Lastebiler

Norge

×
EUs nye standarder for drivstofføkonomi og CO₂-utslipp og veien videre
| 4 min å lese | 4 min å lese
Alle nye europeiske lastebiler må nå oppfylle de strenge kravene i EUs standarder for drivstofføkonomi og CO₂-utslipp. Volvo Trucks investerer tungt i nye bærekraftige transportløsninger og jobber intenst med å løse de store utfordringene dette innebærer for lastebilbransjen.

Lars Mårtensson om EUs ambisiøse CO₂-mål

Hvordan skal Volvo Trucks dekke den økende etterspørselen etter bærekraftige løsninger?
«Ved stadig å investere i ny, mer bærekraftig teknologi. Vi har allerede lansert våre første elektriske lastebilmodeller, og vi skal starte masseproduksjon i år. Vi tilbyr også alternative drivlinjer som LNG og biogass. Samtidig ser vi store muligheter når det gjelder forbedringer som kan gjøres på hele kjøretøyet, og vi jobber med å forbedre girkasser, drivlinjer, dekk og aerodynamikk. Målet er å støtte kundene våre med drivstoffeffektive løsninger som dekker deres bestemte behov.»

Hvorfor bør transportselskaper investere i mer bærekraftig transport?
«Fordi dette er fremtiden. Ettersom dette er på lang sikt, vil annenhåndsverdien på drivstoffeffektive lastebiler være høyere. Dette kan være et viktig insentiv til å kjøpe for eksempel en el-lastebil eller gassdreven lastebil. Vi tror at kundene og transportkjøperne som ønsker å gå i bresjen, vil dra nytte av denne utviklingen.»

Hvordan kan insentiver til å redusere CO₂-utslipp bidra til å gjøre overgangen raskere?
«Volvo Trucks anbefaler å høyne de økonomiske insentivene for transportselskaper som velger å investere i nye, miljøvennligere kjøretøy. Ettersom dette er en bransje som er interessert i ny teknologi, men der marginene er små, vil skatteinsentiver som reduserer driftskostnadene, gi stort utslag på bunnlinjen. Vi tror også at økte investeringer i infrastrukturen for lading og etterfylling er avgjørende.»

Hva kreves for å nå målet om 30 prosent lavere transportutslipp innen 2030?
«Kort fortalt må kjøretøyprodusenter, kraftselskaper, transportselskaper og disse kunder samarbeide om å nå det samme målet. Dette er hovedutfordringen, og rask teknisk utvikling må prioriteres og skje i et høyere tempo. Den nåværende godkjenningsprosessen i EU er for treg. Jeg er positiv med tanke på hvor vi står som bransje. Vi har allerede oppnådd mye, og i tiden fremover vil det bli gode resultater.» 

EUS STANDARDER FOR DRIVSTOFFØKONOMI

  • De gjennomsnittlige CO₂-utslippene skal reduseres med 15 prosent innen 2025 og 30 prosent innen 2030 (sammenlignet med 2019).
  • EU-regler om CO2-utslipp fra tunge lastebiler gjelder kjøretøy som er produsert og registrert i 2019.
  • Reduksjonsnivåene viser til gjennomsnittlige utslipp fra lastebiler produsert av de respektive fabrikantene.
  • Fra og med 1. januar 2019 må alle tunge lastebiler som selges i EU, ha en deklarasjon som indikerer drivstofforbruk og CO2-utslipp. De vedtatte utslippsreduksjonene er basert på verdiene som er oppgitt i deklarasjonen.
  • Tungtrafikk står for like under fem prosent av de samlede klimagassutslippene i EU.