Lastebiler

Volvo lanserer kraftig biogass-lastebil (LBG) for å senke CO2-utslippene på langtransport

Volvo Trucks lanserer nå en ny, sterkere gassdrevet lastebil som kan kjøres på flytende biogass. Den nye lastebilen er utrustet for krevende langtransportoppdrag, samtidig som den senker de totale CO2-utslippene.
Volvo lanserer kraftig biogass-lastebil (LBG) for å senke CO2-utslippene på langtransport
Volvos gasslastebil er 4 % mer effektiv, får en ny motorvariant på 500 hk og 10 % større gasstank.

For fem år siden lanserte Volvo Trucks sine lastebiler som kan kjøre på flytende biogass, ofte kalt LBG, som er et fornybart drivstoff som kan produseres fra mange typer organisk avfall, inkludert matrester. Drivstoffet kan redusere CO2-utslippene med inntil 100 %.

– Biogass er et svært bra tilskudd til elektrisk transport, og hjelper transportselskaper i arbeidet med bærekraft og klimanøytral transport, sier Daniel Bergstrand, produktsjef for gassdrevne lastebiler i Volvo Trucks.

De gassdrevne lastebilene Volvo FH og FM får en ny motorvariant på 500 hk, i tillegg til de eksisterende 420 og 460 hk-motorene. Gassmotorene får også omfattende tekniske oppgraderinger som gjør dem inntil 4 % mer drivstoffeffektive**, noe som sammen med en 10 % større gasstank bidrar til lengre rekkevidde.

– Våre effektive gassdrevne lastebiler har ytelser som kan sammenlignes med tilsvarende dieseldrevne modeller. Det går nesten like raskt å tanke opp som på en diesellastebil og et voksende europeisk nettverk på mer enn 600 fyllesteder for både LBG og LNG gjør bilene ideelle til langtransport, forklarer Daniel Bergstrand.

 

Å løse klimaendringene krever mer enn én løsning

Det større utvalget gassdrevne modeller passer godt til Volvo Trucks’ tredelte strategiske plan for å nå null utslipp: batterielektriske lastebiler, brenselcelleelekriske lastebiler og forbrenningsmotorer som går på fornybare drivstoffkilder, som biogass, HVO eller til og med grønt hydrogen.

– Det er nødvendig med flere tekniske løsninger siden tilgangen på energi og infrastruktur for drivstoff varierer mye mellom land og regioner, men også fordi forutsetningene for hvert transportoppdrag er forskjellig, kommenterer Daniel Bergstrand.

Store planer om å bytte ut fossilt LNG med LBG i Europa

Europeisk produksjon av LBG er forventet å øke raskt for å fase ut bruken av fossilt LNG. EU-kommisjonen har lagt fram en plan kalt REPower EU, som fokuserer på at produksjonskapasiteten for forskjellige former av energi må øke kraftig. Planen er å tidoble den årlige produksjonen av biogass innen 2030* og sektoren har allerede startet den kraftige veksten. Også utenfor Europa øker interessen for potensialet til biogass.

 

Fakta om Volvos gassdrevne lastebiler:

 • Bilmodeller: Volvo FH, FM og FMX (på forespørsel).
 • Motorvarianter: 420, 460 og 500 hk.
 • Drivstoff: LBG (flytende biogass) eller LNG. En liten mengde diesel eller HVO brukes for å antenne gassen.
 • Rekkevidde: Inntil 1000 kilometer**.
 • Motorteknologi: Ved å bruke den høye effektiviteten i dieselmotoren får man samme kjørbarhet som i en dieseldrevet lastebil, noe som gjør det mulig å kjøre med tung last over lange distanser.
 • De nye gassdrevne Euro6 step E-motorene er inntil 4 % mer drivstoffeffektiv** enn step D-motorene.
 • Gassmotorene har blitt fullstendig oppdatert og den økte effektiviteten oppnås gjennom nye injektorer og stempler med lavere friksjon, sammen med en ny turbo, variabel oljepumpe og krankhusventilasjon som håndterer ufiltrert olje.

 

Fakta om flytende gass:

 • LBG er et fornybart drivstoff som er flytende biogass (biometan). Alt organisk avfall kan brukes til å produsere biogass, for eksempel slam fra renseanlegg, matavfall, dyregjødsel eller andre avfallsprodukter.
 • LNG (Liquified Natural Gas) er en fossil gass (metan) som hentes fra underjordiske eller undersjøiske reservoarer.
 • Prosessen for å gjøre biogass flytende er den samme som for LNG; gassen kjøles ned til -162°C. Da tar drivstoffet betydelig mindre plass, noe som gjør det mulig å ha en større mengde energi med på lastebiltanken og øker rekkevidden betraktelig.
 • EU-kommisjonens mål (REPower EU) er å tildoble den årlige produksjonen av biogass til 35 milliarder kubikkmeter innen 2030*. Det er allerede bekreftet at mer enn 78 LBG-fabrikker vil stå klare innen 2024. Tyskland og Italia, sammen med Nederland, er ventet å være de ledende landene innen LBG de kommende årene

 

* EBA (European Biogas Association) statistisk rapport 2022.

** Faktisk drivstofføkonomi avhenger av en rekke faktorer, for eksempel hastighet, bruk av cruise control, kjøretøyspesifikasjon, vekt på kjøretøyet, faktisk topografi, sjåførens erfaringsnivå, vedlikehold av kjøretøyet og værforhold.
 

LINK til REPower EU-dokumentet.
LINK til høyoppløselige bilder.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Inge Haugan | Direktør salg, kommunikasjon og marked  
97 97 79 97 | bjorn-inge.haugan@volvo.com

Preben Wilhelmsen | Markeds- og kommunikasjonssjef
911 85 626 | preben.wilhelmsen@volvo.com

 

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av forhandlere med 2200 servicepunkter i omtrent 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 12 land over hele verden. I 2023 ble det levert omtrent 145 000 Volvo-lastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, som er en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer til maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester, deler og vedlikehold. Alt Volvo Trucks gjør er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.