Lastebiler

Delphine Maury
2023-06-05
Sjåførens verden
Author
Delphine Maury
Senior Market Analyst, at Group Truck Technology

3 måter å tiltrekke og beholde lastebilsjåfører

En global mangel på sjåfører er i ferd med å bli et stort problem som påvirker hele transportbransjen. Men det finnes måter arbeidsgivere kan bruke til å tiltrekke seg sjåfører og holde dem motiverte. Hva er sjåførenes hovedprioriteringer? Og hvordan kan kunnskap om disse prioriteringene være til nytte for den daglige driften av lastebilparken?
 

I henhold til IRUs* årlige sjåførundersøkelse fra 2022 var over 2,6 millioner lastebilsjåførjobber ubesatt i 2021, til tross for generelle lønnsøkninger og en lett tilgjengelig arbeidsstyrke. Årsaken til dette er ifølge rapporten et generelt problem med å tiltrekke unge til yrket i kombinasjon med en høy andel eldre sjåfører som nærmer seg pensjonisttilværelsen. Dette påvirker ikke bare transportselskaper og deres tjenester. Konsekvensene viser seg gjennom leveransekjedene, noe som til slutt påvirker bedrifter og forbrukere over hele verden.
 

Det er ulike grunner til at sjåfører blir i jobben og holdes motiverte. I følge en intern undersøkelse i Volvo (2019) basert på 151 intervjuer med hovedsakelig langtransportsjåfører fra 16 land** som jobber hovedsakelig med internasjonal transport, er sjåførenes tre øverste prioriteter komfort og plass i førerhuset og sikkerhet. Undersøkelsen viser også at det er økende bevissthet rundt helse, hovedsakelig blant yngre sjåfører, og en økende interesse for miljøvennlige drivlinjer.
 

– Komfort, plass og sikkerhet har vært de samme prioriteringene i mange år, så det er definitivt en kontinuitet i disse grunnleggende kravene. Vi ser også sammenheng mellom reisens lengde og graden av tilfredshet for enkelte merker. Jo mer tid du bruker i lastebilen, desto viktigere er plass og sikkerhet, sier Delphine Maury, senior produktanalytiker i Volvo Group Truck Technology (GTT).

Sjåførenes prioriteter kan variere fra nasjonalitet til nasjonalitet og alt etter i hvilke land og ruter de kjører. Ikke alle sjåfører har muligheten til å betale for trygge stoppesteder, legger Delphine til.
 

Hva motiverer en lastebilsjåfør?

KJØREKOMFORT: Ifølge undersøkelsen viser kjørekomfort hovedsakelig til sove- og hvilefasiliteter, som anses som svært viktig, samt førersetekomfort. På spørsmål om hva de foretrekker, i tillegg til grunnleggende førersetekomfort, prioriterer over 58 % større plass til hvile og avslapping.

PLASS I FØRERHUSET: God plass i førerhuset er vesentlig. 72 % av alle spurte sjåfører prioriterte dette som svært viktig. Hver eneste centimeter kan gi økt verdi, og følelsen av god plass er enda viktigere for langtransportsjåfører.

SIKKERHET: Sikkerhetsaspektet involverer både lastebilsikkerhet og sjåførsikkerhet. Når det gjelder sikkerhet, er de tre mest etterspurte funksjonene drivstofftyverialarm, gassangrepsalarm og en ekstra innvendig sikkerhetslås i førerhuset. Når det gjelder sjåførsikkerhet sa 62 % av sjåførene i en nylig intern nettstudie** i Volvo (2022) at de foretrakk kjøreassistanse, for eksempel kjørefeltassistanse, feltskifteassistanse, nødbremsing osv. Den nest høyeste prioriteten til sjåførene er knyttet til ulike typer alarmer, som for eksempel forhindrer sjåføren å sovne bak rattet og forhindrer overfall og tyveri (55 %).

Interne undersøkelser fra 2021 på engelsk, tysk, fransk og svensk konkluderer med at transportselskaper må fokusere på både nåværende og nye sjåfører for å løse sjåførmangelen.

Nye sjåfører ble tiltrukket av yrket på grunn av lave opptakskrav, og for 36 % av dem er lønn høyeste prioritet etterfulgt av opplæring (16 %) og reise (11 %). For erfarne sjåfører oppgir 42 % lønn som en viktig motivasjonsfaktor, etterfulgt av styring av egen arbeidsdag, friheten ved å være på veien (19 %) og ha en verdsatt arbeidsgiver (16 %) som mer verdifullt.

Det finnes også en klar indikasjon på hva som demotiverer sjåfører. For 49 % av nye sjåfører er usikkerheten rundt å finne arbeid en stor bekymring selv om det er stor etterspørsel blant transportselskapene etter denne kompetansen. Her er det derfor en mulighet for transportselskapene å starte tidlig med en positiv innfasingsprosess for å sikre et langsiktig forhold til sine potensielle sjåfører. Nye sjåfører var bekymret for å finne arbeid, men også etter ansettelse følte de at de ikke var godt nok rustet til jobben etter opplæring. Høyt press fra arbeidsgiver om å levere raskt, kombinert med usikkerhet rundt håndtering av lastebilen i tung trafikk og frykt for ulykker, gjorde at de vurderte å slutte tidlig på grunn av stress.

For erfarne sjåfører har arbeidsgivere og arbeidsforhold stor innvirkning på arbeidet. En arbeidsgiver som behandlet sjåførene sine dårlig, fikk dem til å se yrket i et mindre gunstig lys. Arbeidsforhold inkluderte høyt press, stress og risiko for ulykker, som alle blir sett på som grunner til å slutte eller bytte jobb.

Slik tiltrekker du deg og beholder sjåfører

Det er flere faktorer som påvirker sjåførtilfredsheten: Den er avhengig av erfaring samt hvor, hvordan og hvor lenge sjåførene jobber. Ifølge Delphine Maury kan det gis noen generelle anbefalinger.

1. Kommunikasjon og proaktivitet. Dialog og samhandling med sjåførene dine er den viktigste faktoren.  – Sjåfører liker ofte å kunne gi tilbakemeldinger og bidra. Å ta hensyn til tilbakemeldinger fra sjåførene er viktig for at de skal føle at de blir hørt og lyttet til. Spesielt i forbindelse med vanskeligheter og utfordringer de møter på i løpet av arbeidsdagen, sier Delphine.

2. Lastebilvalg og -funksjoner. Råd og anbefalinger fra sjåfører om lastebilegenskaper og -funksjoner og generelle produksjonsvalg er avgjørende. Vær oppmerksom på hva som muligens kan mangle, og gi konstruktive forslag til når og hvorfor forslag fra sjåførene kan eller ikke kan oppfylles.

3. Belønning og insentiver. Insentiver er avgjørende. Når det gjelder drivstoff- eller batteriforbruk for eksempel, har de fleste transportselskaper høye mål og ambisjoner. – Vi kan se en generell mangel på insentiver og positive tilbakemeldinger. Sjåførene blir gjerne kritisert når de ikke klarer å nå målene, men de får sjelden tilbakemelding når de fortsetter å nå målene eller overgår dem, sier Delphine. 

Sjåførene dine er bedriftens ansikt utad og representerer virksomheten overfor kundene hver eneste dag. De beste sjåførene bidrar til den generelle utviklingen av virksomheten. Men like viktig er det for dem å vite hva de kan forvente seg.

Hvorfor det er viktig å ta hensyn til sjåførenes prioriteringer

Den første og viktigste faktoren er mangelen på sjåfører som er økende. Hvis man overser prioriteringene til sjåførene og utfordringer de har legger det ikke bare press på sjåførene, men du kan også risikere å måtte avvise potensielle kunder. Det kan gjøre det vanskelig å planlegge og i til slutt føre til økonomiske tap.

Ifølge Delphine Maury finnes det flere andre insentiver som vil bidra til å beholde de beste sjåførene, de som fortsetter å levere, gjøre en innsats og være et pålitelig og trygt valg for kundene dine. Enkelte turer er mer krevende enn andre, og kundene kan gjerne foretrekke noen sjåfører fremfor andre.

– Sjåførene dine er bedriftens ansikt utad og representerer virksomheten overfor kundene hver eneste dag. De beste sjåførene bidrar til utviklingen av virksomheten. Men like viktig er det for dem å vite hva de kan forvente seg. Gi sjåførene veiledning og muligheter til å forbedre seg, sier Delphine.
 

Ta hensyn til sjåførenes viktigste prioriteringer for å forhindre sjåførmangel

Når sjåfører blir spurt om enten det viktigste eller den største svakheten ved lastebilen sine, nevner de gjerne ofte komfort***. Dette kan dreie seg om kjørekomfort (sete, stilling), arbeidskomfort (styring, giring) og hvilekomfort (seng, oppbevaring). Dagens sjåfører er ikke tilfredse med atkomst til førerhuset, sikt og sikkerhet.

Sikkerhet blir av sjåfører sett på som det viktigste punktet som vil påvirke jobben deres i fremtiden. Dette punktet kan også deles inn i for eksempel sjåførsikkerhet og lastebilsikkerhet: Enkelte faktorer, som personlig sikkerhet, ser ut til å være viktigere for sjåfører som kjører internasjonalt.
 

– For å håndtere disse utfordringene som stadig kommer tilbake i studier, er det viktig å ha en løpende dialog med sjåførene. Tilbakemeldinger, proaktivitet og sjåførenes forventninger skal ikke undervurderes, sier Delphine.
 

Her kan du lære mer om sjåførsupport og -utvikling.
 

* International Road Transport Union. Land som deltok i undersøkelsen: USA, Mexico, Argentina, Europa (Spania, Italia, Frankrike, Storbritannia, Irland, Tyskland, Polen, Romania, Belgia, Nederland), Eurasia (Russland, Usbekistan, Ukraina), Tyrkia, Iran, Kina
** Respondenter fra 16 land: Portugal, Spania, Frankrike, Tyskland, Belgia, Nederland, Sverige, Danmark, Polen, Tsjekkia, Slovenia, Litauen, Estland, Romania, Bulgaria, Ungarn.

*** Intern nettstudie i Volvo med 517 lastebilsjåfører i Frankrike, Tyskland og England.