Lastebiler

Volvo Trucks
2022-12-12
4 min
Sikkerhet Elektromobilitet
Author
Volvo Trucks

Volvos elektriske lastebiler – kollisjonstestet for sikkerhet

Hva skjer hvis en elektrisk lastebil krasjer inn i en annen lastebil? Eller sklir og velter i høy hastighet? Anna Wrige Berling, sikkerhetssjef hos Volvo Trucks, forteller oss hvordan selskapets elektriske lastebiler er konstruert for å være kollisjonssikre.
 

Batteridrevne elektriske lastebiler er i ferd med å bli et mer vanlig syn på veiene våre. Siden sikkerhet er sentralt i Volvo Trucks' arbeid, er selskapets elektriske lastebiler utviklet for å være like sikre som alle andre lastebiler. Et viktig sikkerhetsaspekt er kollisjonssikkerhet, som handler om å utvikle kjøretøy som er motstandsdyktige mot virkningene av en kollisjon.


– Volvos elektriske lastebiler har samme førerhus som våre tradisjonelle dieselbiler, som er grundig testet for å sikre at de er kollisjonssikre. De elektriske lastebilene har også de samme avanserte sikkerhetsfunksjonene som er designet for å forhindre at ulykker i utgangspunktet skjer, sier Anna Wrige Berling, sikkerhetssjef hos Volvo Trucks.


Virtuelle simuleringer og fullskala kollisjonstester

Batteridrevne elektriske lastebiler har sine egne sikkerhetsutfordringer, hovedsakelig når det gjelder den elektriske drivlinjen, som inneholder et 600-voltsbatteri. Man må gjøre risikoen for kortslutninger og utslipp av kjemiske stoffer fra systemet minst mulig.


Volvo bruker omfattende beregninger, virtuelle simuleringer og fullskala kollisjonstester for å undersøke sikkerheten til de elektriske lastebilene i en eventuell kollisjon.


– Beregninger og virtuelle simuleringer er grunnlaget når vi utvikler designet for våre elektriske lastebiler og forsikrer oss om at det er trygt. På denne måten kan vi teste en rekke scenarioer og parametere digitalt. For å bekrefte resultatene fra simuleringene gjennomfører vi også fullskala kollisjonstester av lastebilene, sier Anna Wrige Berling.

Anna Wrige Berling er sikkerhetssjef hos Volvo Trucks.

Kollisjonstester som simulerer virkelige trafikksituasjoner

Kollisjonstestene simulerer reelle trafikksituasjoner med det for å brefte at kraven til elektrisk sikkerhet, kjemisk sikkerhet og brannsikkerhet er oppfylt.


– Hensikten med kollisjonstestene i fullskala er å minimere risikoen for brann og utslipp av kjemiske stoffer ved å forsikre oss om at batteriene og de elektriske komponentene holder seg på plass i en kollisjon, og at høyspentsystemet slår seg av, forklarer hun.


Tre typer fullskala kollisjonstester er utført på Volvo FM Electric. Resultatene av testene bekrefter de positive resultatene fra de virtuelle simuleringene. 

 

Sidekollisjonstest. I denne testen krasjer en tralle, som simulerer en personbil, inn i siden av lastebilen, hvor batteriene ligger. Testen bekrefter at batteripakkene, med sine moduler og celler, er godt beskyttet og holder seg på plass selv når de utsettes for kraftig støt.
Veltetest. Her blir lastebilen tvunget til å velte – en vanlig lastebilulykke. Hensikten er å sjekke at høyspentanlegget slår seg av, for å minimere sikkerhetsrisikoen for sjåføren og for redningsmannskapet.
Barrierekollisjonstest. Barrierekollisjonstesten er en kollisjon der lastebilen krasjer inn i en barriere, og simulerer baksiden av en annen lastebil. Den elektriske lastebilen er testet for å sikre at de elektriske installasjonene og komponentene under førerhuset holder seg på plass, og at det ikke er noen kortslutninger som fører til brann eller andre farlige situasjoner.

Volvo Trucks er den første lastebilprodusenten i verden som har et komplett utvalg av elektriske lastebiler i serieproduksjon.


– Vi går foran og har et stort ansvar for å sørge for at overgangen til fossilfri, elektrisk transport skjer uten at det går på bekostning av sikkerheten – for sjåfører, redningsmannskaper og for alle andre trafikanter, sier Anna Wrige Berling, sikkerhetssjef hos Volvo Trucks. 


Se kollisjonstestene av Volvos elektriske lastebiler:

Lær mer om sikkerhetsarbeidet vårt og våre elektriske lastebiler.