Lastebiler

Gabor Szalo Hanna Degerman
2024-01-18
Teknologi og innovasjon Drivstoffeffektivitet
Authors
Gabor Szalo
Senior Engineering Specialist
Hanna Degerman
User Experience Product Planner

Forskjellen mellom å kjøre med kameraspeil og vanlige speil

Å kjøre lastebil med sidespeil har alltid vært noe sjåførene har tatt som en selvfølge. I de siste årene har imidlertid flere produsenter begynt å tilby kameraspeil som et alternativ. Men når og hvor kan det være nyttig, og hva er fordelene og ulempene med kameraspeil sammenlignet med vanlige speil?

I 2016 åpnet FN for et regulativ som gjør det mulig å erstatte speil med kameraspeil. En av fordelene er bedre direkte sikt, altså bedre sikt fra sjåførens synspunkt: med andre ord det som kan sees uten hjelp av speil eller kameraer.

EU-kommisjonen anslår at den kommende generelle sikkerhetsforordningen vil redusere antall ulykker og forhåpentligvis redde over 25 000 liv og forhindre minst 140 000 alvorlige skader innen 2038. Kameraspeil kan bidra til disse tallene siden de forbedrer den direkte sikten. Hovedårsaken til utvikling av kameraspeil har imidlertid vært et ønske om å oppnå bedre aerodynamikk, noe som gir lavere drivstofforbruk og CO2-utslipp.


– Alle ønsker å redusere drivstoff- eller energiforbruket, og med lavere luftmotstand fra speil takket være slankere kameraenheter kan energieffektiviteten forbedres med opptil 1,5 %*. Men det er også viktig å se på hvilken løsning som passer kunden og forbedrer kjøreopplevelsen deres, sier Gabor Szalo, som er senioringeniør innen sikt hos Volvo Trucks.

Den første lastebilen med kameraer i stedet for sidespeil kom i 2019, og de tekniske mulighetene har utviklet seg raskt siden den gang. Flere produsenter har kommet med lastebiler utstyrt med kameraspeil, og insentiv fra kommende lovgivning fremskynder prosessen. Innen 2029 vil den europeiske generelle sikkerhetsforordningen innføre spesifikke krav til direkte sikt for alle nyregistrerte lastebiler for å minimere blindsoner og sørge for at sjåfører får større direkte synsfelt fra kjøretøyet.

Sett bort fra den tekniske utviklingen og lovgivning som kommer så finnes det både muligheter og fordeler, men også utfordringer og begrensninger ved å bruke kameraer i stedet for speil. Dette er noen av faktorene som må tas til vurdering:

 

Fordelene ved å bruke kameraspeil sammenlignet med sidespeil

 

Aerodynamikk:

 • Lastebilens aerodynamikk er noe av det som påvirker drivstoffeffektiviteten og dermed miljøet aller mest. Ettersom kameraspeil reduserer luftmotstanden sammenlignet med tradisjonelle sidespeil, reduseres også drivstoff- og energiforbruket.

Sikt og sikkerhet:

 • Med et kamera er det ingen fysiske speil som sperrer sikten for sjåføren. Kameraer er derfor godt egnet i komplekse trafikksituasjoner, for eksempel når myke trafikanter befinner seg i nærheten av lastebilen, eller i rundkjøringer, der speilene kan sperre sjåførens sikt.
 • Kameraene kan også utstyres med automatisk eller manuell sporing av tilhengerbevegelser, en funksjon som også kan brukes ved rygging. Dette er digitale fordeler som ikke er praktisk mulig med vanlige sidespeil.
 • Hjelpelinjer (ved feltskifte) er en annen digital støttefunksjon som er mulig med kameraspeil.
 • Med vanlige konvekse speil vil det du ser alltid være fordreid på grunn av speilets radius. Med kameraspeil er det mulig å korrigere fordreiningen, slik at sjåføren får et bilde som stemmer bedre med virkeligheten.
 • Når sjåføren sover, kan kameraspeilene brukes til overvåking. De kan også slås på fra innsiden av førerhuset, uten å måtte åpne gardinene.
   

Dårlig vær og mørke:

 • Et kamera gir generelt bedre sikt i regn siden linsen er beskyttet i kameraarmen. Men kanskje enda viktigere er det at skjermen er plassert inne i førerhuset. Med vanlige speil forverres sikten av regn på vinduet og på selve speilet.
 • Det er lettere å holde en kameralinse ren enn et tradisjonelt speil, som har større glassflate. Kameraet er også vanligvis plassert høyere på utsiden av lastebilen, noe som gjør det mindre utsatt for skitt.
 • Kameraer fungerer bedre enn speil i mørket, og siden kameraet virker selv når det er lite lys, gir de bedre sikt på natten.
 •  

Overholdelse av lover og regler:

 • Siden den generelle sikkerhetsforordningen som nevnt har krav til direkte sikt, kan kameraspeil være et bra alternativ.
 • Kjøretøy på mer enn 12 tonn som skal kjøre gjennom London, må fra 2024 ha oppnådd en trestjerners vurdering (basert på hva sjåfører kan se direkte gjennom førerhusvinduene) eller utstyre lastebilen med en rekke sikkerhetssystemer. Dette gjør at lastebiler med kameraer som erstatter vanlige speil, er å foretrekke.

