Lastebiler

Volvo Trucks
2022-06-27
3 min
Teknologi og innovasjon Sikkerhet Elektromobilitet
Author
Volvo Trucks

Null trafikkulykker – et drømmescenario eller en realistisk fremtid?

Hva skal til for å redusere antallet ulykker med tunge lastebiler til null? Hvis det er noen som vet det, er det Anna Wrige Berling, trafikk- og produktsikkerhetssjef hos Volvo Trucks.


Målet deres er null ulykker. Nærmer dere dere?

Vi sikter mot null ulykker, og selv om vi er stolte av arbeidet vårt, har vi fortsatt en lang vei å gå. Trafikkdødsfall per innbygger synker på verdensbasis, men det totale antallet går fortsatt opp i mange deler av verden. Tusenvis av mennesker blir drept hvert år i trafikkulykker med tunge lastebiler, så vi er langt fra fornøyde.

Mer enn 90 % av alle ulykker er forårsaket av den menneskelige faktoren. Vil du si at lastebilsjåførene ikke er dyktige nok?

Det er sant at i de fleste ulykker spiller den menneskelige faktoren en rolle – noe som inkluderer alle trafikanter, ikke bare lastebilsjåfører. Jeg vil si at de fleste lastebilsjåfører er veldig dyktige. Og det er viktig å huske at det også er en positiv side ved den menneskelige faktoren. Lastebilsjåfører – så vel som andre trafikanter – unngår mange flere ulykker enn de forårsaker, takket være deres handlinger og reaksjoner. Når det er sagt, er det sant at den menneskelige faktoren spiller en stor rolle. Derfor er sjåføropplæring, økt sikkerhetstankegang og risikobevissthet blant alle trafikanter svært viktig for å redusere antall ulykker.

Trafikksikkerhet er et komplekst puslespill, og de største brikkene i puslespillet er trygge kjøretøy, trygge veier og trygge trafikanter

Hva skal til for å ta store steg mot null?

Trafikksikkerhet er et komplekst puslespill, og de største brikkene i puslespillet er trygge kjøretøy, trygge veier og trygge trafikanter. Volvo Trucks' hovedbidrag er å utvikle trygge kjøretøy, men vi er også avhengig av satsing på et forbedret trafikkmiljø og ikke minst innsats for å få til en bedre sikkerhetstankegang hos alle trafikanter.

Anna Wrige Berling er trafikk- og produktsikkerhetssjef hos Volvo Trucks.

Hva må Volvo Trucks gjøre?

Vi er opptatt av kjøretøysikkerhet og utvikler hele tiden nye systemer for å møte flere trafikksituasjoner og ulykkestyper. Vi må også sørge for at sikkerhetssystemene våre brukes på den måten de er tiltenkt. Sikkerhetsbeltet er nok det tydeligste eksemplet på at dette ikke alltid er tilfelle. Det brukes langt fra hele tiden – noe som fører til fatale konsekvenser. Dessverre gjelder det samme for andre sikkerhetssystemer – de brukes ikke i sin fulle utstrekning og noen ganger brukes de feil. Dette er et problem som må løses. Vi vil også fortsette å øke bevisstheten rundt trafikksikkerheten for tunge lastebiler og bidra til en forbedret sikkerhetstankegang blant lastebilsjåfører og andre trafikanter.

 

Hvilken sikkerhetsoppfinnelse fra Volvo Trucks drømmer du om for fremtiden?

Et system med perfekte menneskeavlesende sensorer som vet nøyaktig hva som er rundt lastebilen og som vil kunne forutse intensjonene til andre sjåfører og trafikanter.

Er null trafikkulykker et drømmescenario eller en realistisk fremtid?

Siden nesten alle ulykker allerede kan unngås med en kombinasjon av eksisterende kjøretøyteknologi og sikker trafikantatferd i dag, burde det ikke være umulig. Men samtidig kan du argumentere for at det alltid vil være situasjoner der uheldige og uforutsigbare omstendigheter kan føre til ulykker. Og det er nok sant – i hvert fall i overskuelig fremtid. 

Uansett, ingen andre tall enn null er akseptable. Det er ledestjernen i arbeidet vårt og ambisjonen om å forbedre trafikksikkerheten rundt om i verden. Hvert eneste liv som reddes på reisen mot null ulykker er en seier.

Trafikkdødsfall per innbygger synker på verdensbasis, men det totale antallet går fortsatt opp i mange deler av verden.

Lær mer om sikkerhetsforskning hos Volvo Trucks