EUs nye standarder for drivstofføkonomi og CO₂-utslipp og veien videre

4 min å lese 4 min å lese

Alle nye europeiske lastebiler må nå oppfylle de strenge kravene i EUs standarder for drivstofføkonomi og CO₂-utslipp. Volvo Trucks investerer tungt i nye bærekraftige transportløsninger og jobber intenst med å løse de store utfordringene dette innebærer for lastebilbransjen.

Lars Mårtensson om EUs ambisiøse CO₂-mål

Hva er de nye EU-kravene?
«Fra og med 1. januar 2019 må alle lastebilprodusenter må oppgi verdiene for drivstofforbruk og CO₂-utslipp for alle nyproduserte lastebiler som selges i Europa. Dette er første fase i deklarasjonsprosessen som skal bidra til at bransjen vår når de ambisiøse CO₂-målene, 15 prosent reduksjon innen 2025 og 30 prosent reduksjon innen 2030.»

Hva er Volvo Trucks' syn på de nye EU-reglene?
«Vi ser på dette som en positiv utvikling. Men det kommer til å bli en enorm utfordring. Hele bransjen må begynne å utvikle løsninger i dobbelt så høyt tempo for å redusere utslippene. Ett pluss er at vi vil se betydelige utgiftsreduksjoner og en økning i sunn konkurranse mellom produsentene om å utvikle ny teknologi. Vi tror også at en mer integrert, helhetlig tilnærming kan frigjøre et enda større potensial. Dette handler ikke bare om ny teknologi: drivstoffeffektiv kjøring, bærekraftige drivlinjer, bedre tilgang til biodrivstoff og transport med større lastekapasitet spiller også en betydelig rolle.»

Lars Mårtensson

«Vi ønsker å se bedre økonomiske insentiver for kunder som velger å investere i nye, miljøvennligere kjøretøy», sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsdirektør hos Volvo Trucks.

Hvordan skal Volvo Trucks dekke den økende etterspørselen etter bærekraftige løsninger?
«Ved stadig å investere i ny, mer bærekraftig teknologi. Vi har allerede lansert våre første elektriske lastebilmodeller, og vi skal starte masseproduksjon i år. Vi tilbyr også alternative drivlinjer som LNG og biogass. Samtidig ser vi store muligheter når det gjelder forbedringer som kan gjøres på hele kjøretøyet, og vi jobber med å forbedre girkasser, drivlinjer, dekk og aerodynamikk. Målet er å støtte kundene våre med drivstoffeffektive løsninger som dekker deres bestemte behov.»

Hvorfor bør transportselskaper investere i mer bærekraftig transport?
«Fordi dette er fremtiden. Ettersom dette er på lang sikt, vil annenhåndsverdien på drivstoffeffektive lastebiler være høyere. Dette kan være et viktig insentiv til å kjøpe for eksempel en el-lastebil eller gassdreven lastebil. Vi tror at kundene og transportkjøperne som ønsker å gå i bresjen, vil dra nytte av denne utviklingen.»

Hvordan kan insentiver til å redusere CO₂-utslipp bidra til å gjøre overgangen raskere?
«Volvo Trucks anbefaler å høyne de økonomiske insentivene for transportselskaper som velger å investere i nye, miljøvennligere kjøretøy. Ettersom dette er en bransje som er interessert i ny teknologi, men der marginene er små, vil skatteinsentiver som reduserer driftskostnadene, gi stort utslag på bunnlinjen. Vi tror også at økte investeringer i infrastrukturen for lading og etterfylling er avgjørende.»

Hva kreves for å nå målet om 30 prosent lavere transportutslipp innen 2030?
«Kort fortalt må kjøretøyprodusenter, kraftselskaper, transportselskaper og disse kunder samarbeide om å nå det samme målet. Dette er hovedutfordringen, og rask teknisk utvikling må prioriteres og skje i et høyere tempo. Den nåværende godkjenningsprosessen i EU er for treg. Jeg er positiv med tanke på hvor vi står som bransje. Vi har allerede oppnådd mye, og i tiden fremover vil det bli gode resultater.» 

EUS STANDARDER FOR DRIVSTOFFØKONOMI

  • De gjennomsnittlige CO₂-utslippene skal reduseres med 15 prosent innen 2025 og 30 prosent innen 2030 (sammenlignet med 2019).
  • EU-regler om CO2-utslipp fra tunge lastebiler gjelder kjøretøy som er produsert og registrert i 2019.
  • Reduksjonsnivåene viser til gjennomsnittlige utslipp fra lastebiler produsert av de respektive fabrikantene.
  • Fra og med 1. januar 2019 må alle tunge lastebiler som selges i EU, ha en deklarasjon som indikerer drivstofforbruk og CO2-utslipp. De vedtatte utslippsreduksjonene er basert på verdiene som er oppgitt i deklarasjonen.
  • Tungtrafikk står for like under fem prosent av de samlede klimagassutslippene i EU.

Related News

Det finnes ikke én felles, global løsning

Skiftet i retning av bærekraftige løsninger innebærer både muligheter og utfordringer for transportbransjen. Volvo Trucks jobber hele tiden for å utvikle ny, mer energieffektiv teknologi i samarbeid med kundene våre....