Lastebiler

Norge

×

Ledende innen transporttilkobling

| 6 min å lese | 6 min å lese
Fremskritt innen tilkobling åpner for et nytt utvalg av smarte trafikkløsninger som vil bidra til å forbedre trafikksikkerheten og trafikkflyten, og redusere karbonutslipp. På Connected Solutions Innovation Hub i California samarbeider Volvo Trucks med bransjepartnere for å utvikle nye muligheter og følge med på de siste tilkoblingstrendene.
En travel motorvei om natten sett fra førerhuset i en lastebil

En typisk Volvolastebil er koblet til fjerntliggende mobilmaster og satellitter som gjør at den kan navigere med GPS eller koble til flåtestyringstjenester for vedlikehold. Volvo-konsernets spesialister på tilkoblede kjøretøy tror imidlertid at det neste trinnet med lastebilteknologi vil være mer lokal. Dette kan frigjøre potensialet til tilkoblet kjøretøyteknologi for å løse store problemer, for eksempel å gjøre transportnæringen mer produktiv og forbedre livskvaliteten til lokalsamfunn som er berørt av tungtrafikk.

Det vil gi lastebilen og sjåføren informasjon i sanntid, noe som vil gjøre dem i stand til å planlegge og reagere på endringer idet de skjer. Disse teknologiene kan føre til bedre trafikkflyt, sikkerhet og effektivitet.

De jobber med et sett av teknologier som gjør at en lastebil kan kommunisere nærmest øyeblikkelig med andre kjøretøy og infrastruktur rundt seg. Disse omfatter radiobølger til mellomdistansekommunikasjon som kan «føle» opptil 500 meter foran seg, i tillegg til høyhastighets 5G-nettverk som gjør at kjøretøy kan koble seg til omgivelsene i hastigheter på opptil 20 ganger raskere enn dagens 4G-nettverk.

«Det vil gi lastebilen og sjåføren informasjon i sanntid, noe som vil gjøre dem i stand til å planlegge og reagere på endringer idet de skjer. Disse teknologiene kan føre til bedre trafikkflyt, sikkerhet og effektivitet», sier Jenny Elfsberg, som leder Volvo-konsernets Connected Solutions Innovation Lab i California, hvor hun har til oppgave å knytte kontakter for å samarbeide om nye teknologier, inkludert tilkobling.

Som så mange andre steder i verden trenger California løsninger for å få trafikken til å flyte bedre. Delstaten har allerede en blomstrende økonomi og en økende befolkning. I tillegg har mengden budtjenester og bildelingstjenester, som er drevet frem av Californias innovative teknologisektor, sørget for enda flere biler på veiene. I mange byer og transportknutepunkter har kødannelsen bare blitt verre og verre de siste årene og medfører lange og kostbare forsinkelser for både pendlere og transportselskaper. Heldigvis har California et forsprang når det gjelder å finne løsninger: en kultur for innovasjon og gründervirksomhet, ambisiøse klimamål og fremtidsrettede offentlige etater.

Så hvordan vil nye typer tilkobling bidra til å forbedre trafikken i California? Tester i byen Carson, sør for Los Angeles, kan vise hvor veien går videre. Som del av et delstatsfinansiert FoU-prosjekt demonstrerte Volvo Trucks, sammen med andre samarbeidspartnere fra privat og offentlig sektor, et konsept kalt «Eco-Drive» ved å koble lastebiler til smarte lyskryss langs utvalgte transportkorridorer.

Futuristisk luftfoto av byen

Via trådløs kommunikasjon innhenter lastebiler SPaT-data (Signal Phase and Timing) fra lyskrysset når de er i nærheten. Hver lastebil integrerer så SPaT-dataene med GPS-koordinatene og hastigheten, så vel som lyskryssets adresse, for å generere en kjørehastighetsprofil i sanntid. Dette gjør det mulig for sjåføren å unngå brå akselerasjon eller oppbremsing når han nærmer seg lyskrysset.

Det overordnede målet er å redusere stopp og kødannelse for å forbedre helse og livskvalitet i lokalsamfunn langs transportkorridorer. Eco-Drive-konsepter blir evaluert på trafikkårer i nærheten av travle havner i San Pedro Bay i Sør-California. Rundt 70 prosent av all import og eksport i USA skjer gjennom havner i California, så ved å få trafikken til å flyte mer effektivt langs disse sammenknyttede rutene kan det oppnås betydelige effektivitetsgevinster for varer som strømmer inn og ut av USA.

Vi er i en utforskende fase akkurat nå, så offentlige etater og kunder har en stor rolle å spille ... Ved å samarbeide kan vi finne de beste måtene å presse bransjen fremover på.

