Lastebiler

Hvordan oppmuntre til drivstoffeffektiv lastebilkjøring

Tatu Ljokkoi
2022-10-06
4 min
Spare drivstoff Sjåførens verden
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Lastebilsjåfører spiller en nøkkelrolle i å forbedre enhver bedrifts drivstofføkonomi, men hva er den beste måten å holde dem motiverte og inspirerte på?
 

Ulike selskaper har forskjellige måter for å oppmuntre sjåførene sine til å kjøre mer effektivt, og hvordan man finner riktig løsning avhenger mye av en bedrifts størrelse, drift og oppdrag. Som sjåførutviklingssjef hos Volvo Trucks har Tatu Ljokkoi sett mange vellykkede – og mislykkede – tiltak for å motivere sjåfører. Hans erfaring er at selskapene som lykkes har noen ting til felles: en sterk lagånd, en helhetlig tilnærming til drivstoffbesparelser og at man tenker langsiktig.


Hvorfor drivstoffbesparelser krever laginnsats

På mange måter er lastebilkjøring en ensom jobb der hver sjåførs kjørestil påvirker deres eget drivstofforbruk. Det gjør imidlertid ikke drivstoffeffektivitet til et individuelt ansvar. Faktisk mener Tatu Ljokkoi at en sterk lagånd er avgjørende.


– Hele selskapet må forenes, inkludert ledelsen, sier han. – Du kan ikke bare delegere drivstoffeffektivitet til kjøreinstruktørene – ledelsen bør være aktivt involvert i ethvert sjåføropplæringsprogram, slik at alle drar i samme retning. Og så er det opp til dem å aktivt vurdere og overvåke fremdriften, samtidig som de gir oppmuntring og anerkjennelse når det er nødvendig.


En annen effektiv måte å bygge lagånd på er å involvere sjåfører i prosessen med å sette mål og metoder for å oppnå drivstoffbesparelser. Dette gir dem mulighet til å ta ansvar for sin egen utvikling og får dem til å føle seg som en del av teamet.

 

Belønninger og insentiver: Virker de?

Uansett om det dreier seg om penger eller en annen belønning, kan det å tilby belønninger og insentiver være en effektiv metode for å motivere sjåfører, men du må tenke nøye gjennom hvordan et slikt system blir utformet og satt ut i livet. En vanlig taktikk er å sette individuelle sjåfører opp mot hverandre, og ganske enkelt belønne dem med lavest drivstofforbruk, men dette kan få utilsiktede konsekvenser.


– Det er en risiko for at et belønningssystem som dette bare vil motivere sjåfører som allerede er veldig effektive, siden de er de eneste med en god sjanse til å vinne, forklarer Tatu. Samtidig vil de mindre erfarne sjåførene – som har det største potensialet for drivstoffbesparelser – være mindre motiverte siden de ikke ser fordelen, og det er virkelig en tapt mulighet.


Alternativt vil det å sette et overordnet mål for hele selskapet eller flåten, med belønningene fordelt likt, bidra til å skape en følelse av lagånd og vil oppmuntre sjåfører til å samarbeide og hjelpe hverandre.


Sette opp de riktige verktøyene, prosessene og målene

For å holde sjåførene motiverte, må prosessene for å overvåke og vurdere drivstofforbruket være konsistente, sammenlignbare over tid og transparente. Siden sjåfører har ulike nivåer av erfaring og kan operere med ulike laster og ruter, er det ikke alltid rettferdig eller nøyaktig å sammenligne sjåfører med hverandre. I stedet er det best å fokusere på å spore egne prestasjoner over tid og identifisere sine egne individuelle forbedringsområder.


En god måte å gjøre dette på er å bruke et tilpasset flåtestyringssystem. Dette kan gi informasjon om ulike parametere som motor- og girutnyttelse, fartstilpasning, forutseenhet og bremsing. På denne måten kan sjåførene selv analysere hvordan de kjører og se hvor det kan gjøres forbedringer. Resultatene kan deretter gjennomgås gjennom månedlig oppfølging. Tilkobling og dataanalyse brukes også i økende grad for å oppmuntre til mer effektiv kjøring.  


Hvorfor drivstoffeffektivitet er en reise, ikke en destinasjon

Sjåføropplæring er et viktig verktøy for å hjelpe sjåfører med å spare drivstoff, men altfor ofte blir det behandlet som en rask engangsløsning. – Noen har forventninger om at alt endrer seg over natten etter én opplæringsøkt, men det skjer egentlig ikke, sier Tatu.– Sjåføropplæring handler om endringsstyring og å innarbeide en ny bedriftskultur. Det er ikke noe som skjer en gang i året, det er noe du gjør til en del av de daglige rutinene. Når du begynner å tenke på denne måten er det lettere for sjåfører å forbli fokuserte og motiverte til å forbedre seg.


Kort sagt, hvis du overlater drivstoffeffektivitet til individuelle sjåfører, vil resultatene være blandede. Men hvis du ønsker å oppnå betydelige og bærekraftige drivstoffbesparelser over hele flåten din, bør du:

  • Samle alle som et team, med et felles mål og en avtalt strategi for hvordan dere skal komme dit.
  • Sørge for at alle er involvert, inkludert ledelsen.
  • Implementere et insentivprogram som anerkjenner og belønner hele teamet og ikke bare individuelle sjåfører.
  • Etablere klare og konsistente KPI-er.
  • Sørge for at dere har regelmessig oppfølging og tar tak i forbedringsområder.
  • Huske at drivstoffeffektiv kjøring er en kontinuerlig reise, ikke en kortsiktig løsning.


Hvis du vil vite mer, kan du lese mer om fordeler med sjåføropplæring eller hvordan flåtestyringssystemer kan bidra til å spare drivstoff.

Eller du kan lese mer om hvordan teknologien bidrar til mer effektiv kjøring og hvordan dette påvirker drivstofforbruk, oppetid og sikkerhet.