Lastebiler

Hvordan rekruttere nye sjåfører og løse sjåførmangelen

Dieter De Waele
2023-09-11
Sjåførens verden
Author
Dieter De Waele
Driver Development Manager

Det er stor etterspørsel etter lastebilsjåfører på grunn av sjåførmangelen i transportbransjen. Undersøkelser som er gjort nylig, viser at nye sjåfører etter endt opplæring har vanskeligheter med å finne arbeid, ofte på grunn av begrenset yrkeserfaring. Dette til tross for at bransjen opplever stor sjåførmangel. Hvorfor er det slik, og hva kan lastebiloperatører gjøre med det?

Å rekruttere nye sjåfører er avgjørende for den globale transportbransjen. IRUs årlige sjåførundersøkelse fra 2022 viser tydelig at det er mangel på sjåfører over hele verden. Men samtidig viser interne undersøkelser fra 2021 på engelsk, tysk, fransk og svensk at 22 prosent av sjåførene ser negativt på mulighetene for ansettelse.  En ny sjåfør sier det på denne måten:

– Jeg tok sjåførutdanning for å omskolere meg og tenkte det burde være enkelt å finne arbeid i og med at det meldes om sjåførmangel fra alle kanter. Realiteten har vært et sjokk. Jeg har registrert meg hos byråer, sendt ut CV-er og søkt overalt, men enten får jeg ingen respons, eller så kreves det minimum to års arbeidserfaring.

Når transportbransjen presser prisene og helst ønsker å senke leveringstidene, rammer dette spesielt nye og potensielle sjåfører. Sjåførutviklingssjef Dieter De Waele påpeker at alle selvfølgelig ønsker godt utdannede sjåfører med 10 års erfaring, men virkeligheten er noe helt annet.

– Det er lett å bli skremt av reklamene. Fokuser mer på hva du som operatør kan tilby sjåførene, i stedet for hovedsakelig på hva du ønsker fra dem. Når du rekrutterer, må du sørge for at sjåførene føler seg trygge og velinformerte og deretter tilby dem et attraktivt arbeidsmiljø. Vær også forberedt på å investere i relevant opplæring, for det vil lønne seg i det lange løp, sier Dieter.

Bruk av opplæring for å få trygge og lojale sjåfører

Undersøkelser viser* at både lærlingeordninger og bedriftsfinansiert opplæring er populært og relevant for nye sjåfører ettersom det avgjorde hvem de valgte først som arbeidsgiver. Betalt opplæring gjorde det økonomisk mulig å utdanne seg og lettere å komme inn i bransjen, men noen uttrykte frykt og usikkerhet angående opplæringen.

– Opplæringen gjør at du får sertifikatet, men det er begrenset hvor mye tid du får bak rattet, og du vil ikke alltid være forberedt på den virkelige verden og de mentale og fysiske utfordringene du kan møte på der. Å lære av og snakke med en erfaren sjåfør under reelle trafikk- og arbeidsforhold kan være en del av løsningen, sier Dieter De Waele.

Faktisk var det mest etterspurte temaet blant nye sjåfører (30 prosent) rådføring, inkludert generelle spørsmål om bransjen og om det å være lastebilsjåfør. Selv om lønn var en viktig faktor (11 prosent prioriterte dette), var opplæring og mulighet til å bli ansatt enda viktigere.

Noen sjåfører følte at de som nyutdannet ikke var godt nok rustet til å takle kravene som jobben stilte. Høyt press fra arbeidsgiver om å levere raskt, kombinert med usikkerhet rundt håndtering av lastebilen i tett trafikk og frykt for ulykker, gjorde at de vurderte å slutte tidlig på grunn av stress.

– Jeg kan forstå at nye sjåfører bekymrer seg over alle kravene og føler seg usikre. Det er viktig at sjåføropplæringen og øvelsene stemmer overens med virkeligheten, og at ledelsen ser alle de ulike fordelene med opplæring. At det kan tjene bedriften økonomisk, men også med tanke på å beholde sjåfører, sier Dieter.

Lastebilkombinasjonen og -merket som brukes under opplæringen, er kanskje ikke alltid det som brukes i en virkelig arbeidssituasjon, og noe som kan forårsake stress, ifølge Dieter. Sikring av last, manøvrering og parkering under vanskelige forhold, opplæring i potensielle administrative oppgaver som jobben krever, sammen med erfaringer fra en ansatt sjåfør, er ting som kan lette de nye sjåførenes innfasing i sin første jobb og få dem til å bli.

 

Viktige motivasjonsfaktorer for nye sjåfører

Ikke overraskende var konkurransedyktig lønn en viktig motivasjonsfaktor for nye sjåfører. Dårlig lønn i kombinasjon med andre demotiverende faktorer som stress og mangel på opplæring skapte lett insentiver til å finne en ny arbeidsgiver. Men flere yngre sjåfører spurte også om hvordan de kan øke lønnen med tiden og oppnå en god inntekt, og viste iver etter å skape en langvarig karriere i bransjen. Opplæring var den nest viktigste motivasjonsfaktoren, og undersøkelsen viste at tilgjengelig opplæring bidro til at mennesker med en rekke ulike bakgrunner kunne komme inn i bransjen og oppnå en god inntekt.

– Lønn er en viktig faktor, men det er også viktig hvilke lastebilmerker du har, lastebilens stand og om du kan få sjåførene til å føle seg velkomne, trygge og godt informerte. Og siden nye sjåfører har lett for å bli stresset i begynnelsen, viser både forskning og erfaringer at ikke bare bidrar opplæring til å skape trygge og rolige sjåfører, men det gjør også at de føler seg lojale og blir i jobben, sier Dieter.

Les her hvis du vil finne ut mer om sjåførstøtte og sjåførutvikling, eller kontakt din lokale Volvo Trucks-representant.

* Interne undersøkelser fra Volvo Trucks fra 2021 på engelsk, tysk, fransk og svensk.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om artikkelen eller vil du vite mer om Volvo lastebiler og tjenester?

Din lokale forhandler kan hjelpe deg.