Lastebiler

Volvo mottar rekordordre på inntil 1000 elektriske lastebiler

Volvo Trucks har undertegnet en intensjonsavtale på 1000 elektriske lastebiler fra nå og til 2030 med Holcim, en av verdens største leverandører av byggeløsninger. Avtalen er den største kommersielle ordren for Volvos elektriske lastebiler til nå, og de første 130 lastebilene vil bli levert i 2023 og 2024.
Volvo mottar rekordordre på inntil 1000 elektriske lastebiler
Volvo har mottatt en ordre på 1000 elektriske lastebiler, den største til nå på selskapets elektriske modellutvalg.

Holcim er en global produsent av byggeløsninger, med hovedkontor i Sveits. Nå har selskapet og dets underleverandører blitt enige med Volvo Trucks om å planlegge utrullingen av 1000 elektriske Volvo-lastebiler på tvers av Holcims virksomhet i Europa fra nå og til 2030.

De første 130 elektriske Volvo FH- og Volvo FM-lastebilene blir levert til markeder som Frankrike, Tyskland, Sveits og Storbritannia i fjerde kvartal 2023 og i 2024.

Avtalen er et resultat av et bredere partnerskap mellom Holcim og Volvo Group.

– Langsiktig samarbeid og et sterkt engasjement for å virkelig gjøre en forskjell er essensielt for å gjøre store CO2-reduksjoner til en realitet. Jeg er veldig stolt av samarbeidet vi har utviklet med Holcim og resultatene vi oppnår sammen, sier Martin Lundstedt, administrerende direktør i Volvo Group.

– For å oppnå netto nullutslipp må man ha omfattende samarbeid på tvers av verdikjedene. Vi er glade for samarbeidet med Volvo om å redusere utslipp fra våre europeiske virksomheters logistikk med elektriske flåter, noe som fremmer målet vårt om å nå 30 % utslippsfrie tunge lastebiler innen 2030, sier Jan Jenisch, styreformann og administrerende direktør i Holcim.

Ved å erstatte 1000 eksisterende Volvo FH diesellastebiler med Volvo FH Electric, som bruker strøm fra fornybare kilder på en typisk rute, vil man kunne spare opp mot 50 000 tonn CO2 hvert år.

Begge selskapene har forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet, som leder ambisiøse klimatiltak i privat sektor, og begge har vært med å stifte First Movers Coalition (FMC).

 

Fakta om FMC

FMC (First Movers Coalition) er en koalisjon av selskaper som bruker sin kjøpekraft til å skape tidlige markeder for innovative rene teknologier på tvers av åtte bransjer hvor CO2-reduksjoner har vist seg være vanskelige.

 

Fakta om Science Based Targets-initiativet

Science Based Targets-initiativet (SBTi) leder ambisiøse klimatiltak i privat sektor ved å hjelpe organisasjoner sette mål for utslippsreduksjon basert på vitenskapen. Målene blir betraktet som basert på vitenskap hvis de er i tråd med den seneste klimaforskningen, som sier det er nødvendig å oppnå målene i Paris-avtalen – begrense global oppvarming til 1,5° C over nivåene før industrialiseringen.

 

Fakta om Holcim

Holcim er et verdensdekkende selskap innen bærekraftige byggeløsninger, med hovedkontor i Sveits. Det har tilstedeværelse i mer enn 60 land og har rundt 60 000 ansatte.

 

Merknad:

CO2-besparelsene er basert på beregninger gjort med Volvo Trucks' Kalkulator for miljøpåvirkning (beregningen er gjort basert på årlig kjørelengde 80 000 km, 44 tonn totalvekt, bruk av Diesel B7 og et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 23 l/100 km).

 

LINK til høyoppløselige bilder

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Inge Haugan | Direktør salg, kommunikasjon og marked  
97 97 79 97 | bjorn-inge.haugan@volvo.com

Preben Wilhelmsen | Markeds- og kommunikasjonssjef
911 85 626 | preben.wilhelmsen@volvo.com

 

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av forhandlere med 2200 servicepunkter i omtrent 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 12 land over hele verden. I 2023 ble det levert omtrent 145 000 Volvo-lastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, som er en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer til maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester, deler og vedlikehold. Alt Volvo Trucks gjør er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.