Lastebiler

Norge

×

Hvordan beskytte syklister og fotgjengere i bytrafikken?

Antallet dødsulykker med tunge kjøretøy involvert, er synkende. Volvo Trucks` forskning viser imidlertid ingen slik reduksjon når det gjelder ulykker med syklister og fotgjengere. Det er nødvendig med tiltak for å redusere slike ulykker. Ny teknologi kombinert med oppdatert lovgivning, bedre infrastruktur, høyere sikkerhetsbevissthet og bedre synlighet kan gjøre bytrafikken tryggere.
Gjennom selskapets 90

 

Byene rundt om i verden vokser, og tre millioner mennesker flytter til urbane områder hver uke.

"Byer bringer folk sammen, men med så mange mennesker og kjøretøy på samme sted rammes fotgjengere og syklister av et høyt antall alvorlige trafikkskader og dødsfall. Dette problemet må løses på en bred front gjennom både teknologi og samarbeid", sier Carl Johan Almqvist, trafikk- og produktsikkerhetsdirektør i Volvo Trucks.

 

Gjennom selskapets 90 år lange historie har Volvo Trucks alltid hatt  sikkerhet som  en av sine kjerneverdier og har en mangesidig tilnærming til trafikksikkerhet. Dette strekker seg fra trafikksikkerhetsforskning og utvikling av sikkerhetsteknologi for kjøretøy, som for eksempel kjørefeltvarsler og kollisjonsvarsler med full autobrems, til sjåføropplæring og design av sikrere kjøretøy. Programmer for økt trafikksikkerhet rettet mot barn og syklister, som Stopp-se-vink og Se og bli sett, er en annen viktig del av arbeidet.

"Siden bilister, syklister og fotgjengere deler de samme veiene, er det viktig at disse brukergruppene forstår hverandres behov og begrensninger. Som kjøretøysprodusent kan vi gjøre mye for å sikre at ingen skades i ulykker med noen av våre kjøretøy og for å øke det generelle bevissthetsnivået om trafikksikkerhet. Vi har en nullvisjon når det gjelder ulykker", sier Carl Johan Almqvist.

Nå velger også mange byer å håndtere utfordringen på en bred front. Et titalls store byer over hele verden har tatt en "nullvisjon"-tilnærming til trafikkskader. I London har byens transportmyndighet, Transport for London, for eksempel et mål om null alvorlige personskader og dødsfall på veiene, og at 80 % av alle London-beboernes turer skal gjøres til fots, på sykkel eller med offentlig transport innen 2041.

For å nå denne visjonen implementerer London en rekke tiltak for å forbedre trafikksikkerheten, fra reduksjon av fartsgrensene og bedre håndhevelse til ombygging av gatene og byens farligste veikryss. Transport for London har satt reduksjon av farlig trafikk i sentrum for alle beslutninger og jobber tett med myke trafikanter og kjøretøysprodusenter, herunder Volvo Trucks, om å finne løsninger.

"Vi vil at transportbedriftene skal forbedre sikkerheten i flåtene deres", sier Will Norman, ansvarlig for gang og sykkel i Transport for London.

Ett av Transport for Londons større initiativer er å utvikle verdens første Direct Vision Standard (DVS) for tunge kjøretøy i byene. I utkastforslaget må alle tunge kjøretøy over 12 tonn kunne vise til høye nivåer av direkte sikt fra førerhuset eller andre tilsvarende sikkerhetstiltak for å kunne operere i London fra 2020.

"Direkte sikt fra førerhuset i lastebiler har vist seg å ha en betydelig effekt når det gjelder å redusere faren for folk som går og sykler, siden blindsoner er en nøkkelfaktor i kollisjoner", sier Will Norman.

Å sikre god sikt fra kjøretøy er en viktig del av Volvo Trucks` sikkerhetsfilosofi. Dette er spesielt viktig i utformingen av kjøretøy for bymiljøer, som for eksempel den oppdaterte Volvo FE Low-Entry Cab, som har et ekstra lavt chassis og mulighet for forstørrede vinduer som dekker mye av førerhusdørene. De ekstra vinduene gir sjåføren god sikt langs kjøretøyets sider.

