Lastebiler

×

Hvordan god planlegging kan bidra til at en elektrisk lastebil kommer lenger

| 4 minutter | 4 minutter
Når du investerer i elektriske lastebiler, er det avgjørende å planlegge ruter og drift. Hvis dette gjøres effektivt, kan det bidra til en sømløs overgang og forlenge rekkevidden til en elektrisk lastebil.
Hvordan god planlegging kan bidra til at en elektrisk lastebil kommer lenger

Elektriske lastebiler har mange fordeler – nemlig renere, stillere transport med lavere utslipp og mindre vibrasjoner. Det er både bra for miljøet og skaper en mer komfortabel arbeidsplass for sjåføren. Og elektriske lastebiler leverer alt dette – samtidig som den har samme kraft og kjøreegenskaper som diesel. Det er imidlertid noen begrensninger som batterikapasitet og behov for å planlegge ladetider. Grundig ruteplanlegging kan imidlertid bidra til å dempe – og til og med overvinne – noen av disse utfordringene.

Det første trinnet
er å evaluere dine nåværende ruter og behov. Hvor tung last transporterer de, hvor langt må de kjøre, hva er topografien til de ulike rutene? Disse faktorene påvirker til sammen hvor mye energi du trenger og hvilken rekkevidde du får.
 

Det andre trinnet er å beregne når og hvor du vil ha behov for mer energi, og hvilke lademuligheter som finnes.

Tid og sted: Planlegging av lading

Lading over natten anbefales alltid der det er mulig, da dette er den mest kostnadseffektive måten å lade et kjøretøy på og betyr at du starter dagen fulladet. Hvis du kjører en rute med korte til middels avstander og middels energibehov – som renovasjon eller distribusjon – kan det være tilstrekkelig med én lading gjennom natten.

Til lengre ruter må du beregne på hvilket tidspunkt batterinivået sannsynligvis begynner å bli lavt, og deretter legge inn et ladestopp i ruteplanen. Dette kan innebære å installere en hurtiglader på ett av arbeidsstedene dine, eller bruke en offentlig ladestasjon, som øker i antall i mange land.

For å minimere tapt tid er de beste tidspunktene å lade når kjøretøyet likevel står stille, for eksempel ved lasting og lossing, eller når sjåføren har pause. En hurtiglader kan fullade en lastebil på bare 90 minutter, men det er også mulig at et atskillig kortere ladestopp gir nok energi til å fullføre ruten.

Å finne den optimale ruteplanen kan innebære at du må omorganisere stoppene dine, slik at kjøretøyene kommer til ladestasjonen når batteriet er nesten tomt eller når sjåføren skal ha en pause.


Smart planlegging skaper nye muligheter

Med strategisk plasserte ladere kan en elektrisk lastebil dekke mye lengre avstander. Dette er enklere å oppnå når kjøretøyet kjører på en fast rute. Hvis man for eksempel har installert en hurtiglader på en byggeplass, kan en elektrisk lastebil praktisk talt være i drift døgnet rundt.

Elektriske kjøretøy kan brukes til regional transport. Dette gjøres allerede i dag med lastebiler med totalvekt på opptil 60 tonn, og det er gjort mulig ved å installere hurtigladere i hver ende av ruten.


Overgangen til elektrisk blir bare enklere

Siden kapasiteten til litium-ion-batterier stadig blir bedre, øker også rekkevidden til elektriske lastebiler, som på sin side gjør at de kan dekke flere ruter. Antall offentlige ladestasjoner vokser også raskt, og forventes å vokse enda raskere ettersom stadig flere myndigheter tilbyr insentiver og subsidier til å investere i elektrisk transport.

Alle disse trendene betyr større fleksibilitet og forenkling av ruteplanlegging, og vil gjøre det mulig for elektriske lastebiler å dekke stadig flere ruter. Dette er noe av grunnen til at antall elektriske lastebiler forventes å vokse raskt i løpet av de neste årene. Med den eksisterende teknologien og infrastrukturen har imidlertid elektriske lastebiler allerede mye å tilby – hvis du planlegger riktig.

 

Er du interessert i å ha elektriske lastebiler i flåten din? Finn mer informasjon her.

Michael Gudmunds

Leder for energilagringssystemer og -strategi

Relaterte artikler