Lastebiler

Vi introduserer Volvo FlexiGold-kontrakt – den bruksbaserte servicekontrakten for transportører som trenger mer fleksibilitet

| 2 min å lese | 2 min å lese
Volvo Trucks' nye FlexiGold-kontrakt tilbyr sikkerheten til en langsiktig servicekontrakt, samtidig som den er fleksibel med faktisk den faktiske kjørelengden.
En Volvo-lastebil som kjører langs en innsjø mens solen går ned

Mange transportselskaper opererer i stadig mer uforutsigbare og svingende markeder, men likevel krever servicekontrakter stabilitet og langsiktig planlegging. Dette er en selvmotsigelse, men som Volvo FlexiGold-kontrakt løser.

– Den første dagen jeg jobbet innen dette feltet, kunne jeg se at den tradisjonelle servicekontrakten kunne oppfattes som stiv og statisk, forklarer Thomas Niemeijer, forretningsutviklingssjef, servicekontrakter, som var med på å utvikle FlexiGold-konseptet.

FlexiGold tilbyr samme dekning og driftstid som en Volvo Gold-kontrakt, til omtrent samme pris, men med mye større fleksibilitet til å tilpasse seg endrede forretningsbehov.

– Du må vite hvor mye du kommer til å kjøre hvert år, over fire til syv år, og få mennesker i vår bransje kan vite dette så lenge på forhånd. Så vi begynte å undersøke hvordan vi kunne utvikle et tilbud som ville gi kundene mer fleksibilitet i løpet av en langsiktig kontrakt.

Med Volvo FlexiGold-kontrakt har kunden et fleksibilitetsområde på 40 prosent, der årlig kjørelengde kan overstige og overgå avtalt kjørelengde med 20 prosent begge veier. Hver måned lages kundens faktura i henhold til hvor langt kjøretøyet har kjørt. – Ganske enkelt, hvis du kjører mindre, betaler du mindre og omvendt, forklarer Thomas Niemeijer. – FlexiGold tilbyr samme dekning og driftstid som en Volvo Gold-kontrakt, til omtrent samme pris, men med mye større fleksibilitet til å tilpasse seg endrede forretningsbehov.

Den nye bruksbaserte servicekontrakten er mulig på grunn av ny teknologi hvor lastebilen kommuniserer kjørelengde i sanntid med Volvo Trucks. – Det er tre trender som sammen har ført til dette konseptet, legger Thomas Niemeijer til. – Det er et klart kundebehov for større fleksibilitet, som øker og økt vilje til å endre forretningsmodeller og gjøre ting annerledes. Vi har også teknologien til å gjøre bruksbaserte servicekontrakter mulig.

Volvo FlexiGold-kontrakt er tilgjengelig i utvalgte europeiske markeder og vil være tilgjengelig i Norge fra 1. januar 2020.

Seks fordeler med Volvo FlexiGold-kontrakten

1. Muliggjør fleksibilitet
Selv om du bare har kortsiktige avtaler med kundene dine eller opererer i et stadig mer uforutsigbart og usikkert marked, kan Volvo FlexiGold-kontrakten kontinuerlig tilpasse seg dine behov, samtidig som du får sikkerheten til en langsiktig kontrakt.

2. Tilpasser seg til kontantstrømmen
Ettersom fakturaer er basert på den faktiske kjørelengden, begrenser det den økonomiske risikoen. Dette er spesielt nyttig for kunder som jobber med sesongbaserte endringer og varierende etterspørsel.

3. Bruksbasert
Betal for det du trenger – ikke mer, ikke mindre. Hver faktura er basert på kjørelengden for den måneden, mens vedlikeholdsplanen tilpasses kontinuerlig for å samsvare med kjørelengden og tilby det optimale vedlikeholdsnivået.

4. Sinnsro
Som med Volvo Gold-kontrakten, sikrer FlexiGold høyest mulig driftstid. Når kundene ikke har uventede reparasjonsregninger å bekymre seg for, kan de fokusere på virksomheten.

5. Lavere totale eierkostnader
Fleksibiliteten gjør det enklere å forplikte seg til en langsiktig kontrakt og ved det dra nytte av reduserte totale eierkostnader som følger med alle servicekontrakter.

6. Reduserer papirarbeid
Alle fakturaer beregnes automatisk uten ekstra fakturaer for å overstige kjørelengden. Kunden kan kjøre fritt innenfor det avtalte fleksibilitetsområdet på 40 prosent og det kreves ingen ekstra administrasjon og tid.