Lastebiler

PERSONVERN

Volvo-konsernet tar personvern på alvor. Vi verdsetter tilliten du gir oss ved å oppgi din personlige informasjon. Vi vil alltid bruke din personlige informasjon på en måte som er rimelig og verdig den tilliten.

 Vi skal alltid være åpne med deg om hvilken informasjon vi samler inn, hva vi gjør med den, med hvem vi deler den og hvem du bør kontakte hvis du har noen bekymringer.

Om personvern på nettstedene våre

Du kan bruke Volvo-konsernet sine nettsteder uten å oppgi identiteten din. Nedenfor finner du informasjon om hva vi samler inn når du bruker nettsidene våre. Hvis du registrerer deg for tjenestene våre eller kontakter oss via skjemaer, oppgir vi informasjon om hvordan dataene behandles i forbindelse med registreringen.

Identitet og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig og personvernombudet

AB Volvo («VOLVO»), som behandlingsansvarlig for personopplysninger, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er relatert til deg i henhold til gjeldende lover og regler for databeskyttelse.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte VOLVOs personvernombud på gpo.office@volvo.com eller via post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept. AA14100, VGHQ, 405 08 Gøteborg, Sverige 

+46 (0)31 66 00 00 

Hvilke kategorier av personopplysninger vil VOLVO behandle, til hvilket formål og basert på hvilket juridisk grunnlag?

Når du åpner et hvilket som helst VOLVO-nettsted, er nettleseren din teknisk konfigurert til automatisk å overføre følgende data («loggdata») til vår webserver, som vi deretter lagrer i loggfiler:

  • Dato for tilgang
  • Tidspunkt for tilgang
  • Nettadresse til det henvisende nettstedet
  • Fil hentet
  • Overført datavolum
  • Nettlesertype og versjon
  • Operativsystem
  • IP-adresse
  • Domenenavnet til leverandøren av internettilgangen

Dette er utelukkende informasjon som ikke lar deg bli identifisert. Denne informasjonen er nødvendig for tekniske formål for riktig levering av innholdet som du etterspør, og innsamlingen av dem er et uunngåelig aspekt ved bruk av nettsteder. Loggdataene blir analysert utelukkende for statistiske formål for å forbedre nettstedet vårt og dets underliggende funksjonalitet. Volvo vil behandle dine personopplysninger basert på legitime interesser. VOLVOs legitime interesser inkluderer interessen for å administrere sine nettsteder i henhold til rettferdig forretningspraksis og for å opprettholde tilgjengeligheten og funksjonaliteten til nettstedene. 

Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler og sporingspiksler for å samle inn data om din bruk av nettstedet for å skreddersy nettstedet til brukerens behov. Innsamlingen av disse bruksdataene og opprettelsen av en bruksprofil utføres på anonymisert basis ved hjelp av en informasjonskapsel-ID. Vi oppretter og lagrer disse bruksprofilene utelukkende i anonymisert form og kombinerer dem ikke med navnet ditt eller med annen informasjon som e-postadressen din som kan avdekke din identitet.

Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. Med informasjonen i informasjonskapslene kan vi forenkle navigasjonen og muliggjøre riktig visning av våre nettsteder.

Hvert nettsted har sin egen erklæring om informasjonskapsler, der du som bruker kan se den nøyaktige bruken av informasjonskapsler for det aktuelle nettstedet. 

Videresending av data til tredjepart

Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, eller hvis det er påkrevd i forhold til lover og regler, kan VOLVO komme til å dele personopplysningene dine med andre selskaper i Volvo-konsernet, inkludert selskaper utenfor EU og EØS. Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, kan VOLVO også komme til å dele personopplysningene dine med tredjepartsselskaper, inkludert selskaper og leverandører utenfor EU og EØS.

Vi samarbeider med en rekke forskjellige tjenesteleverandører for å levere nettstedet for Volvo-konsernet. VOLVO gjennomfører nødvendige tiltak for å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personopplysningene dine i henhold til det gjeldende lovverket for databeskyttelse. .

Koblinger til andre nettsteder

Nettstedene våre kan inneholde koblinger til andre nettsteder. Vi har ingen innflytelse på samsvar med eller manglende overholdelse av databeskyttelsesbestemmelsene på disse nettstedene.

Hvor lenge oppbevarer VOLVO personopplysningene dine?

VOLVO vil oppbevare dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene personopplysningene ble samlet inn for. 

Dine rettigheter til databeskyttelse

Du har rett til å be om informasjon fra VOLVO om hvilke personopplysninger om deg VOLVO behandler, og til å få tilgang til disse personopplysningene. Du har også rett til å be om korrigering av personopplysningene dine hvis de er ukorrekte, samt å be om at personopplysningene dine slettes. Videre har du rett til å be om begrenset behandling av personopplysninger, noe som innebærer at du ber VOLVO om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter.

I tillegg har du rett til å komme med innsigelser om behandlingen basert på legitime interesser eller behandling i forbindelse med direkte markedsføring. Du har også rett til dataportabilitet (overføring av personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig) hvis VOLVOs behandling av personopplysningene dine er basert på samtykke eller kontraktsmessige forpliktelser og skjer automatisk. 

Du er også berettiget til å fremføre eventuelle klager på VOLVOs behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet.