Lastebiler

Brenselcelle-elektriske lastebiler – når og hvorfor trenger vi dem?

Volvo Trucks
2022-11-16
3 min
Story Kundehistorie
Author
Volvo Trucks

Det er mye oppmerksomhet rundt brenselcelleelektriske lastebiler i dag. Daniel Bergstrand, produktsjef for brenselcelleelektriske lastebiler hos Volvo Trucks, er godt informert om dette aktuelle temaet. La oss høre hans syn på den siste utviklingen – og hvorfor disse lastebilene trengs i transportbransjen.
 

Hva er en hydrogendreven brenselcelleelektrisk lastebil?

En brenselcelleelektrisk lastebil er en elektrisk lastebil som genererer strøm fra brenselceller som drives av hydrogen lagret i tanker i lastebilen. I en brenselcelle kombineres hydrogen og oksygen gjennom en elektrokjemisk reaksjon for å generere elektrisitet, varme og vann. Dette er en stor forskjell sammenlignet med en batterielektrisk lastebil, som får energien sin fra batterier som lades via en ekstern strømkilde.


Når er det fornuftig for et transportselskap å velge en brenselcelleelektrisk lastebil?

Brenselcelleelektriske lastebiler vil være spesielt egnet for lengre avstander og tunge, energikrevende oppdrag. De vil også være et smart valg når det ikke er tid til batterilading, for eksempel på lastebiler som er i drift hele døgnet. Dessuten kan disse lastebilene være et godt alternativ i land og områder der det ikke er mulig å hurtiglade en batterielektrisk lastebil på grunn av begrensninger i det elektriske nettet.

Daniel Bergstrand er produktsjef for brenselcelleelektriske lastebiler hos Volvo.

Hva er de største fordelene med disse lastebilene?

Den mest åpenbare fordelen er at dette er nullutslippsteknologi, noe som gjør det mulig med transport over lange avstander uten andre utslipp enn vanndamp. Rekkevidden og påfyllingstiden er veldig imponerende siden rekkevidden til en brenselcelleelektrisk lastebil kan være opp mot 1000 kilometer og tanking gjøres på mindre enn 15 minutter.


En brenselcelleelektrisk lastebil er drevet av hydrogen. Det er mye snakk om hydrogen i disse dager, hvorfor det?

Hydrogen gir mulighet for lagring av energi. Dette betyr at den for eksempel kan brukes til å lagre energi fra fornybare kilder med ujevn produksjon, som vind- og solkraft, som ellers bare kan forbrukes når den produseres. Det er en flott mulighet til å redusere eller eliminere klimapåvirkninger.

Mange bransjer, som stålindustrien og den kjemiske industrien, vil kreve hydrogen produsert fra fornybare energikilder for å kunne gå over til klimanøytral produksjon. Derfor er det et utbredt syn at hydrogen vil være tilgjengelig i store volumer i fremtiden, noe som også vil komme transportnæringen til gode.

Rekkevidden til en brenselcelle-elektrisk lastebil er opp mot 1000 kilometer og tanking tar mindre enn 15 minutter.

Hvor mange brenselcelleelektriske lastebiler vil vi se på veiene i fremtiden?

Det er vanskelig å forutsi i dag. Det avhenger blant annet av teknologiutviklingen, tilgangen til og kostnaden på hydrogen, samt politiske beslutninger om skatt og lovverk.
 

Hvor langt har Volvo kommet med utviklingen av brenselcelleelektriske lastebiler, og hva er de viktigste milepælene fremover?

For øyeblikket kjører vi tester av våre brenselcelleelektriske lastebiler på testbanen vår, noe som er veldig spennende. I 2023 begynner vi å kjøre tester på offentlig vei og i 2025 begynner vi med utvalgte pilotkunder. Lanseringen av de brenselcelleelektriske lastebilene våre vil finne sted i løpet av andre halvdel av dette tiåret, så vi har fortsatt et stykke igjen.

Men fraktselskaper trenger ikke vente med å starte reisen mot nullutslippstransport. Volvo tilbyr et komplett utvalg batterielektriske lastebiler, som er svært konkurransedyktige, allerede i dag. De vil fortsatt være svært viktige for å gjøre transportbransjen fossilfri også når brenselcelleelektriske lastebiler blir tilgjengelige. Et annet alternativ for redusere CO2-utslipp fra transport er våre lastebiler som kjører på fornybart drivstoff, som biogass og HVO (hydrogenert vegetabilsk olje). 

Lær mer om brenselcellelastebiler

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om artikkelen eller vil du vite mer om Volvo lastebiler og tjenester?

Din lokale forhandler kan hjelpe deg.