Lastebiler

180702-Volvo
Porträtt på Anna Theander som jobbar med säkerhet på Volvo.
Text: Marie Falk
Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Seks typiske lastebilulykker – dette er hva de forteller oss

Volvo Trucks
2022-05-17
4 min
Sikkerhet
Author
Volvo Trucks

De siste tiårene har antallet dødsulykker med tunge lastebiler gått betydelig ned. De utgjør imidlertid fortsatt rundt 15 % av alle trafikkdødsfall i EU. Volvo Trucks Accident Research Team (ART) har omfattende kunnskap om hvilke ulykker som er vanligst og hvorfor de skjer.  

Hver lastebilulykke har en historie å fortelle om hva som skjedde i sekundene før og etter ulykken. En historie som kan inneholde innsikt i hvordan ulykken kunne vært unngått eller forhindret. Når man setter innsikten sammen er det mulig å trekke konklusjoner.

Innsikt fører til tryggere lastebiler og veier

Men dette er bare en del av jobben til ulykkesforskningsteamet. Mye av innsikten blir synlig ved innsamling og analysering av nasjonal ulykkesstatistikk og ved å gå grundig inn i ulykkesdataene for å finne sammenhengene som er vanskelige å se. Dette hjelper Volvo Trucks med å utvikle teknologi og samarbeide med beslutningstakere som vil gjøre veiene våre tryggere, ett steg om gangen.  

Informasjon fra de undersøkte ulykkene gir innspill til utviklingsteamene slik at de kan gjøre designforbedringer for å redusere risikoen for at disse ulykkene skjer
Accident Research Team ved Volvo Trucks har definert over 20 typer ulykker som representerer situasjonen på europeiske veier. Bildet viser seks av dem.

– Analyse av statistikk forteller oss hvor vanlig hver ulykkestype er, og våre egne grundige undersøkelser gir informasjon om hvordan og hvorfor de skjer, sier Anna Theander, leder for ART, som sammen med teamet besøker ulykkessteder og undersøker lastebiler for å lære mer om ulykker.

Ulykkestyper legger til rette for analyser

Teamet har etablert et system for kategorisering kalt Ulykkestyper, som gir en oversikt over de mest typiske ulykkesscenarioene med tunge lastebiler der det er alvorlige eller dødelige skader.

– Ulykkestyper er en god representasjon av de hyppigste ulykkene som rammer personer i tunge lastebiler, personer i personbiler og myke trafikanter, som fotgjengere, syklister, moped- eller motorsykkelførere, sier Anna Theander. 

En svingulykke mellom lastebil og syklist skjer vanligvis i kryss i bebygde områder når lastebilen svinger mot passasjersiden og syklisten sykler rett frem. Årsakene er vanligvis mangel på sikt fra førerhuset og manglende forståelse mellom syklist og lastebilsjåfør som resulterer i en feilvurdering av situasjonen.

Når man ser på helheten, kan ART se at i hver av disse trafikantgruppene er noen ulykker mer vanlige enn andre. To vanlige ulykker fra hver gruppe utgjør følgende liste.   
 

  1. Type A: Ulykke ved filskifte. En lastebil forlater kjørefeltet og/eller veien. Kan føre til velt eller kollisjon med et objekt. Årsaker: Uoppmerksomhet eller tretthet hos sjåføren, svinger for å unngå hindringer. Også vanlig om vinteren når veiene er glatte.
  2. Type A: Kollisjon med en annen lastebil bakfra. Kollisjon mellom lastebiler som kjører i samme retning. Årsaker: Uoppmerksom sjåfør eller kjøring med for kort avstand til kjøretøy foran. Begrenset sikt og glatte veier kan også bidra.
    Type B: Kollisjon med møtende bil. Hovedtypen ulykker som fører til dødsfall for personer i bilen. Årsaker: For høy hastighet, uoppmerksom sjåfør eller en feilvurdert eller feil forbikjøring. I de fleste tilfeller kommer bilen inn i kjørefeltet til lastebilen.
  3. Type B: Ulykke i kryss med bil. Når en lastebil kolliderer med siden av en personbil som svinger ut av et veikryss. Hovedårsaker: Brudd på vikeplikten på grunn av uoppmerksomhet. Biler eller lastebiler som kjører for fort eller begrenset sikt kan også bidra.
  4. Type C: Kryssende fotgjenger. Oppstår når en fotgjenger eller syklist krysser veien foran en lastebil. Årsaker: Begrenset sikt, uoppmerksomhet fra sjåføren eller den myke trafikanten, feilvurdering av hastighet eller avstand.
  5. Type C: Svingeulykke med syklist. Oppstår vanligvis i kryss i bebygde områder når lastebilen svinger mot passasjersiden og syklisten sykler rett frem. Årsaker: Mangel på sikt fra førerhuset, mangel på forståelse mellom den myke trafikanten og lastebilsjåføren som resulterer i en feilvurdering av situasjonen og den andres intensjoner.
     

– Informasjon fra de undersøkte ulykkene gir innspill til utviklingsteamene slik at de kan gjøre designforbedringer for å redusere risikoen for at disse ulykkene skjer. For hver ulykkestype kan vi identifisere hvilke sikkerhetsfunksjoner som kan redusere eller helt unngå ulykken som et spesifikt scenario beskriver, sier Anna Theander.
 

Dødsulykker med tunge lastebiler har gått ned

De siste tiårene har dødsulykker med tunge kjøretøy gått betydelig ned, til tross for at det totale antallet lastebiler har økt. Men jobben er ikke ferdig. Etter hvert som det innføres lovverk for å standardisere flere sikkerhetssystemer på lastebiler, kan flere ulykker unngås og konsekvensene av dem minimeres. Det å dele innsikt og omfattende kunnskap fra forskning vil fortsatt være en stor del av Volvo Trucks' DNA. Antall ulykker må reduseres til null.

– Vi må slå oss sammen i næringen, og i samfunnet for øvrig, for å få det til, sier Anna.
 

Ulykkestyper:

Type A: Ulykker som forårsaker dødsfall eller alvorlige skader på personer i lastebiler.

Type B: Ulykker som forårsaker dødsfall eller alvorlige skader på personer i personbiler.

Type C: Ulykker som forårsaker dødsfall eller alvorlige skader på myke trafikanter som syklister, fotgjengere, motorsykkelførere eller mopedister. 

 

Les mer om sikkerhetsforskningen hos Volvo Trucks