Lastebiler

Norge

×

Den reviderte utgaven av EUs generelle sikkerhetsforordning (GSR) og hvordan den vil påvirke transportører

| 4 min å lese | 4 min å lese
Fra 2022 vil utvalgte aktive sikkerhetssystemer bli påbudt i Europa. Volvo Trucks' nye trafikk- og produktsikkerhetsdirektør, Anna Wrige Berling, vurderer implikasjonene for transportnæringen.
Anna Wrige Berling, trafikk- og produktsikkerhetsdirektør, Volvo Trucks
– Det viktigste sikkerhetssystemet er fremdeles sjåføren, sier Anna Wrige Berling, trafikk- og produktsikkerhetsdirektør, Volvo Trucks.

Hva er den reviderte utgaven av EUs generelle sikkerhetsforordning (GSR)?
– Som et resultat av nyvinninger innen bilsikkerhet, foreslår EU-kommisjonen en serie påbudte systemer for å unngå ulykker for europeiske kjøretøy, som introduseres i tre trinn fra 2022 til 2028, for å beskytte både passasjerer og myke trafikanter (fotgjengere, syklister og motorsyklister). EU har nå nådd en foreløpig avtale om forslagene. For alle kjøretøy inkluderer disse advarsler om tretthet og distraksjoner, intelligent hastighetsassistanse, ryggesikkerhet med kameraer eller sensorer og dataopptakere. Det endelige målet er å oppfylle EUs langsiktige mål om null omkomne og ingen alvorlige skader, kjent som Vision Zero, på europeiske veier innen 2050. 

Hva betyr det for Volvo Trucks og kundene deres?
– Det vil ha en viss innvirkning på sikkerhetsutviklingen vår ettersom noen av disse systemene allerede er på plass, men andre vil måtte utvikles eller tilpasses litt ut fra det som er tilgjengelig i dag. Trafikksikkerhet er for tiden høyt på den politiske dagsorden, og ny teknologi muliggjør stadig mer sofistikerte sikkerhetssystemer for lastebiler. Vi ser en stor økning i interessen for aktive sikkerhetsløsninger for å beskytte særlig utsatte trafikanter, og det er definitivt som et resultat av tøffere sikkerhetskrav i byer, der Londons standard for direkte sikt (bedre sikt fra førerhuset for sjåfører via en serie tilpasninger) for tungtransportkjøretøy leder an. Samtidig mener vi at det viktigste sikkerhetssystemet fortsatt er sjåføren. Aktive sikkerhetssystemer som støtter sjåføren og reduserer konsekvensene av menneskelig feil er avgjørende, men det tar ikke bort viktigheten av å ha en godt trent sjåfør. En godt trent sjåfør er fortsatt den beste måten å unngå å havne i alvorlige situasjoner på.

Hvordan ser Volvo Trucks på den reviderte generelle sikkerhetsforordningen (GSR)?
– Det er bra at vi får strengere sikkerhetsforskrifter da dette standardiserer bransjen og sørger for at alle er minst over et visst grunnivå. Volvo Trucks har alltid vært i forkant når det gjelder aktive sikkerhetsløsninger, og vi har vært en del av samtalene som har ført til den reviderte generelle sikkerhetsforordningen. Vår historie innen trafikksikkerhet, og det faktum at vi har egen forskning fra Volvo Trucks' ulykkesforskningsteam, veier tungt i samtalene. Det er viktig at når forskrifter for nye sikkerhetsfunksjoner innføres, er de basert på reelle data og at den potensielle ulykkesreduserende effekten er grundig analysert.

Er Vision Zero et realistisk mål?
– Hos Volvo Trucks ser vi på Vision Zero som et tankesett. I hovedsak kan alle ulykker unngås, så i den forstand er det mulig, men det er mange faktorer som må adresseres for å kunne unngå alle dem i virkeligheten – for eksempel veginfrastruktur, sikkerhetsbevissthet og riktig kombinasjon av sikkerhetssystemer. Nullvisjonen oppsto faktisk i Sverige. Det er adoptert av Volvo-konsernet og har spredt seg over hele verden. Hos Volvo Trucks har selvsagt null omkomne og ingen alvorlige skader prioritet – men selv mindre hendelser med lastebiler kan ha stor innvirkning på samfunnet og forårsake forsinkelser og kø, så vi omfavner også dette som en del av vår visjon.

Hva kan vi forvente når det gjelder lastebilsikkerhet i fremtiden?
– Trafikksikkerhet, spesielt i byer, får nå den anerkjennelsen den fortjener. Vi kan forvente å se mer aktiv sikkerhetsteknologi som støtter lastebilsjåfører, tryggere veiinfrastruktur og et tryggere miljø i byer – i Europa, men også i andre land – og for både passasjerer og myke trafikanter. 

EUS REVIDERTE GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFT

• GSR foreslår nye obligatoriske, aktive sikkerhetsfunksjoner i europeiske kjøretøy for å beskytte passasjerer, fotgjengere og syklister og redusere menneskelige feil, noe som forårsaker 90 % av ulykkene på europeiske veier.

• Det reviderte forslaget erkjenner at økt aktiv sikkerhet gir et betydelig potensial for å kompensere for menneskelige feil og har som mål å bane vei mot mer automatiserte og tilkoblede mobilitetsløsninger for å forbedre trafikksikkerheten.

• EU-parlamentet, det europeiske rådet og EU-kommisjonen er enige, og nå er gjenstår det å definere detaljene i de tekniske kravene.