Lastebiler

Norge

×

En stor last som ingen andre: frakting av en by med lastebil i Nord-Sverige

| 4,5 minutter | 4,5 minutter
Da gruvearbeidet truet selve grunnlaget for Kiruna i Nord-Sverige, ble det tatt en drastisk beslutning: å flytte hele byen. Spesialtransportør Mikael Wallner har flyttet mang en stor last med sin Volvo FH gjennom årene, men ikke hele bygninger.
En Volvo FH-lastebil transporterer en bygning i Kiruna i Nord-Sverige, omgitt av tåke

Det er ikke hver dag vi frakter noe så dyrebart! roper Mikael Wallner mens han flytter Volvo FH-lastebilen sin så sakte som mulig fremover. Gjennom høsttåken kommer en høyst uvanlig last til syne på tilhengeren. En del av et 120 år gammelt bygg som brukes som et lokalt museum, fraktes fem km til en ny beliggenhet i raskt voksende «nye» Kiruna. 

Rundt 20 000 mennesker bor i disse stemningsfulle omgivelsene dypt inne i Nord-Lappland, der verdens største jernmalmgruve ble grunnlagt i 1900. I mer enn et århundre har gruvearbeidere gravd så dypt at det nå går tunneler under hele byen. Den resulterende setningen eller deformasjon har svekket bygningenes struktur og dannet store sprekker i selve jorden som blir bredere og nærmere seg byen med flere meter hvert år.

Hvis ikke det ble satt i gang flytting nå, fryktet man at store deler av Kiruna ville forsvinne ned i jorden i løpet av det neste århundret.

Denne frykten førte til at Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), som er det svenske statseide selskapet som driver gruven, tok den avgjørende beslutningen om å flytte de berørte delene av byen, hus inkludert, rundt fire kilometer lenger øst.

Mens de fleste av bygningene er blitt revet og gjenoppbygd på det nye stedet, har mange historiske og kulturelt viktige konstruksjoner måttet flyttes, nøye og forsiktig, ved bruk av lastebiler, tilhengere og traktorer, samt utstyr som trengs til presisjonsløfting og plassering.

Et særlig viktig bygg som nå fraktes trygt til sin nye beliggenhet på denne dagen, er Hjalmar Lundbohmsgården, som er en fredet bygning som nå fungerer som et lokalt museum. Hjalmar Lundbohm var LKABs første sjef i Kiruna, som hadde stor innvirkning på utformingen av byen.

Vi flytter Hjalmar Lundbohmsgården i tre omganger, siden hele huset er for stort til å flyttes på en gang.

«Vi skal flytte åtte til ti hus totalt», sier Mikael Wallner. «Noen, som dette, må flyttes i deler. Vi flytter Hjalmar Lundbohmsgården i tre omganger, siden hele bygningen er for stor til å flytte på en gang. Vi skal frakte den omtrent fire kilometer, noe som vil ta rundt en halv dag å gjennomføre.»

Ettersom de historiske bygningene veier mellom 120 og 330 tonn, må alle lastene på lastebilene beregnes nøyaktig, slik at balansen opprettholdes. Bortsett fra de fysiske utfordringene er den største logistiske hodepinen når du flytter bygninger, at trafikken på offentlige veier ikke blir forsinket. Veiene som konstruksjonene skal fraktes på, må stenges av og kontrolleres nøye. 

 

Tverrsnittillustrasjon av gruven som viser hvordan den undergraver byen Kiruna

Mikael Wallner forteller at veiene har blitt godt forberedt for den store flytteoperasjonen. Bygg- og anleggsfirmaet PEAB, som har det overordnede ansvaret for dette prosjektet, konstruerte spesielle ruter til og fra bygningene ettersom mange lå avsidesliggende til og uten veier som gikk helt til døren. «De måtte også flytte stolper, bussholdeplasser og andre hindringer for å rydde ruten vår», sier Mikael og legger til: «Vi trengte også tillatelse fra Kiruna kommune til å sikre bæreevnen til broer og akvedukter.»