"Dette er det ultimate kjøretøyet for maksimal direkte sikt, fordi du som sjåfør nesten sitter i samme høyde som syklister og fotgjengere på veien", sier Claes Avedal, sikkerhetsleder hos Volvo Trucks.

Lastebiler som opererer i byene, blir også tryggere gjennom bedre teknologi for oppdagelse av myke trafikanter rundt kjøretøyet. I det EU-finansierte Xcycle-prosjektet samarbeider Volvo Trucks med teknologibedrifter og forskningsinstitutter, og en av teknologiene omfatter et system for oppdagelse av syklister.

"Nesten 40 % av ulykker mellom lastebiler og syklister skjer på kjøretøyets passasjerside. Det er det mest kritiske området under en sving mot passasjersiden. I Xcycle-prosjektet ønsker vi å finne ut hvordan vi kan redusere disse ulykkene ved å kombinere detekteringssystemer i kjøretøyene med intelligente trafikksystemer i byene ved hjelp av Wi-Fi. Både lastebilsjåføren og syklisten vil kunne få varsler om farlige situasjoner, sier prosjektleder for Xcycle, Jerome Vigneron i Volvo Trucks.

Resultatene av prosjektet vil bli presentert i november i år.

"Dette prosjektet er en perfekt mulighet til å komme nærmere målet vårt om null ulykker", sier Jerome Vigneron.

Flere sikkerhetskrav forventes i fremtiden. Innen 2023 skal EU-kommisjonen implementere teknologistandarder for deteksjon av myke  trafikanter. Siktstandarder for tunge kjøretøy kommer også.

"Det er veldig positivt å se at høyere krav til trafikksikkerhet blir implementert. Vi er alle sammen om dette, og alle trafikanter må være involvert i arbeidet for å forbedre trafikksikkerheten i byene våre", sier Carl Johan Almqvist.

 

Terminologi:

"myk trafikant" betegner en gruppe trafikanter med høy skade- eller ulykkesfrekvens, hovedsakelig fotgjengere, syklister og motorsyklister.

Fakta: Fire måter å beskytte myke trafikanter i byene på

1. Bedre gateutforming

Reduksjon av kjøretøyers hastighet og separering av motoriserte kjøretøy fra myke trafikanter gjennom hevede fortau og beskyttede sykkelfelt kan gjøre en stor forskjell med hensyn til sikkerheten. Ved utforming av veikryss kan det være smart å være spesielt oppmerksom på potensielle konflikter mellom syklister og svingende kjøretøy i veikryssene.

2. Bevissthet om trafikksikkerhet

Økt risikoforståelse blant alle trafikanter gjennom bedre sikkerhetsopplæring for sjåfører og risikobevissthet for myke trafikanter. Volvo Trucks` programmer for trafikksikkerhetsbevissthet, "Stopp-se-Vink" og "Se og bli sett", er utformet for å forhindre ulykker gjennom økt sikkerhetsbevissthet og er i bruk i over 20 land.

3. Ny teknologi

Teknologi for å oppdage myke trafikanter blir allerede utviklet, for eksempel for scenarioer der et kjøretøy svinger ut i kjørebanen til en motgående syklist. I mellomtiden kan kjøretøy utstyrt med sidevern minimere skader for sårbare trafikanter i et eventuelt sammenstøt.

4. Mer synlighet

Bedre direkte og indirekte sikt i kjøretøyene gjennom vinduer, bedre speil og kameraer, og bruk av kjøretøy med lavere chassis i byer kan gjøre en stor forskjell med hensyn til sikkerhet. Logistikkselskaper kan bidra til økt sikkerhet ved å velge riktig lastebil for ulike oppdrag, for å unngå store eller for mange lastebiler i sentrum av byene.

Link til høyoppløselige bilder

https://bit.ly/2IqlH6q