Lastebiler

Hvorfor dagens bytrafikk er mer utfordrende for lastebilsjåfører

Anna Wrige Berling
2023-03-02
Sikkerhet
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Lastebilsjåfører møter et økende antall sikkerhetsutfordringer i travle bygater og -veier. Hvorfor skjer dette og hvordan håndtere man lastebilsikkerhet i våre voksende byer?
 

Det er ingen tvil om at byene våre vokser i en voldsom fart. Ifølge FN bodde 55 % av verdens befolkning i urbane strøk i 2018, en andel som forventes å øke til 68 % innen 2050. I mange byer har ikke veiutbyggingen utviklet seg i samme tempo, noe som har ført til flere køer og vanskelige kjøreforhold for lastebilsjåfører og den stadig mer mangfoldige blandingen av veibrukere over hele verden.
 

Selv om det foreløpig er usikkert hvilken innvirkning de har på trafikkulykker, har den nylige fremveksten av elsparkesykler gitt en ny dimensjon til det økende antallet fotgjengere og syklister på veien. Det er også ofte mangel på bevissthet om blindsoner rundt lastebiler blant denne typen sårbare trafikanter.
 

Smarttelefoner kan være en stor distraksjon for alle trafikanter og forsterke situasjonen. Ifølge National Highway Traffic Safety Administration er distraksjoner under kjøring en betydelig årsak til bilulykker i USA, der mye av distraksjonen på veiene skyldes teksting mens man kjører. Det er også vanlig å se fotgjengere – og til og med syklister – i trafikken mens de hører på musikk eller bruker telefonen, mens de er lite oppmerksomme på omgivelsene. Studier viser at nesten en femtedel (17 %) av alle fotgjengere som krysser en vei ikke følger med på trafikken fordi de bruker smarttelefonen (Volvo Trucks 2017 Safety Report).
 

Økningen i netthandel og hvordan det påvirker lastebilleveranser

Økningen i netthandel byr på andre sikkerhetsutfordringer for lastebilsjåfører, som for eksempel ønsket om raskere leveringstider og mangel på egnet parkering for å kunne gjennomføre trygge leveranser i stadig mer varierte bynære områder. En årlig undersøkelse utført av American Transportation Research Institute viser hvordan boomen i netthandel har økt problemet med lastebilparkering i byen.
 

– Lastebilsjåfører i byer møter i dag tøffe kjøreforhold på daglig basis: i mange tilfeller korte tidsfrister for å få jobben gjort, utfordrende veier hvor kjøretøyet skal manøvreres på en sikker måte og kravet til å være på vakt mot de mange kollisjonsrisikoene på våre overbelastede byveier, sier Anna Wrige Berling, trafikk- og produktsikkerhetssjef i Volvo Trucks.
 

Lastebilsikkerhet i byer får den anerkjennelsen den fortjener

Med økt urbanisering og en mer mangfoldig blanding av trafikanter som kjemper om plass, har trafikksikkerhet blitt satt høyt på agendaen for mange beslutningstakere i byene. Det faktum at unge trafikanter er spesielt utsatt – ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er ulykker i trafikken den ledende dødsårsaken på verdensbasis for 5–29 åringer – har også økt behovet for bedre trafikksikkerhet i byene.
 

Et av de største problemene for lastebilsjåfører er sikten, spesielt med tanke på sårbare trafikanter. I London er lastebiler uforholdsmessig involvert i dødelige kollisjoner med denne gruppen. Selv om lastebiler bare utgjør fire prosent av trafikken i London regnet etter distanse kjørt, var tunge lastebiler mellom 2015 og 2017 involvert i 63 prosent av de dødelige kollisjonene som involverte syklister og 25 prosent med fotgjengere (Transport for London). Derfor har London nå en Direct Vision Standard (standard for direkte sikt) som stiller krav til hvor mye en sjåfør kan se direkte gjennom førerhusvinduene. Lastebiler må oppfylle standarden for å komme inn til sentrum.
 