Et stort og krevende prosjekt som dette avhenger naturlig nok av tett samarbeid mellom flere parter. Først eksponerer PEAB fundamentene, deretter hever underleverandøren Veolia konstruksjonene på bjelker ved hjelp av hydrauliske jekker. Ifølge Mikael Wallner er den vanskeligste delen å løfte bygningene. «Veolia løfter bygningene fra bakken ved å bruke Volvo hjullastere og gravemaskiner for å plassere dem på paller. Kollegaen min Lars Alm og jeg laster deretter husene fra bjelkene. Som med alt annet er det slik at jo mer du forbereder deg, jo bedre er det. Forberedelser er helt avgjørende.»

 

Volvo FH som transporterer Kiruna-museet omgitt av tåke

Etter å ha tilbrakt 40 av sine 60 leveår på veien er det ikke å ta for hardt i å si at Mikael Wallner er en svært erfaren sjåfør. Han er oppvokst i en landbruksfamilie, og både bestefaren og faren har eid transportfirmaer. Da han etablerte seg, valgte Mikael en annen sektor enn familien da han bestemte seg for å fokusere på spesialtransport, og derfor fikk han Kiruna-oppdraget. «Jobben varierer fra dag til dag. Jeg liker utfordringer, det er da det blir interessant!»

Når de er ute på anleggsplassen, jobber Mikael vanligvis sammen med kollegaen Jan. De har vært en del av det samme teamet i rundt 30 år og stoler på hverandre instinktivt med tanke på all logistikken som er involvert. 

«Jeg føler meg trygg når jeg jobber med Jan. Det er viktig å forholde seg rolig. Den vanskeligste jobben har personen som går ved siden av og håndterer tilhengeren og følger med på helning, styring og vatring. Den som håndterer tilhengeren, har større ansvar enn sjåføren.»

Hjalmar Lundbohmsgården er på flyttefot. Mikael snegler seg fremover så sakte som mulig mens den 30 meter lange konstruksjonen sitter sikkert på tilhengeren bak Volvo FH. Jan Alm står ved siden av lastebilen, viser vei og sørger for at balansen opprettholdes. Lenger fremme i tåken står ansatte i PEAB og Veolia manngard og sikrer at veien fremover er klar.

Den fem kilometer lange flytteturen går gjennom avkjørselen Bromsgatan i byen før lastebilen begir seg på en langsom ferd langs den avstengte hovedveien. Endemålet nås via en smal énfeltsvei ved Luossavaara. Det er møtt opp flere skuelystne når den historiske bygningen senkes trygt ned på stedet der den snart skal gjenåpnes som et intakt lokalt museum. 

I mellomtiden kommer Mikael Wallner på at han tidligere faktisk har flyttet stort gods som er vanskelig å frakte, inkludert fly og båter. Det eneste som gjenstår på hans og Jans liste over ting de har ønske om å frakte, er ubåter og helikoptre. «Men nå har vi i det minste vært med på å flytte en by!» sier han.

Kiruna-museet som transporteres med vindmøller i bakgrunnen sett fra siden


Gruven og flytteprosjektet
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) produserer rundt 80 prosent av jernmalmen til EU. De har rundt 4000 arbeidere og er 100 prosent eid av den svenske staten. LKAB er opptatt av å skape en «grønn sone» mellom gruven og de gjenværende bygningene på det opprinnelige stedet i Kiruna. De har gått inn for en smidig overgang, der dialogen med samfunnet er åpen og løpende og økonomisk kompensasjon har blitt tilbudt de berørte. Så langt er rundt 650 millioner euro utbetalt til lokalsamfunnet og grunneierne. Ytterligere én milliard euro er satt av til det pågående prosjektet.

M wallners specialtransporter AB
Grunnlagt i: 2001.
Eier: Mikael Wallner
Antall ansatte: 10, der tre er utdannet veitransportledere.
Antall lastebiler: 8, der 4 er Volvoer.
Volvo lastebilmodeller: 3 Volvo FH16, 1 Volvo FH12.
Store kunder: Nordschakt, NCC og Skanska.
Last: Alle typer spesialtransport.