Lastebiler

Hva du trenger å vite om EUs oppdaterte sikkerhetsforordning for lastebiler

Anna Wrige Berling
2022-05-18
4.5 min
Sikkerhet
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Fra juli 2024* må alle nye lastebiler som selges i EU overholde den oppdaterte generelle sikkerhetsforordningen (GSR). Forordningen krever en rekke obligatoriske avanserte sikkerhetsfunksjoner. Hva er de og hvordan vil de påvirke transportvirksomheten din?
 

I 2019 ble den generelle sikkerhetsforordningen oppdatert som et resultat av nye innovasjoner innen bilsikkerhet som kan bidra til å redusere risikoen for ulykker forårsaket av menneskelige feil. Oppdateringen betyr at en rekke aktive sikkerhetssystemer som støtter sjåfører blir obligatoriske i nye lastebiler fra juli 2024.
 

Målet er å oppfylle EUs mål om null omkomne og ingen alvorlige skader, kjent som Vision Zero, på europeiske veier innen 2050.
 

De aktive sikkerhetssystemene fokuserer i stor grad på å holde sjåførene oppmerksomme og våkne. Noen av dem er allerede på plass i en eller annen form i mange lastebiler i dag.
 

Hva er den generelle sikkerhetsforordningen for tunge lastebiler?

Totalt 11 aktive sikkerhetsfunksjoner er påkrevd. Åtte av dem vil bli obligatoriske på nye lastebiler fra juli 2024. De resterende tre vil følge i 2026 og 2029. Funksjonene inkluderer:


1. Nødstoppsignal
: Et blinkende bremselys (eller lignende) som signaliserer til andre trafikanter bak lastebilen om at lastebilen raskt bremser ned eller bremser kraftig. 

2. Ryggeinformasjon
: Teknologi, som kamera eller sensorer, for å gi sjåføren oversikt over gjenstander og personer bak lastebilen.

3. Overvåkingssystem for dekktrykk:
Et system som overvåker dekktrykket og rapporterer tap av dekktrykk i sanntid til sjåføren.

4. Intelligent hastighetshjelp:
Et system som aktivt overvåker hastigheten og varsler sjåførene hvis han eller hun bryter fartsgrensen, for å oppmuntre dem til å redusere farten.

5. Informasjonssystem for blindsone:
Et system som advarer sjåføren om syklister som sykler ved siden av eller krysser foran lastebilen.

6. Informasjonssystem før kjøring:
Et system som varsler sjåføren om myke trafikanter foran kjøretøyet før kjøring eller ved sakte kjøring.

7. Forenkling av installering av alkolås
: Regelendringen krever et standardisert grensesnitt for alkolåser (alkotestere) i kjøretøy.

8. Oppdagelse av døsighet og oppmerksomhet:
Sikkerhetssystemer for å vurdere sjåførens våkenhet som, for eksempel, overvåker hvor lenge noen har kjørt og ber sjåføren om å ta en pause ved behov.

9. Distraksjonsgjenkjenning og -forebygging
: Et sikkerhetsvarslingssystem som er i stand til å gjenkjenne graden av oppmerksomhet en sjåfør gir en situasjon og advare sjåføren om nødvendig. Skal lanseres i en senere fase i 2026.

10. Forbedret direkte sikt fra sjåførens plass:
Spesifikke krav for å forbedre den «direkte sikten» (hva sjåfører kan se direkte gjennom vinduene på kjøretøyet) og fjerne blindsoner. De nye standardene har som mål at sjåfører skal kunne se syklister og fotgjengere raskere og enklere. Skal lanseres i en senere fase i 2029.

11. Hendelsesdataregistrering (ulykker):
En «sort boks»-opptaker for ulykker. Skal lanseres i en senere fase i 2029.

 

Hvorfor er den generelle sikkerhetsforordningen viktig?

Den vil redde liv. EUs anslag er at det nye regelverket vil forhindre minst 25 000 dødsulykker i trafikken innen 2038.


Et hovedmål er å redusere antall ulykker mellom lastebiler og myke trafikanter. Og tre av de foreslåtte funksjonene for lastebiler – informasjonssystemer før kjøring og blindsone – og den nye standarden for direkte sikt – er rettet mot å beskytte dem.


Siktstandardene (punkt 10 ovenfor), som fases inn fra og med 2025, inkluderer spesifikke krav for å forbedre hvor mye sjåfører kan se fra førerhuset. Bedre direkte sikt fra førerhuset har vist seg å redusere ulykkestallene og sjåførenes reaksjonstid. Den nye standarden for direkte sikt er inspirert av et lignende opplegg i London, der lastebiler er vurdert ut fra den direkte sikten fra førerhuset. Her er det kun lastebiler som holder en fastsatt standard som får kjøre inn i byen.

 

Sjåføren og lastebilens sikkerhet i fremtiden

Den generelle sikkerhetsforordningen er en del av et bredere arbeid for å gjøre trafikken tryggere, inkludert bedre risikokartlegging og oppdaterte regler for veiinfrastruktur, spesielt for våre mest sårbare trafikanter – fotgjengere og syklister – i våre voksende byer.

 

Lignende sikkerhetsforordninger vil sannsynligvis bli innført i andre land i løpet av de kommende årene. Utenfor EU er Norge, Sveits, Tyrkia, Storbritannia og Israel allerede klare til å følge den nye generelle sikkerhetsforordningen.
 

– Vi kan forvente å se mer aktiv sikkerhetsteknologi som hjelper lastebilsjåfører i fremtiden, samt sikrere veiinfrastruktur i byer. Ser vi lenger fremover, vil lastebiler bli mer intelligente og mer aktive når det kommer til sikkerhet, med flere funksjoner som griper inn i stedet for bare å informere. Det vil imidlertid fortsatt være et klart behov for å balansere dette med en godt trent sjåfør. Mens aktive sikkerhetssystemer som hjelper sjåføren og reduserer konsekvensene av menneskelige feil er avgjørende, er sjåføren fortsatt det viktigste sikkerhetssystemet i lastebilen, sier Anna Wrige Berling, trafikk- og produktsikkerhetssjef i Volvo Trucks.
 

* For nye lastebiltyper fra juli 2022 og for nye lastebilregistreringer fra juli 2024.

Her kan du finne mer informasjon om EUs oppdaterte generelle sikkerhetsforordning