Lastebiler

Norge

×

EUs nye standarder for drivstofføkonomi og CO₂-utslipp og veien videre

| 4 min å lese | 4 min å lese
Alle nye europeiske lastebiler må nå oppfylle de strenge kravene i EUs standarder for drivstofføkonomi og CO₂-utslipp. Volvo Trucks investerer tungt i nye bærekraftige transportløsninger og jobber intenst med å løse de store utfordringene dette innebærer for lastebilbransjen.
Lars Mårtensson om EUs ambisiøse CO₂-mål

Hva er de nye EU-kravene?
«Fra og med 1. januar 2019 må alle lastebilprodusenter må oppgi verdiene for drivstofforbruk og CO₂-utslipp for alle nyproduserte lastebiler som selges i Europa. Dette er første fase i deklarasjonsprosessen som skal bidra til at bransjen vår når de ambisiøse CO₂-målene, 15 prosent reduksjon innen 2025 og 30 prosent reduksjon innen 2030.»

Hva er Volvo Trucks' syn på de nye EU-reglene?
«Vi ser på dette som en positiv utvikling. Men det kommer til å bli en enorm utfordring. Hele bransjen må begynne å utvikle løsninger i dobbelt så høyt tempo for å redusere utslippene. Ett pluss er at vi vil se betydelige utgiftsreduksjoner og en økning i sunn konkurranse mellom produsentene om å utvikle ny teknologi. Vi tror også at en mer integrert, helhetlig tilnærming kan frigjøre et enda større potensial. Dette handler ikke bare om ny teknologi: drivstoffeffektiv kjøring, bærekraftige drivlinjer, bedre tilgang til biodrivstoff og transport med større lastekapasitet spiller også en betydelig rolle.»

Hvordan skal Volvo Trucks dekke den økende etterspørselen etter bærekraftige løsninger?
«Ved stadig å investere i ny, mer bærekraftig teknologi. Vi har allerede lansert våre første elektriske lastebilmodeller, og vi skal starte masseproduksjon i år. Vi tilbyr også alternative drivlinjer som LNG og biogass. Samtidig ser vi store muligheter når det gjelder forbedringer som kan gjøres på hele kjøretøyet, og vi jobber med å forbedre girkasser, drivlinjer, dekk og aerodynamikk. Målet er å støtte kundene våre med drivstoffeffektive løsninger som dekker deres bestemte behov.»

Hvorfor bør transportselskaper investere i mer bærekraftig transport?
«Fordi dette er fremtiden. Ettersom dette er på lang sikt, vil annenhåndsverdien på drivstoffeffektive lastebiler være høyere. Dette kan være et viktig insentiv til å kjøpe for eksempel en el-lastebil eller gassdreven lastebil. Vi tror at kundene og transportkjøperne som ønsker å gå i bresjen, vil dra nytte av denne utviklingen.»

Hvordan kan insentiver til å redusere CO₂-utslipp bidra til å gjøre overgangen raskere?
«Volvo Trucks anbefaler å høyne de økonomiske insentivene for transportselskaper som velger å investere i nye, miljøvennligere kjøretøy. Ettersom dette er en bransje som er interessert i ny teknologi, men der marginene er små, vil skatteinsentiver som reduserer driftskostnadene, gi stort utslag på bunnlinjen. Vi tror også at økte investeringer i infrastrukturen for lading og etterfylling er avgjørende.»

Hva kreves for å nå målet om 30 prosent lavere transportutslipp innen 2030?
«Kort fortalt må kjøretøyprodusenter, kraftselskaper, transportselskaper og disse kunder samarbeide om å nå det samme målet. Dette er hovedutfordringen, og rask teknisk utvikling må prioriteres og skje i et høyere tempo. Den nåværende godkjenningsprosessen i EU er for treg. Jeg er positiv med tanke på hvor vi står som bransje. Vi har allerede oppnådd mye, og i tiden fremover vil det bli gode resultater.» 

EUS STANDARDER FOR DRIVSTOFFØKONOMI

  • De gjennomsnittlige CO₂-utslippene skal reduseres med 15 prosent innen 2025 og 30 prosent innen 2030 (sammenlignet med 2019).
  • EU-regler om CO2-utslipp fra tunge lastebiler gjelder kjøretøy som er produsert og registrert i 2019.
  • Reduksjonsnivåene viser til gjennomsnittlige utslipp fra lastebiler produsert av de respektive fabrikantene.
  • Fra og med 1. januar 2019 må alle tunge lastebiler som selges i EU, ha en deklarasjon som indikerer drivstofforbruk og CO2-utslipp. De vedtatte utslippsreduksjonene er basert på verdiene som er oppgitt i deklarasjonen.
  • Tungtrafikk står for like under fem prosent av de samlede klimagassutslippene i EU.