Nye forretningsmuligheter blir tilgjengelig for selskaper som ønsker å kunne transportere varer til steder og til tider som ikke er mulig med fossildrevne biler. Et økende antall byer introduserer nullutslippssoner der bare elektriske kjøretøy er tillatt. Det diskuteres også skatter som vil støtte overgangen til et mer CO2-nøytralt samfunn.

Alle de eksisterende betalingsløsningene våre vil være tilgjengelige for de elektriske kjøretøyene våre: Kontant betaling, leasing og leie. Disse vil bli tilpasset behovene til hver enkelt kunde. 

De mellomstore elektriske lastebilene Volvo FL og FE og den nordamerikanske Volvo VNR er tilgjengelig for bestilling. Kontakt den lokale Volvo Trucks-representanten for mer informasjon. De tunge elektriske lastebilene for det europeiske markedet blir tilbudt fra 2021. Hvis du har et spørsmål om disse produktene, kan du følge denne koblingen.

Produksjonsstarten for de europeiske tunge Volvo FM-, FMX- og FH-lastebilene er planlagt til 2022. De mellomstore elektriske lastebilene Volvo FL og FE og den nordamerikanske Volvo VNR, er allerede i volumproduksjon. Kontakt Volvo Trucks-representanten din for mer informasjon. 

Tilbakebetalingstiden er sterkt avhengig av segmentet og markedet. Elektriske lastebiler kan også åpne for nye forretningsmuligheter. Den økonomiske levedyktigheten deres vil øke over tid med stordriftsfordeler og etter hvert som ulike segmenter modnes. Stimuleringer og lovgivning gjør for eksempel det å bruke elektriske lastebiler til distribusjon og renovasjon av indre byområder mye mer attraktivt. De lave variable kostnadene fører til større lønnsomhet jo mer lastebilen brukes. Når den høye opprinnelige investeringen er betalt, har de lave variable kostnadene for elektriske lastebiler en positiv innvirkning på lønnsomheten.

Lønnsomhet er avhengig av typen transportvirksomhet. Elektriske lastebiler kommer med høyere startkostnader, men gir også nye muligheter for transportfirmaer for å forbedre produktiviteten. De åpner også for nye forretningsområder. For eksempel kan de operere utenfor vanlige åpningstider og imøtekomme behovene til bymyndigheter og andre kunder mer effektivt enn konkurrentene. De lave variable kostnadene fører til større lønnsomhet jo mer lastebilen brukes. Når den høye opprinnelige investeringen er betalt, har de elektriske lastebilene lave variable kostnader som også har en positiv innvirkning på lønnsomheten.

Ta kontakt med den lokale energileverandøren for å finne ut mer om alternativene som er tilgjengelige.

Elektriske lastebiler bør ideelt sett lades over natten hjemme for å holde energikostnadene på et minimum. I tillegg bør du planlegge rutene nøye for å utnytte den tilgjengelige energikapasiteten best mulig. Ellers gjelder de samme hensyn som for andre typer lastebiler. Du bør sørge for at kjøretøyet er konfigurert for jobben, kjøre økonomisk og sette opp en vedlikeholdsplan for å sikre best mulig ytelse og tilgjengelighet.

De mellomstore elektriske lastebilene Volvo FL og FE og den nordamerikanske Volvo VNR er tilgjengelig for bestilling. Kontakt den lokale Volvo Trucks-representanten for mer informasjon. De tunge elektriske lastebilene for det europeiske markedet blir tilbudt fra 2021. For henvendelser angående disse produktene, kan du følge denne koblingen.

De fleste EU-land tilbyr en form for insentiv for å fremme bruken av mer miljøvennlig teknologi, for eksempel elektriske lastebiler. Kontakt den lokale Volvo Trucks-representanten i landet ditt for mer informasjon. 

Energikostnadene varierer sterkt fra land til land. Det er vanligvis billigere å lade en lastebil over natten og hjemme. Ta kontakt med den lokale energileverandøren for å finne den beste løsningen både fra et økonomisk og et miljømessig perspektiv.

Batterikjøretøy (BEV) vil sannsynligvis stå en stor andel av den bymessige og regionale transporten i fremtiden på grunn av de økonomiske og miljømessige fordelene. Det er trygt å si at elektrisk mobilitet er kommet for å bli. Teknologien er velprøvd i busser, biler og andre maskiner. Det utbredte synet i transportbransjen er at batterielektriske lastebiler og hydrogenelektriske lastebiler over lengre avstander, kommer til å spille en viktig rolle i overgangen til en fossilfri fremtid.

Ja, vi vil fortsette å tilby en rekke forskjellige drivlinjer, og vi vil foreslå den mest passende løsningen for hver enkelt kunde og hver geografisk beliggenhet. Vi kommer til å leverer en blanding av stadig mer drivstoffeffektive lastebiler med forbrenningsmotorer, gassdrevne lastebiler, helelektriske lastebiler og brenselcellelastebiler. 

Vi tilbyr de elektriske lastebilene våre med Gold Service-kontrakter, noe som betyr at vedlikeholdskostnadene blir inkludert i de totale eierkostnadene. Vi vil sørge for at de totale eierkostnadene er konkurransedyktige.

Dette avhenger av bruken og kjøretøyspesifikasjonen. Batteriene legger til ekstra vekt og for å kompensere for at EU tillater en ekstra vogntogvekt på opptil 1 tonn. Beslutningen og gjennomføringen er opp til hvert enkelt land.

Generelt er det nødvendig å se på de totale eierkostnadene for å kunne sammenligne. Elektriske lastebiler gir ofte også nye forretningsmuligheter ettersom de kan transportere varer til steder og til tider som ikke er mulig med fossile drivstoffbiler. Et økende antall byer introduserer nullutslippssoner der bare elektriske kjøretøy er tillatt. Skiftet til elektriske lastebiler betyr en høyere grunninvestering for transportselskapet, etterfulgt av betydelig lavere driftskostnader. Egnetheten til løsningen må analyseres sammen med de lokale kundene. Vi tror også at den opprinnelige investeringen vil reduseres etter hvert som volumene øker og kostnaden på batterier synker over tid. 

Vi startet produksjonen av Volvo FL Electric og Volvo FE Electric i Europa i 2019 og salget av Volvo VNR i Nord-Amerika mot slutten av 2020. Salget av de tunge modellene for Europa starter i 2021 og volumproduksjonen starter i 2022. 

Utforsk serien vår med elektriske lastebiler

Vil du vite mer om overgangen til elektrisk?

Har du flere spørsmål?

Din lokale Volvo-forhandler vil gi deg svar. Stikk innom, ring dem eller be dem besøke deg.