Utfordringene ved å bruke kameraspeil sammenlignet med sidespeil

Sikt og sikkerhet:

 • Speil gir et tredimensjonalt bilde mens kamerasystemer er todimensjonale. Dybdesyn og vurdering av avstand og hastighet på kjøretøy bakfra kan ta litt tid å venne seg til.
 • Oppløsningen på kameraet kan være en ulempe sammenlignet med et speil. Speil har samme grad av skarphet som øynene våre. Kameraer derimot har en vidvinkellinse og en skjerm med begrenset oppløsning. Dette kan gjøre det vanskeligere for sjåfører å bedømme avstand. Valg av bildeoppløsning og skjermstørrelse er derfor viktige faktorer.
 • Plasseringen av skjermene må tilpasses for å passe inn i førerhuset for å unngå å skape enda en blindsone. Det kan resultere i mindre skjermstørrelse enn vanlige speil, som følgelig påvirker størrelsen på objektene som vises på skjermen.
   

Reparasjoner:

 • Et system med kameraspeil har både sensorer og skjermer samt en datamaskin som behandler bildet. Eventuelle skader kan bli dyrere å reparere sammenlignet med skader på speil. Men dette avhenger naturligvis av hvilken komponent som må byttes, eller om den er dekket av en serviceavtale.
   

Kjøreopplevelse:

 • Å se på et todimensjonalt bilde på en kameraskjerm er annerledes enn å se på et vanlige speil. For tiden er flertallet av sjåfører vant til å kjøre med vanlige sidespeil, noe som gjør dette til en ny kjøreopplevelse og noe man må bli vant til.
 • En annen ting å venne seg til, men som er svært viktig, er å lære seg de tekniske innstillingene og nye funksjoner. Dette skal innlemmes i sjåførenes daglige arbeidsrutiner, når de skal lære å manøvrere, beregne hastighet og avstander og vurdere omkringliggende områder.

Sidespeil eller kameraspeil – hva bør du velge?

Både kameraspeil og tradisjonelle speil har sine fordeler og ulemper. Kjøreopplevelsen med sidespeil sammenlignet med kameraspeil er annerledes, og det er også sannsynlig at sjåførene har forskjellige preferanser.

I noen segmenter kan det også være enklere å venne seg til kameraspeil: For eksempel kan tilvenningen innenfor langtransport gå raskere enn for dem som kjører mye i byer. I bymiljøer må sjåførene stadig bedømme avstander og vurdere dybdesynet, og det er større behov for å rygge.

– Preferanser kan variere. Målet med kameraer er å få skjermen til å vise så virkelighetstro bilder som mulig, slik at kjøreopplevelsen blir best mulig. For nye sjåfører kan kameraer bli standarden, og hva du velger, kan også avhenge av hvor åpen du er for forandringer og nye digitale løsninger i kjøremiljøet, sier Hanna Degerman, brukeropplevelses- og produktplanlegger hos Volvo Trucks.

Kjell Brunnström er seniorforsker ved RISE Research Institutes of Sweden, med spesialisering i visuell persepsjon. Han tror kameraer kan bli vanligere og foretrukket i nær fremtid, men at det kan være fordelaktig å legge til noen funksjoner i systemer med kameraspeil for at de skal bli et foretrukket alternativ for alle sjåfører og i alle segmenter av transportbransjen.

– Slik det er nå, gir kameraspeil redusert dybdesyn sammenlignet med vanlige side- eller bakspeil. Men en studie utført av RISE og Volvo Cars** har vist at for å gi bedre dybdesyn bør kameraene fortrinnsvis vise tilleggsgrafikk, som indikerer avstand og farlige objekter, og som kan hjelpe sjåføren til å ta riktige avgjørelser.

Teknologien har utviklet seg raskt på dette området. Om du velger klassiske sidespeil eller kameraspeil, kan avhenge av preferanser eller segmentet du jobber i. Det er nødvendig å vurdere behovene til virksomheten din, men også muligheter for å overholde lover og regler. Og kanskje også sjåførenes preferanser og åpenhet for nye kjøreopplevelser.


* Faktisk energiøkonomi kan variere avhengig av mange faktorer, som kjørehastighet, bruk av konstantfartholder, kjøretøyspesifikasjon, last, faktisk topografi, sjåførenes erfaring, vedlikehold av kjøretøy og værforhold.

 

** Kilde: Zhang, M. og G. Bin. The effect of CMS with AR on driving performance. (diva2:1717225), RISE Research Institutes of Sweden, Chalmers tekniska högskola, M.Sc.-oppgave. 2022, tilgjengelig på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-61469

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om artikkelen eller vil du vite mer om Volvo lastebiler og tjenester?

Din lokale forhandler kan hjelpe deg.