Lastebiler

Volvo Norge og Volvo Finans lanserer Equipment as a Service-pilot

Lastebilbransjen er på full fart inn i en ny tidsalder. Produkter og tjenester slik vi har forholdt oss til det i de siste 50 år, utfordres og er i endring. Da må vi henge med og tilpasse oss, sier Karstein Ahlin, administrerende direktør i Volvo Norge.
Volvo Norge og Volvo Finans lanserer Equipment as a Service-pilot
Nina Bratlie, Managing Director i Volvo Finans og Karstein Ahlin, Managing Director i Volvo Norge AS foran en av de elektriske Volvo-lastebilene du kan leie gjennom EaaS-konseptet.

I godt over 50 år har vi kjøpt lastebil med dieselmotor, finansiert med kontanter eller banklån. Etter hvert kom leasing som alternativ, og det har vært status lenge. Men nå er mye i endring. Først og fremst ser vi dette på drivlinjer, men det er også tydelig at kundene etter hvert vil endre måten å drive transport på.

 

– Vi er i den spede begynnelse, sier Nina Bratlie, administrerende direktør i Volvo Finans Norge. Både vi og våre kunder ser det samme, måten transportnæringen drives på er i endring, og for å optimalisere driften, vil nye finansieringsløsninger tas i bruk.

 

En ny måte å tenke bildrift på er «equipment as a service», forkortet til EaaS. Mange har hørt forkortelsen i andre sammenhenger enn i lastebilbransjen, kanskje først og fremst i IT-bransjen, og nylig med flere ulike modeller i bilbransjen. For Volvo handler det i hovedsak om å leie ut en elektrisk lastebil i en gitt periode til en fast pris, med høy fleksibilitet og lav risiko for kunde.

 

– EaaS som konsept har mange sider og løsninger ved seg. Vi ønsker nå å teste konseptet i markedet, høre hva kundene tenker og utvikle dette videre i fellesskap, sier Nina Bratlie.

 

Litt eller alt inkludert og uten risiko

I disse dager lanserer Volvo Trucks piloten i sitt landsdekkende nettverk. I starten tilbys det et begrenset antall elektriske lastebiler med to grunnkonsepter under navnet Electromobility as a Service.

 

– Vi vil begynne med å tilby to konsepter; Green Flex, hvor kunden avtaler en leieperiode på 48 måneder med 24 måneders binding, og Flex, som innebærer 12 måneders bindingstid for kunden, sier Nina Bratlie. Kunden kan i tillegg velge «alt inkludert» eller gjøre tilvalg på dekk og forsikring for å gjøre løsningen enda mer smidig.

 

Fordelen for kunden ligger i all hovedsak i risikobildet. Velger kunden en slik løsning, sitter Volvo med hele risikoen for restverdien på bilen. Volvo opplever at uroen kunder oftest har når de skal vurdere en elektrisk lastebil er restverdi og om bilen faktisk vil fungere på den aktuelle kjøringen.

 

– Det er blant annet disse usikkerhetene vi nå reduserer for kunden. Risiko rundt restverdi tar vi, og kunden kan risikofritt teste om dette fungerer i praksis, sier Karstein Ahlin. I tillegg er elektriske lastebiler i konstant utvikling. Har det kommet et nytt produkt som passer driften til kunden bedre, kan man etter bindingstiden bytte seg opp, om det er ønskelig.

 

– I den tiden vi nå er inne i, med teknologiskifte og usikkerheten det bringer med seg, mener vi at dette konseptet betydelig reduserer risikoen ved å gi kunden forutsigbare kostnader, fleksibilitet, minimal økonomisk risiko og ingen kapitalbinding, sier Nina Bratlie. På toppen av dette har kunden mulighet for å ta i bruk ny og oppdatert teknologi.

 

Pay per use

En annen kjent modell som har vært diskutert er betaling for bruk, gjerne isolert til kjørte kilometer per arbeidsdag.

– Dette er et konsept vi jobber med og som er neste steg i denne piloten, sier Nina Bratlie. Vi kjenner det fra Volvo Maskin, og vi tror at dette også kan ha noe for seg i enkelte bruksområder innen transport. Når dette lanseres, er foreløpig ikke klart.

 

– Vi har flere ideer på blokka, men vi starter med dette nå og ser hvilke tilbakemeldinger og erfaringer vi får, sammen med kundene våre, sier Karstein Ahlin. Det er bare å ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten hvis man vil høre mer om dette, avslutter han.

Format ZIP Size 20 MB Last ned høyoppløselige bilder

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Inge Haugan | Direktør salg, kommunikasjon og marked, Volvo Norge AS  
97 97 79 97 | bjorn-inge.haugan@volvo.com

 

Nina Bratlie | Managing Director, Volvo Finans
414 46 203 | nina.bratlie@volvo.com

 

Karstein Ahlin | Managing Director, Volvo Norge AS

971 02 071 | karstein.ahlin@volvo.com

 

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av forhandlere med 2200 servicepunkter i omtrent 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 12 land over hele verden. I 2023 ble det levert omtrent 145 000 Volvo-lastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, som er en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer til maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester, deler og vedlikehold. Alt Volvo Trucks gjør er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.