Lastebiler

Volvo Trucks
2022-05-17
4 min
Sikkerhet
Author
Volvo Trucks

Fra ulykkesgranskning til sikkerhetsfunksjon – slik ble hjørnekameraet på passasjersiden til

Svingen på passasjersiden er en av de vanskeligste trafikksituasjonene å håndtere ved kjøring av lastebil i byen. Volvo Trucks' ulykkesgranskning viser at en ulykke kan skje selv når sjåføren har sett for å forsikre seg om at det ikke kommer noen syklister eller fotgjengere. Anna Wrige Berling, trafikk- og produktsikkerhetssjef hos Volvo Trucks, forteller oss hvordan disse observasjonene førte til utviklingen av hjørnekameraet på passasjersiden.
 

Ulykker ved svinging på passasjersiden står for rundt 20 % av ulykkene mellom tunge lastebiler og myke trafikanter, noe som gjør det til et viktig fokusområde. Det faktum at lastebiler og syklister eller fotgjengere deler samme kjørefelt og får grønt lys samtidig, gjør situasjonen mer kompleks. Begrenset sikt fra førerhuset og feiljusterte speil kan også være faktorer som er involvert i denne typen ulykker.

– Undersøkelsene våre har bekreftet det vi og bransjen allerede visste; denne typen ulykker må vi gjøre noe med. Det som gjør Volvo Trucks sin måte å jobbe på unik, er at ulykkesgransknings-teamet vårt er med fra starten. Data vi har samlet inn i ulykkesgranskningen vår var grunnlaget for utviklingen av hjørnekameraet på passasjersiden, sier Anna Wrige Bergling.

– Vårt arbeid starter med problemet. For å forstå et sikkerhetsproblem, undersøker og gransker vi trafikkulykker grundig.

Vi er stolte av arbeidet vi har gjort med denne funksjonen, og håper at den vil redde liv og bidra til tryggere veier. Fordi ekte sikkerhet kommer fra ekte kunnskap.
Anna Wrige Berling er trafikk- og produktsikkerhetssjef hos Volvo Trucks.

Forskning brukes til å styre produktutviklingen

Teamet som gransker ulykker i Volvo Trucks kategoriserer deretter scenarioene i ulykkestyper og skaper en oversikt over hvordan ulykkene ser ut, hvordan de skjer og hovedårsakene deres.

– Kategoriseringen vår fokuserer på ulykkene fra lastebilens perspektiv, sier hun. – Dette er viktig for å få en god forståelse av ulykkesstatistikken med tunge lastebiler. Forskningen brukes både internt, til prioritering og tydelig veiledning i Volvo Trucks' produktutvikling, men også eksternt for å spre kunnskap om hvordan trafikksikkerheten kan forbedres.

Ved fokus på en konkret trafikksituasjon undersøkes flere detaljer. Som for eksempel hastigheten til fotgjengere, syklister og lastebiler og vinkelen ulykken vanligvis skjer i.

– Disse faktorene ga oss en idé om hvilket område hjørnekameraet på passasjersiden faktisk trengte å dekke. En smal visning viser kanskje ikke en syklist som sykler i høy hastighet, sier Anna.

Kamerabildet dekker vinklene til flere speil.

Volvo Trucks ligger foran lovgivningen

Anna er sikker på at kameraet vil hjelpe sjåfører med å unngå et betydelig antall ulykker. Selv om sjåførene må være på oppmerksomme, kan et travelt kryss legge for mye press på dem og på den måten påvirke fokus og oppmerksomhet.

– Kamerabildet dekker vinklene til flere speil – og mer. Noe som betyr at sjåføren har færre speil å holde styr på, sier hun.

Det kommer et nytt forskriftskrav som bestemmer at innen 2024 må lastebiler utstyres med varslingssystemer med sensorer for å oppdage fotgjengere og syklister. Hjørnekameraet på passasjersiden, som Volvo Trucks har hatt siden 2021, ble imidlertid ikke drevet av et forskriftskrav.

– Selv etter å ha fulgt lovgivningen om sensorer, ser vi ut fra forskningen vår et behov for ekstrautstyr som gir utsikt til det kritiske området, sier Anna.

– Vi er stolte av arbeidet vi har gjort med denne funksjonen, og håper at den vil redde liv og bidra til tryggere veier. Fordi ekte sikkerhet kommer fra ekte kunnskap.

Svingeulykke med syklist

Den vanligste ulykken mellom lastebiler og syklister i bymiljø. Oppstår vanligvis når en lastebil svinger mot passasjersiden og fotgjengeren eller syklisten skal rett frem. Oppstår vanligvis ved lave lastebilhastigheter, rundt 20–30 km/t, men konsekvensene er ofte alvorlige for fotgjengeren eller syklisten. Vanlige årsaker:

  • Begrenset sikt fra førerhuset (passasjersiden)
  • Manglede forståelse mellom fotgjenger/syklist og lastebilsjåfør
  • Stress, mangel på oppmerksomhet eller distraksjon (kan være både sjåfør og fotgjenger/syklist)
  • Syklisten feilbedømmer lastebilens hastighet eller kjøreretning


Les mer om sikkerhetsforskningen hos Volvo Trucks.