Lastebiler

Ylva Dalerstedt
2023-02-22
Bærekraft Spare drivstoff
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

Hva er VECTO og hvordan påvirker det lastebilvirksomheten din?

I de kommende årene vil Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) spille en viktig rolle for å redusere CO2-utslipp fra lastebiler i EU. Effekten kan allerede sees gjennom utviklingen av mer drivstoffeffektive lastebiler, noe som kommer lastebileiere over hele verden til gode.

VECTO ble introdusert og trådte i kraft i 2019, som en del av EUs CO2-lovgivning (forordning (EU) 2019/1242). Det er egentlig en form for programvare som simulerer CO2-utslipp og drivstofforbruk for en gitt lastebilkombinasjon, basert på data fra produsenten. Dette kan inkludere kjøretøyspesifikasjoner, last, drivstoff og ruter. Fra og med 1. januar 2019 må alle nye lastebiler som selges i EU med en totalvekt på over 3500 kg leveres med en sertifisert CO2- og drivstofforbrukserklæring, laget av VECTO.


Den overordnede ambisjonen med EU-forordningen er å redusere CO2-utslippene fra tunge kjøretøy med 15 % innen 2025 (sammenlignet med 2019-nivåer) og 30 % innen 2030 (selv om 2030-målet fortsatt er under diskusjon og kan bli høyere). Rollen til VECTO er å tilby et standardisert verktøy for å spore hver lastebilprodusents fremdrift med å kutte CO2-utslippene og for å sikre overholdelse av lovverket.


Hvordan har VECTO påvirket lastebileiere?

Siden VECTO først og fremst er rettet mot lastebilprodusenter, har det stort sett ikke påvirket lastebileiere og transportselskaper direkte. Det har imidlertid hatt en betydelig indirekte innvirkning ved å føre til utvikling av mer drivstoffeffektive kjøretøy og tjenester. For eksempel viste en uavhengig test nylig at noen lastebilmodeller nå bruker 18 % mindre drivstoff enn de gjorde i den samme testen for bare fire år siden.

– I løpet av de siste årene har vi gjort store fremskritt med å gjøre lastebilene våre mer drivstoffeffektive, og det er delvis fordi vi har et verktøy som VECTO, sier Ylva Dalerstedt, sjef for langtransportsegmentet hos Volvo Trucks. – Resultatet fører ikke bare EU nærmere å oppfylle sine forpliktelser i Paris-avtalen, men hjelper også transportselskaper med å oppfylle sine egne CO2-reduksjonsmål samt spare drivstoffkostnader.

VECTO fører ikke bare EU nærmere å oppfylle sine klimaforpliktelser, men hjelper også transportselskaper med å nå sine CO2-mål samt spare drivstoffkostnader

Det skal nevnes at VECTO gir en simulert drivstofforbruksverdi basert på visse nyttelaster og spesifikke ruter, men faktisk drivstofforbruk kan fortsatt forbedres ytterligere gjennom tiltak som sjåføropplæring og smarte programvareløsninger – faktorer som ennå ikke er fullt integrert i VECTO-verktøyet.

I tillegg kan lastebileiere og transportfirmaer bruke informasjonen til å sammenligne ulike lastebilspesifikasjoner når det gjelder drivstofforbruk og CO2-utslipp. – Det er noen selskaper som ser verdien i dette, fordi det gir åpenhet og gjør dem i stand til å gjøre faktabaserte sammenligninger, sier Ylva. – Så hvis du virkelig er interessert i å få enten CO2-utslippene eller drivstofforbruket ned, kan VECTO og erklæringene de utsteder være et godt verktøy for å ta mer informerte beslutninger.

Hva skjer nå?

I 2021 gav EU ut den første rapporten basert på VECTO-resultater som gjelder lastebiler produsert i 2019. Dette er utgangstallene for Europas tunge lastebilflåte for det året og satte grunnlaget for fremtidige reduksjonsmål. Nå er det produsentenes ansvar å redusere sine utslipp for å nå EUs mål om 15 % reduksjon innen 2025.

– Med VECTO har alle lastebilprodusenter ett felles verktøy og en felles metodikk for å finne utgangsnivået for sitt CO2-avtrykk og spore fremgangen mot å nå klimamålene, sier Ylva. – For ingeniørene og produktutviklingsteamene våre er det å få ned kjøretøyenes VECTO-verdier en enorm motivator og et konkret mål å jobbe mot.

Med VECTO har alle lastebilprodusenter ett felles verktøy og en felles metodikk for å finne utgangsnivået for sitt CO2-avtrykk og spore fremgangen mot å nå klimamålene

Nå som EUs mål om 15 % reduksjon i CO2-utslippene innen 2025 nærmer seg med stormskritt, vil betydningen av VECTO for produsenter av tunge lastebiler bare øke, og i de kommende årene kan lastebileiere se frem til enda mer drivstoffeffektive lastebiler på markedet. 

For mer informasjon om VECTO, kan du gå til EU-kommisjonens nettsted, der du finner:

  • Dokumentasjon på hele forskriften
  • Vanlige spørsmål
  • Inngående detaljer om hvordan simuleringen fungerer