Et kurs som er utviklet for anleggssjåfører

Anleggskjøring er en egen bransje, som krever bestemte typer kunnskap. Kurset tar spesielt for seg utfordringene sjåførene møter på et anleggsområde og når de kjører i terreng.

Kurset Anleggskjøring tar for seg sjåførens påvirkning på driftstid samt hvordan man skal håndtere og vedlikeholde anleggsbiler for å ta vare på dem og unngå skader. Kurset forklarer hvordan du håndterer ulike typer last, i tillegg til sikkerhetsaspekter for de ansatte, lasten og kjøretøyet. Når du for eksempel kjører på et mykt underlag med et høyt og bevegelig tyngdepunkt, øker risikoen for å velte. Du kan unngå mange ubehagelige situasjoner og potensielle ulykker ved å forstå risikoene og de fysiske kreftene som er i sving.

På dette kurset lærer sjåføren hvordan de kan bli tryggere på egen kjøretøykontroll, samtidig som de maksimerer produktiviteten.

Kursmateriell

 • Opprettholde personsikkerheten
 • Teknikker for terrengkjøring
 • Velterisiko
 • Kjøretøyfunksjoner for terrengkjøring

Kursfordeler

 • Færre driftsstopp og lavere reparasjonskostnader
 • Økt sjåførsikkerhet og bedre arbeidsmiljø
 • Færre ulykker og lavere risiko for skader
 • Redusert stress og tretthet
 • Sjåførene blir tryggere på egen kjøretøykontroll og kjøreevne 

Kursdetaljer

 • CPC-timer
 • Opplæringsmetode
 • Kurskostnad
 • Kursreferanse
Finn nærmeste forhandler

Sikker sjåføratferd på anleggsområder

Ta kontakt med din lokale Volvo-forhandler for å finne ut mer om tid og sted for vårt neste kurs og bestille plass.

Finn nærmeste forhandler