Lastebiler

Ta kontroll over kostnadene

Volvo FlexiGold-kontrakt

Volvo Flexi-Gold-kontrakten er en bruksbasert servicekontrakt der de månedlige avgiftene blir justert til den faktiske kjørelengden. Dette betyr at du har mer fleksibilitet til å tilpasse driften til markedsforhold og etterspørsel.

Fordeler

  • Bruksbasert kontrakt, slik at både vedlikeholdsaktiviteterog månedsavgift samsvarer med faktisk kjørelengde.
  • Forbedrer kontantstrømmen din ved at kostnadene justeres etter inntektene – selv om virksomheten din skulle ha betydeligesesongmessige svingninger.
  • Reduserer papirarbeidet.
  • Fleksibilitet, noe som gjør det enklere å håndtere svingningeri arbeidsmengden.
  • Gir mindre stress ved å sikre driftstiden.
  • Reduserer de totale eierkostnadene takket være langsiktigekontraktsløsninger.

Finn den perfekte kontrakten

Ring eller besøk Volvo Trucks-forhandleren, som vil fortelle deg om alternativene og hjelpe deg å finne den beste kontrakten.