For Europa trer EUs generelle sikkerhetsforordning også i kraft i 2024. Blant kravene er at alle lastebiler i Europa skal ha aktiv sikkerhetsteknologi for å informere sjåfører om det er en sårbar trafikant i risikoområdet foran, på siden eller bak kjøretøyet. Krav til direkte sikt vil følge i 2029. For å oppfylle standarden for direkte sikt vil designen av førerhuset, som gjelder for alle markeder, endres.
 

Videre er supplerende 360 graders kamerasystemer – fire kameraer på hver side av lastebilen for å gi en fullstendig oversikt over områdene rundt kjøretøyet, nå billigere og mer tilgjengelig i lavinntektsland. I land med høyere inntekt er de allerede på plass på mange bylastebiler.

– Lastebilsjåfører i byer i dag møter tøffe kjøreforhold: korte tidsfrister, utfordrende veiinfrastruktur og kravet om å være på vakt mot de mange kollisjonsrisikoene på våre overbelastede byveier

Mot null og en mer helhetlig tilnærming til trafikksikkerhet i bynære områder

EUs langsiktige mål er å nå null omkomne og ingen alvorlige skader, kjent som Vision Zero, på europeiske veier innen 2050.
 

FN har også et ambisiøst mål – å fremme reduksjon av dødsfall og skadde i veitrafikken med 50 % på verdensbasis innen 2030.
 

Matts-Åke Belin, WHO Global Lead Decade of Action for Road Safety, sier: – Utfallet av lastebilulykker er nesten alltid alvorlig på grunn av kjøretøyets vekt og størrelse. Lastebilsikkerhet er derfor en viktig del av dette globale målet.
 

WHO oppfordrer også til mer gange og sykling for å redusere miljøpåvirkningen og øke helsegevinsten. For å oppnå dette, sier Belin at sikkerhet må bli mer integrert i hvordan vi designer byer og organiserer mobilitet.
 

– Tidligere var sikkerhet et «tilleggskrav», og ulykker ble vanligvis tilskrevet menneskelige feil. Nå forstår vi at vi må planlegge for menneskelige feil og ta en mer systematisk tilnærming til trafikksikkerhet. En del av dette er å ha en sikkerhetstankegang når vi designer veier og bruker den innovative teknologien som er tilgjengelig for å hjelpe lastebilsjåfører og andre trafikanter.

 

Hvordan lastebiler blir forandret for tryggere bykjøring

I dag legger sikkerhetsbelter, automatgirkasser og, i nyere tid, automatisk nødbremsing, kjørefeltassistent, kollisjonsforebyggende teknologi og blindsonekameraer, til rette for tryggere lastebilkjøring i byene. Situasjonen har bedret seg – de siste tiårene viser statistikk i USA og EU at dødsulykker med tunge kjøretøy har gått betydelig ned, til tross for at det totale antallet lastebiler har økt.
 

Svært snart kan sjåfører også forvente neste trinn – lovgivning som sikrer at de siste fremskrittene innen aktive sikkerhetssystemer for lastebiler trer i kraft.
 

– Det er veldig tydelig at lastebilkjøring i byene våre har blitt stadig mer utfordrende når det kommer til sikkerhet. Men med Vision Zero øverst på agendaen, vil lastebilsjåfører oppleve mer omfattende og lovpålagte sikkerhetssystemer, ikke bare via forbedret direkte og indirekte sikt, men også via intelligente varslingssystemer som varsler sjåføren hvis det er en kollisjonsrisiko. Trafikksikkerhet handler imidlertid ikke bare om lovgivning. Det handler om et tankesett som fremmer samarbeid, der myndigheter, trafikanter og bransjeaktører må jobbe sammen for å redusere antallet – og strekke seg etter null – drepte i trafikken, sier Anna Wrige Berling.

Les mer om sikkerhetsmål for EU og FN eller lær alt du trenger å vite om den kommende generelle sikkerhetsforordningen. Her er også mer informasjon om Volvo Trucks' sikkerhetsmål og aktuelle funksjoner.