Lastebiler

Norge

×

De nye aerodynamiske forbedringene på Volvo FH – hvordan det ble gjort

Oppdateringer i den aerodynamiske utformingen av Volvo FH vil redusere strømningsseparasjonen og luftmotstanden ytterligere, og dermed bidra til å spare enda mer drivstoff i langtransport.
Nye aerodynamiske forbedringer på Volvo FH
Volvo FH med ytterligere forbedret aerodynamisk utforming – for å hjelpe deg med å spare enda mer drivstoff.

Det å overvinne luftmotstanden er en betydelig bidragsyter til en lastebils drivstofforbruk ved kjøring i hastigheter fra rundt 50–60 km/t og oppover. Effekten på drivstofforbruket øker eksponentielt jo raskere du kjører.
 

Aerodynamisk utforming har derfor lenge vært et av Volvo Trucks' viktigste fokusområder når det gjelder å redusere drivstofforbruket til kjøretøyene. Ingeniørene jobber kontinuerlig med vindtunneler og simuleringer for å identifisere ytterligere forbedringer. Et av hovedmålene deres er å forsinke strømningsseparasjonen. Dette er når et lag med luftstrøm slipper lastebilens overflate. Jo tidligere det slipper, desto større er kjølvannet bak kjøretøyet, og dermed høyere trykkmotstanden. Minimerer og forsinker strømningsseparasjonen, minimerer derfor trykkmotstanden.

To typer luftstrømmer å ha i tankene: tilpasset og separert.

– Luftstrømmen akselererer kraftig når den går fra stagnasjonspunktet foran lastebilen (høyt trykk) over til sidene (lavt trykk), forklarer Anders Tenstam, aerodynamikkspesialist i Volvo Trucks. – Hvis en lastebil kjører i 90 km/t, kan strømningshastigheten i hjørnene nå hastigheter på opptil 200 km/t. Dette gjør de fremre hjørnene til et veldig følsomt område, og enhver liten gjenstand eller åpning kan ha stor innvirkning på den generelle luftstrømmen.
 

I sine siste simuleringer og tester var Volvo Trucks' ingeniører i stand til å identifisere en rekke mellomrom og panelskjøter på lastebilens eksteriør, som kan forbedre aerodynamikken ytterligere hvis de ble forseglet.

– Vi kunne se at panelskjøter og mellomrom kan være avgjørende avhengig av hvor de er plassert, sier Mattias Hejdesten, ingeniør i aerodynamikk, Volvo Trucks. – De lar luftstrømmen sive inn bak frontpanelene, som deretter blir sugd ut i lavtrykksområdene på sidene av førerhuset. Derfra kan de utløse strømningsseparasjon når de samhandler med den eksterne luftstrømmen.
 

For å bidra til å stoppe disse lekkasjestrømmene er det plassert nye pakninger mellom de ulike frontpanelene. Som et resultat elimineres enhver utløsning av strømningsseparasjon ved kjøretøyets fremre hjørner, noe som hjelper den eksterne strømmen med å holde seg festet til kjøretøyets sider lenger. 

«Det handler mye om å mestre de små detaljene»

– Lastebilaerodynamikk handler mye om å mestre de små detaljene, sier Anders Tenstam. – Lastebilførerhuset er en arbeidsplass med mange juridiske begrensninger og hensyn, så det er en konstant kamp om hver millimeter ledig plass, for å få plass til alle viktige funksjoner.
 

Ved å legge til disse pakningene forbedrer det ikke bare den generelle aerodynamikken, det åpner også for ytterligere muligheter for forbedringer langs kjøretøyet. Disse forbedringene inkluderer å legge til en utvidet dørforlengelse for å fylle tomrommet i stigtrinnet. Dette skaper en flat overflate som den eksterne luftstrømmen kan festes til, og reduserer dermed strømningsseparasjonen ytterligere. Ved å bruke bredere hjul og skvettskjermer skapes mer tilpasning, mens en ny skjermlist reduserer avstanden fra hjulet. Dette resulterer i redusert evakueringsstrøm fra hjulbuen og dermed mindre aerodynamisk luftmotstand. Til slutt bidrar nytt, buet design på speilarmdekslene med mindre kikkhull også til å redusere strømningsseparasjonen.
 

– Ved å forbedre forholdene foran på lastebilen kan vi plutselig se noen muligheter for å opprettholde en justert flyt langs sidene også, forklarer Mattias Hejdesten. – Ellers, hvis vi ikke hadde gjort dette, ville vi ha sett minimale fordeler av disse ytterligere aerodynamiske forbedringene.
 

Faktisk er hver av disse aerodynamiske forbedringene optimalisert for å utfylle hverandre. Selv om hver enkelt oppdatering vil gi sitt eget bidrag til å forbedre kjøretøyets energieffektivitet og redusere drivstofforbruket, vil besparelsene som genereres når de kombineres i én pakke være større enn summen av alle deler.
 

Vil du vite mer om hvordan du kan redusere drivstofforbruket? Les mer her.