Lastebiler

Tomas Thuresson
2024-01-23
Teknologi og innovasjon Drivstoffeffektivitet Sikkerhet Sjåførens verden
Author
Tomas Thuresson
Commercialization Manager New Offer

Derfor tillater EU lengre lastebilførerhus, og dette betyr det for din virksomhet

Bedre drivstoffeffektivitet, aerodynamikk og kjørekomfort – dette var hovedgrunnene til beslutningen om å tillate lengre lastebilførerhus på europeiske veier. Regelverket er i tråd med EUs klimamål og kan få stor betydning for lastebilvirksomheter.

 

Design av europeiske lastebilmodeller har stort sett vært uendret i mange tiår, med et kort førerhus for å få mest mulig lengde til lasten. Disse førerhusene, der motoren er plassert under førerhuset, er mest vanlig fordi europeisk lovgivning begrenser totallengden på kjøretøyet, inkludert tilhenger og trekkvogn. I USA derimot er det bare lengdebegrensninger for tilhengeren, noe som forklarer hvorfor lastebiler med førerhuset plassert bak motoren er nærmest enerådende på amerikanske veier.

 

Endringer i europeisk lovgivning, som ble innført i 2020, gjør at lastebiler med litt lengre «snute» nå også er tillatt i Europa. Dette åpner for endringer i designet som kan gjøre lastebiler mer aerodynamiske, trygge og komfortable.

 

– Vi ønsker denne lovgivningen velkommen siden den gir oss muligheten til å designe førerhusene slik at de blir enda mer energieffektive, noe som vil gagne både kundene våre og miljøet, sier Tomas Thuresson, sjef for kommersialisering hos Volvo Trucks.

Slik gagner det miljøet og transportbransjen

I den nye lovgivningen er det tillatt for lastebilprodusenter å forlenge førerhuset uten at det går på bekostning av lasteplassen*. Ved å forbedre aerodynamikken ventes det at drivstofforbruket går ned, noe som er positivt både for miljøet og driftskostnadene i transportbransjen. Lavere drivstofforbruk betyr lavere CO2-utslipp, noe som igjen betyr at regelverket også støtter EUs klimamål.

 

Phil Martin, som er sjef for transportsikkerhet i det britiske ideelle konsulentfirmaet TRL, har vært sterkt involvert i forskningen som førte frem til endringene i den europeiske lovgivningen:

 

– Både behovet for å forbedre aerodynamikken til lastebilene og EUs klimamål gjorde det nødvendig å oppdatere regelverket. Men det var også viktig å sørge for at innføringen av disse unntakene for førerhuslengder ikke gjorde det farligere for myke trafikanter, som fotgjengere og syklister, å ferdes i trafikken. Og det ble faktisk en mulighet til å forbedre sikkerheten til lastebiler med tanke på disse myke trafikantene, sier han.

Den nye lovgivningen åpner for designendringer som kan gjøre lastebiler mer aerodynamiske, tryggere og mer komfortable.

Derfor gir lengre førerhus bedre sikt

Selv om det begynte med et behov for bedre aerodynamikk, har det nye førerhusdesignet ført til forbedret direkte sikt for sjåføren. Den lengre snuten på førerhuset gjør at sjåføren lettere oppdager fotgjengere når de beveger seg foran lastebilen, siden de befinner seg litt lenger unna.

 

Hvordan vil det nye førerhusdesignet påvirke sjåførene?

Lovgivningen kan i noen tilfeller også forbedre sjåførkomforten, og på den måten får transportfirmaer muligheten til å velge et mer romslig førerhus. Dette kan gi bedre arbeidsforhold og bidra til økt jobbtilfredshet blant lastebilsjåførene.

 

– Alt i alt vil jeg si at transportselskaper nå har stor mulighet til å tiltrekke seg både kunder og nye sjåfører. Ved å ta i bruk lastebiler med disse forbedrede førerhusdesignene kan de tilby tryggere og mer miljøvennlige kjøretøy, i tillegg til bedre arbeidsforhold. Driftskostnadene blir trolig også redusert takket være lavere drivstofforbruk, spesielt ved langtransport, og forsikringspremiene kan muligens også bli lavere på grunn av færre hendelser, sier Phil Martin. 

VEKT- OG DIMENSJONSDIREKTIVET

De felles reglene for tunge kjøretøy i EU er nedfelt i Rådsdirektiv 96/53/EF, populært kalt vekt- og dimensjonsdirektivet. Direktivet ble senere endret ved direktiv (EU) 2015/719ENbeslutning (EU) 2019/984EN og forordning (EU) 2019/1242EN. Endringene innebærer at kjøretøy eller kjøretøykombinasjoner kan overskride de maksimale lengdene som er spesifisert, «forutsatt at førerhusene gir forbedret aerodynamisk ytelse, energieffektivitet og sikkerhet». 

HISTORISK TIDSLINJE

1985: EU innfører det første direktivet om vekt og dimensjoner for nyttekjøretøy, med sikte på å harmonisere regler på tvers av medlemslandene.
1996: EU vedtar et direktiv som fastsetter maksimale dimensjoner for visse kategorier nyttekjøretøy.
2015: EU innfører et direktiv om vekt og dimensjoner på lastebiler som brukes til internasjonal transport, med sikte på å harmonisere regler ytterligere og sikre like betingelser på tvers av medlemslandene.
2020: EU implementerer ny lovgivning som tillater forlengede lastebilførerhus, med vekt på drivstoffeffektivitet, førerkomfort og sikkerhet.

Finn ut mer om kommende lovgivning som vil påvirke lastebilbedrifter, her:

EUs oppdaterte generelle sikkerhetsforordning. Du kan også lese mer om betydningen av aerodynamikk og innvirkningen den har på drivstofforbruket. Hvis du vil vite mer om de romslige førerhusalternativene, kan du se denne videoen.

 

 

* Lovverket gir ingen eksakte lengdebegrensninger, men henviser i stedet til en tredimensjonal tegning skissert i lovteksten – det tredimensjonale omrisset av førerhuset. 

 

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om artikkelen eller vil du vite mer om Volvo lastebiler og tjenester?

Din lokale forhandler kan hjelpe deg.