Lastebiler

×

DHL Freight og Volvo Trucks går sammen for å fremskynde overgangen til fossilfri veitransport over lengre avstander

DHL Freight, en av de ledende leverandørene av godstransport i Europa, og Volvo Trucks har inngått et samarbeid for å fremskynde innføringen av tunge elektriske lastebiler som skal brukes til regional transport i Europa. Den samlede innsatsen markerer nok et viktig skritt mot klimanøytrale transportløsninger.
DHL Freight og Volvo Trucks går sammen for å fremskynde overgangen til fossilfri veitransport over lengre avstander
DHL Freight og Volvo Trucks har satt i gang et prosjekt for å fokusere på langdistanse tungtransport.

Så langt har elektriske lastebiler hovedsaklig vært brukt over kortere avstander i byer og tettbygde områder. Nå har DHL Freight og Volvo Trucks satt i gang et prosjekt med fokus på tungtransport over større distanser. Samarbeidet inkluderer verdens første pilottester av en fullelektrisk Volvo FH-lastebil med totalvekt på opptil 60 tonn. Fra mars vil lastebilen være i drift mellom to DHL Freight-terminaler i Sverige, en avstand på omtrent 150 kilometer. Under prøveperioden vil Volvo og DHL Freight få viktig erfaring og informasjon om oppsett og drift av en tilpasset ladeinfrastruktur. Innsikten vil bidra til å optimalisere den rette balansen mellom avstand, lastevekt og ladepunkter i den daglige trafikken.

DHL Freight jobber aktivt sammen med Volvo Trucks for å redusere sitt økologiske fotavtrykk, med bærekraft som en integrert del av selskapets strategi.

«Målet vårt er å redusere alle logistikkrelaterte utslipp til null. Viktige milepæler har allerede blitt oppnådd i møte med dette: Sammenlignet med 2007 har konsernets CO2-effektivitet forbedret seg med 35 prosent. Vi trenger imidlertid innovative teknologiske løsninger og sterke partnerskap på denne reisen. Jeg er trygg på at vårt sterke samarbeid med Volvo Trucks, et av de største lastebilmerkene i verden, vil hjelpe oss nå våre ambisiøse miljømål i veitransportsektoren», sier Uwe Brinks, administrerende direktør i DHL Freight.

Volvo Trucks er en pådriver for det nødvendige skiftet mot fossilfri transport ved å gjøre overgangen til elektrifisering så sømløs og effektiv som mulig, noe man oppnår ved å ta hensyn til alle aspekter av økosystemet for elektrifisering, inkludert lading, ruteplanlegging, kjøretøy, service og annen støtte.

«Transportbransjen endres raskt og å være bærekraftig er et stadig viktigere mål for mange av våre kunder. Vi tilbyr effektive transportløsninger som hjelper bedrifter med en rask overgang til fossilfrie drivstoff som elektrisitet. Vi har et langvarig samarbeid med DHL Freight. Deres brede og globale ekspertise innen logistikk gjør at vi kan studere forutsetningene for å komme videre med dette teknologiskiftet, og tilpasse det til kundenes behov og deres type transportvirksomhet» sier Roger Alm, administrerende direktør i Volvo Trucks.

DHL Freight er pådriver for flere bærekraftsprosjekter og fossilfrie teknologiprosjekter, og de har innført et klimafokusert transportprogram i Sverige. Kunder som bruker programmet betaler et fast tilleggsgebyr for hver pakke eller pall som sendes, og de ekstra inntektene blir investert i miljøvennlig teknologi i det svenske nettverket.

«Logistikksektoren står overfor en stor utfordring – som samtidig gir en stor mulighet – avkarbonisering av godstransport. Samarbeidet med Volvo Trucks hjelper DHL Freight med å spille en enda større rolle i overgangen til bærekraftige transportalternativer, og det er viktig dokumentasjon for vår langsiktige strategi mot klimanøytral transport», forklarer Robert Zander, administrerende direktør i DHL Freight Sweden.

Allerede i dag er Volvo FL Electric og Volvo FE Electric lastebiler for lokal distribusjon i serieproduksjon. DHL Supply Chain satte nylig i drift en ny Volvo FL Electric i London, og den ble dermed den første spesialbygde helelektriske Volvo-lastebilen for lokal distribusjon i Storbritannia.

På slutten av fjoråret startet Volvo Trucks i Nord-Amerika salget av VNR Electric, og i år starter salget i Europa av tunge elektriske lastebiler.

«Vår forpliktelse er at hele vår portefølje av lastebiler skal være fossilfri senest i 2040», avslutter Roger Alm.


Prosjektfakta:

  • DHL Freight – Volvo prosjektet starter i første kvartal 2021, og er en del av REEL, et initiativ drevet av Sveriges innovasjonsbyrå Vinnova for å fremme overgangen til et elektrifisert godstransportsystem.
  • Ruten går mellom byene Gøteborg og Jönköping i Sverige, som er en avstand på 150 kilometer én vei.
  • Lading skjer ved DHL i Jönköping og Volvo Truck Center i Göteborg.

 

Last ned bilder med høy oppløsning

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Inge Haugan | Direktør salg, kommunikasjon og marked  
97 97 79 97 | bjorn-inge.haugan@volvo.com

Preben Wilhelmsen | Markeds- og kommunikasjonssjef
911 85 626 | preben.wilhelmsen@volvo.com

 

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av forhandlere med 2200 servicepunkter i mer enn 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 13 land over hele verden. I 2021 ble det levert omtrent 123 000 Volvo-lastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, som er en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer til maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester, deler og vedlikehold. Alt Volvo Trucks gjør er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.