Lastebiler

Markus Fabiansson
2023-10-09
Teknologi og innovasjon Driftstid Drivstoffeffektivitet
Author
Markus Fabiansson
Manager Services Offer

Når bør du investere i tjenester for flåtestyring?

Jo større lastebilpark, desto mer verdifull blir et effektivt system for flåtestyring. Men hvor stor må en bilpark være før det blir en nødvendig investering? Bør mindre bilparker også se på tjenester for flåtestyring?

Generelt er det en sammenheng mellom størrelsen på en bilpark og viljen til å investere i tjenester for flåtestyring. Jo større bilparken er, desto mer kompleks er driften, noe som betyr at gevinsten vil bli større. Mindre selskaper, derimot, synes det ofte er vanskeligere å rettferdiggjøre investeringen og fortsetter å administrere bilparkene sine manuelt. Men ved å gjøre det kan de gå glipp av mange av fordelene med dagens tjenester for flåtestyring.

– Enhver bedrift med mer enn én lastebil må jobbe med bilpark- og transportadministrasjon, som på overflaten handler om å sørge for at lastebiler, tilhengere og varer er der de skal være, når de skal være der, sier Markus Fabiansson, leder for tjenestetilbud i Volvo Trucks.

– Men i dagens bransje inkluderer det også å analysere kjøreteknikker og drivstoffeffektivitet, koordinere all service, vedlikehold og reparasjoner for kjøretøy for å maksimere tilgjengeligheten, sikre etterlevelse av lover og bestemmelser og sikre at riktig sjåfør og riktig lastebil brukes til riktig oppdrag. Det kan være veldig vanskelig og tidkrevende å administrere alt dette ved å bare bruke manuelle prosesser.

Hvordan digitalisering og datadrevet innsikt har endret tjenester for flåtestyring

 

I de siste årene har digitale verktøy forbedret mulighetene til flåtestyring og omfanget av tilgjengelige tjenester. De gjør det mulig i samle inn og behandle data i sanntid, noe som kan bidra til å effektivisere den daglige transportvirksomheten og redusere papirarbeid og administrasjon. Data kan for eksempel automatisk lastes ned fra en lastebils fartsskriver og integreres med andre systemer, som sjåførens arbeidstid til lønnssystemet. Dette kan spare transportselskapene for timer med arbeid og administrasjon.

 

Digitale flåtestyringstjenester gir også tilgang til store mengder detaljert informasjon – noe som bidrar til å skape bedre innsikt i hvordan en flåte fungerer. For eksempel finnes det digitale løsninger som kan overvåke drivstofforbruk og føreradferd og brukes til å identifisere mønstre og forbedringsområder. På samme måte kan digitale løsninger vise CO2-utslipp – noe som i økende grad etterspørres fra transportkjøpere, transportoperatører og myndigheter.

 

Som et resultat handler verdien av flåtestyringstjenester ikke lenger bare om å spore lastebiler for store flåter. De kan bidra til enhver bedrift – stor som liten.

Verktøy for flåtestyring kan bidra til å forenkle administrasjonen, samt forbedre serviceplanleggingen og redusere drivstofforbruket. Det kan være veldig vanskelig å administrere alt dette ved å bare bruke manuelle prosesser.

Kan en lastebilvirksomhet være for liten for tjenester for flåtestyring?

Innføring av et system for flåtestyring tar tid og det koster penger. Ikke bare selve tjenestene, men også for å sikre at riktig kompetanse er tilgjengelig for å analysere dataene de genererer. Men investeringen kan betale seg gjennom forbedret oppetid og produktivitet, samt reduserte kostnader og drivstofforbruk.

Selv om de potensielle gevinstene er høyere for større bilparker, har Markus sett at disse fordelene kan oppnås for alle transportselskaper uavhengig av bilparkstørrelse. – Selv en eier-sjåfør med én enkelt lastebil kan bruke verktøy for flåtestyring for å ha mer kontroll over kjøretøyet sitt. Det kan fortsatt gi dem nyttige data som kan bidra til å effektivisere administrasjonen, samt forbedre serviceplanleggingen og redusere drivstofforbruket.

 

Les mer om flåtestyring og noen av de digitale tjenestene som kan hjelpe din bedrift. 

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om artikkelen eller vil du vite mer om Volvo lastebiler og tjenester?

Din lokale forhandler kan hjelpe deg.