Lastebiler

Volvo Trucks starter kundetester med brenselcelleelektriske lastebiler i 2025

Volvo Trucks tester brenselcelleelektriske lastebiler som bare avgir vanndamp og har en operasjonell rekkevidde sammenlignbart med diesellastebiler, opp mot 1000 kilometer. Neste fase i piloten følger om få år og vil omfatte kundetester på offentlige veier.
Volvo Trucks starter kundetester med brenselcelleelektriske lastebiler i 2025
Under pilotene vil fylling av grønt hydrogen fra fornybare kilder skje på depotet.

Testene av brenselcelleelektriske lastebiler i kommersiell trafikk starter i 2025 med utvalgte kunder i Nord-Europa, etterfulgt av ytterligere lastebiler i flere land i de kommende årene.

Hydrogendrevne brenselcelleelektriske lastebiler vil være spesielt velegnet til lange distanser og tunge, energikrevende oppdrag. De kan også være et alternativ i land med begrensede muligheter for batterilading.

– Jeg tror pilottestene vil vise potensialet til brenselcelleelektriske lastebiler. Testene vil foregå i krevende og hardt klima og gir oss også gode muligheter til å kjøre med tunge laster på inntil 65 tonn, sier Jessica Sandström, Senior Vice President Product Management i Volvo Trucks.

Målet med pilottestene er å se på forskjellige sider av driften av lastebilen, inkludert kjøreegenskaper og sjåførenes erfaringer.

En brenselcelle omdanner hydrogen til elektrisitet ombord i stedet for å bli ladet fra en ekstern kilde. Det eneste biproduktet som avgis er vanndamp. Volvos elektriske lastebiler vil få to celler med en kapasitet til å generere 300 kW og det vil ta mindre enn 15 minutter å fylle tanken.

Brenselcelleteknologi er fortsatt i en tidlig fase av utvikling, og mens det er mange fordeler finnes det fortsatt noen utfordringer, ikke minst tilgjengelighet av grønt hydrogen* i stor skala og behovet for å utvikle infrastruktur for fylling. Under pilotene vil fylling av grønt hydrogen fra fornybare kilder skje på depotet for å unngå hydrogenmangelen.

– Vi forventer at tilgangen på grønt hydrogen vil øke betydelig de neste årene, siden mange bransjer vil være avhengig av det for å redusere CO2-utslippene. Brenselcelleelektriske lastebiler vil være viktige for lengre og tyngre transportoppgaver om få år, sier Jessica Sandström.

Brenselcellene blir levert av Cellcentric – et samarbeid mellom Volvo-gruppen og Daimler Truck AG. Cellcentric bygger et av Europas største anlegg for serieproduksjon av brenselceller spesielt utviklet for tunge kjøretøy.

 

Grønt hydrogen er produsert fra fornybare energikilder som vind, vann og sol.

 

LINK til høyoppløselige bilder
LINK til film (1 min)

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Inge Haugan | Direktør salg, kommunikasjon og marked  
97 97 79 97 | bjorn-inge.haugan@volvo.com

Preben Wilhelmsen | Markeds- og kommunikasjonssjef
911 85 626 | preben.wilhelmsen@volvo.com

 

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av forhandlere med 2200 servicepunkter i omtrent 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 12 land over hele verden. I 2023 ble det levert omtrent 145 000 Volvo-lastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, som er en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer til maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester, deler og vedlikehold. Alt Volvo Trucks gjør er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.