Lastebiler

5 måter å redusere faren for ulykker med lastebiler og myke trafikanter

Anna Wrige Berling Anna Theander
2022-06-01
4 min
Sikkerhet
Authors
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks
Anna Theander
Leader of Volvo Trucks Accident Research Team

Omtrent 1,35 millioner trafikanter blir drept hvert år over hele verden. Mer enn halvparten av dem er myke trafikanter (fotgjengere, syklister, moped- og motorsykkelførere). Hvis en tung lastebil er involvert i en slik type ulykke, får det sannsynligvis svært alvorlige konsekvenser. Selv om årsakene til slike typer ulykker er sammensatte og varierte, kan trafikkatferden til lastebilsjåføren bidra til å redde liv.
 

Bortimot en tredjedel* av drepte personer i ulykker i EU med tunge lastebiler er fotgjengere, syklister, moped- og motorsykkelførere. Trafikkulykker mellom myke trafikanter (VRU-er) og tunge lastebiler er et følelsesladet og utfordrende område å ta tak i.


– Ved å sette seg inn i hvordan og hvorfor disse typene trafikkulykker skjer, er det mulig å påvise trafikksikkerhetsmessige forbedringer og redusere antall personskader, sier Anna Theander, leder av Volvo Trucks havarikommisjon.


Sikkerhetsundersøkelser utført hos Volvo viser at forbedringer i lastebilens aktive sikkerhetssystemer, forbedret veiinfrastruktur og økt risikobevissthet hos myke trafikanter er noen av de mest kritiske elementene for å redusere antall ulykker.


For alle trafikanter er det viktig å ta hensyn til den menneskelige faktoren. Risikoen for denne type ulykker i trafikkerte byområder er i stor grad avhengig av hvordan en sjåfør forutser og reagerer på situasjoner som involverer myke trafikanter.


– Det er fremdeles sjåføren som er lastebilens viktigste sikkerhetssystem. Den avgjørende faktoren er en dyktig og oppmerksom sjåfør som forstår risikoen, sier Anna Wrige Berling, trafikk- og produktsikkerhetssjef hos Volvo Trucks.


Risikoen for denne typen ulykker kan reduseres ved at sjåføren følger noen praktiske råd:   

 

Her er 5 tips om hvordan risikoen for sammenstøt med fotgjengere, syklister og mopedister kan reduseres:

1. Gå alltid at ut fra at myke trafikanter ikke er klar over lastebilens blindsoner

Forskning rundt sikkerheten til lastebiler i forbindelse med myke trafikanter, konkluderer med at fotgjengere, syklister og mopedister rett og slett ikke er klar over hvilke utfordringer sjåfører har med å forsøke å oppfatte alt som foregår rundt en lastebil i tett bytrafikk. I tillegg kjenner ikke de fleste myke trafikanter til hvordan en lastebil med en lang tilhenger oppfører seg ved svinging i tett trafikk. Derfor bør man aldri gå ut fra at myke trafikanter vil unngå risikoområder og blindsoner.


2. Vær oppmerksom på vanlige ulykkessituasjoner som involverer myke trafikanter

Det er viktig å være forberedt på at myke trafikanter kan ha en uforutsigbar og risikabel atferd. Tre situasjoner skiller seg ut, og er de mest vanlige i byer og bynære områder:

  • Lastebiler som svinger til høyre der det er høyrekjøring (og til venstre der det er venstrekjøring) og kolliderer med sårbare trafikanter, spesielt syklister.
  • Frontsammenstøt når fotgjengere krysser veien foran lastebilen.
  • Påkjørsel av fotgjengere ved rygging.


3. Forutse veien foran deg

Tenk på hvordan du nærmer deg veikryss, og bestem deg for hvordan du kan svinge på en mest mulig sikker måte. Vær oppmerksom og beveg deg fysisk for å se og få bedre oversikt. Tilpass hastigheten i trafikkerte områder – det går neppe ut over leveringstidene dine.


4. Vær forberedt til trygg kjøring i byer

Ta deg tid til å justere sete og speil. Speil og ruter skal være rene, og sikten må ikke hindres av ulike skjermer og personlige gjenstander. Før du starter kjøringen, må du kontrollere at sikkerhetssystemer, kameraer osv. fungerer og er slått på.


5. Husk – du er lastebilens viktigste sikkerhetssystem

Lastebilens sikkerhetssystemer og kameraer utgjør en verdifull del av sjåførassistansen. Men en sjåfør som aktivt vurderer veiforholdene og farene, er fortsatt lastebilens viktigste sikkerhetssystem.


Hva blir gjort for å redusere risikoen for ulykker mellom lastebiler og myke trafikanter?

Store endringer kommer med det første. EUs oppdaterte generelle sikkerhetsforskrifter krever flere obligatoriske aktive sikkerhetssystemer for alle nye lastebiler fra og med juli 2024. Systemene gjelder i første rekke lastebilens blindsoner foran, på siden og bak samt varsling av sjåføren når en myk trafikant nærmer seg et risikoområde. Fra januar 2029 pålegges lastebilprodusentene også å sørge for at sjåføren får bedre direkte sikt.


I tillegg endres lovgivningen for avanserte nødbremsesystemer til også å omfatte automatisk bremsing når fotgjengere krysser veien og kommer inn i risikoområdet. Større satsningsområder er også under utvikling. Det dreier seg om forbedringer av veiinfrastruktur, bransjesamarbeid og mer dyptgående trafikksikkerhetsforskning som tar for seg de komplekse årsakene til ulykker der myke trafikanter er involvert.


– Samlet sett ser vi positivt på fremtiden – og sammen med sikkerhetsbevisste sjåfører kan vi redusere antall dødsfall og alvorlige personskader forårsaket av denne typen ulykker, sier Anna Wrige Berling, trafikk- og produktsikkerhetssjef hos Volvo Trucks. 


* Europeisk trafikksikkerhetsobservatorium, Fakta og tall: Busser / turbusser / tunge lastebiler – 2020