«Eco-Drive viser at det er mulig å bruke denne teknologien i praksis, men det er bare begynnelsen», sier Jenny Elfsberg. I fremtiden, forklarer hun, kan disse teknologiene brukes til en rekke effektivitetsforbedringer, som å tilby grønne korridorer for å prioritere busser, kjøretøy med farlig gods eller forsinket last. I mellomtiden kan sensorer på infrastruktur gi statusrapporter og trafikkinformasjon til flåteledere så de kan planlegge ruter på en bedre måte. 

– I dag er det forsinkelse i informasjonen som sjåførene får fra omgivelsene, fordi dataene må sendes opp til nettskyen og tilbake. Men i fremtiden vil informasjonen bli optimalisert, nesten umiddelbart. Den vil også bli mer interaktiv», sier Jenny Elfsberg. 

Informasjon i sanntid kan bidra til å gjøre trafikkplanleggingen veldig dynamisk og takle den typen køproblemer som byer i California og rundt om i verden sliter med. Økt tilkobling vil også forbedre sikkerheten i selvkjørende løsninger, som gradvis blir innført i samfunnet.

Satellittkontoret til Volvo-konsernets Nord-Amerika-divisjon ligger i Costa Mesa, en time sør for Los Angeles. Her jobber forsknings- og innovasjonssjef Dr. Aravind Kailas, som er ekspert på tilkobling og jobber med utvikling av offentlig politikk. 

Futuristisk illustrasjon av bymiljø

«En viktig grunn til at bedre tilkobling nå blir mulig, er fordi elektronikken er blitt langt rimeligere og trenger langt mindre batteristrøm. Og det gjør det mulig å legge til flere sensorer i både kjøretøy og infrastruktur», sier han. «Vi vil se mer tilkobling mellom kjøretøy og andre kjøretøy og infrastruktur, raskere tilkoblinger og flere tilkoblingsalternativer. All denne tilkoblingen vil løse flere problemer.» 

Dr. Aravind Kailas mener også at samarbeid med lokale myndigheter og kunder vil være viktig fremover.

«I California er det mange kreative lovgivere og teknologiske innovatører. Det er den rette blandingen av folk for å utvikle og distribuere innovative transportløsninger. For tiden er vi i en utforskende fase, så både offentlige etater og kunder vil spille en stor rolle i å sørge for at disse nye teknologiene blir kommersielt tilgjengelige. Ved å samarbeide kan vi finne frem til hvor veien går videre.» 

Tilkobling – Fakta
Transportnæringen kommer til å få se mer og raskere tilkobling mellom lastebiler og omgivelsene, inkludert andre kjøretøy og infrastruktur. Dette vil forbedre driftstiden til lastebilen betydelig.

Veksten innen tilkobling drives i stor grad av utviklingen av teknologi for både lastebiler og infrastruktur, samt tilgjengeligheten til rimelig maskinvare.

Økt tilkobling i sanntid kan bidra til å løse trafikkproblemer som sikkerhet, køer og miljøpåvirkning. Det legger til rette for en gradvis innføring av andre avanserte transportteknologier, inkludert automatiserings- og elektromobilitetsløsninger.

Med en blanding av fremtidsrettede offentlige etater og gründere er California et ideelt sted for å drive frem innovative tilkoblingsløsninger som vil revolusjonere måten mennesker og gods flyttes på. 

Eco-Drive-konseptet
Eco-Drive innhenter informasjon trådløst, i sanntid, om lyskryss og tidsdata. Den gir lydlig og visuell tilbakemelding til lastebilsjåførene, slik at de kan regulere og optimalisere hastighetsprofilene. Eco-Drive har potensial til å gjøre trafikkflyten jevn, redusere støy og øke vegkapasiteten.

Legge til rette for fremtidig tilkobling
Flere forskjellige teknologier: På samme måte som mobilen bruker 3G til samtaler, Bluetooth til å koble til headsettet ditt og Wi-Fi til å koble til det lokale nettverket, kommer tilkoblede kjøretøy og infrastrukturer til å avhenge av en rekke forskjellige teknologier til kort- og langdistansekommunikasjon. Det finnes ingen universalløsning for å løse alle transportproblemene.

Dedikert kortdistansekommunikasjon: Kortdistansekommunikasjon (omtrent 300 m) i sanntid som ikke er avhengig av telekominfrastruktur, for eksempel mobilmaster.

5G: 5. generasjons digitale mobilnett. Nettverket vil være betydelig raskere enn det som er mulig i dag (det er opptil 20 ganger så raskt som 4G LTE), og det forventes å fremme maskinbaserte, IoT-sentriske funksjoner (Tingenes internett), som omfatter selvkjørende og tilkoblede maskiner.