Lastebiler

Volvo leder det økende markedet for elektriske lastebiler

I fjor vokste antallet elektriske lastebiler på veiene i Europa og USA raskere enn noen gang. Volvo Trucks har nå solgt mer enn 4300 elektriske lastebiler på verdensbasis i mer enn 38 land. I Europa er Volvo Trucks markedsleder, med 32 % av markedet for tunge elektriske lastebiler, og i Nord-Amerika var nesten halvparten av alle tunge elektriske lastebiler registrert i 2022 fra Volvo Trucks.
Volvo leder det økende markedet for elektriske lastebiler
Volvo Trucks har solgt mer enn 4300 elektriske lastebiler i mer enn 38 land verden over.

I 2022 vokste det europeiske markedet for tunge (≥16 tonn) elektriske lastebiler med 200 % til 1041 lastebiler, og Volvo Trucks har den største andelen av dette markedet.

– Vi er fast bestemt på å lede overgangen til elektriske lastebiler og vår ledende markedsposisjon i 2022, ikke bare i Europa, men også i Nord-Amerika og andre markeder, beviser at vi gjør akkurat dette. Selv om markedet for elektriske lastebiler fortsatt er lite, er trenden klar: Mange av våre kunder starter nå sin overgang til elektrisk. Vi ønsker å være en katalysator for denne overgangen og har som mål at 50 % av nybilsalget vårt på verdensbasis skal være elektriske lastebiler i 2030, sier Roger Alm, administrerende direktør for Volvo Trucks.

Siden Volvo Trucks startet produksjonen av helelektriske lastebiler i 2019 har selskapet solgt mer enn 4300 elektriske lastebiler i mer enn 38 land i hele verden. Volvo tilbyr for øyeblikket bransjens største utvalg med seks modeller i serieproduksjon og som egner seg til et vidt spekter av transportoppdrag i og mellom byer.

– Vi har nå en produktportefølje som kan dekke de fleste typer transportoppdrag for alle slags kunder. Det er mulig å elektrifisere nesten halvparten av alle transportoppdrag med vårt utvalg av elektriske lastebiler når man ser på mønstrene i vareflyten, kommenterer Roger Alm. Vi anser det som vår misjon å hjelpe disse kundene å få det til i praksis.

 

Merk at:

  • Med alle henvisninger til Europa mener man EU, inkludert Norge og Sveits.
  • Volvos markedsandel og generelle vekstdata for tunge (≥16 tonn) elektriske lastebiler i Europa inkluderer innhold levert av IHS Markit.
  • Med Nord-Amerika mener man USA og Canada. Volvo Trucks markedsandel for Nord-Amerika er basert på innhold levert av Volvo Trucks North America.
  • Utsagnet «Det er mulig å elektrifisere nesten halvparten av alle transportoppdrag» viser til Eurostats statistikk «Road Freight Transport by distance», som viser at nesten halvparten av all godstransport på vei i Europa skjer på strekninger kortere enn 300 kilometer.

 

LINK til høyoppløselige bilder.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Inge Haugan | Direktør salg, kommunikasjon og marked  
97 97 79 97 | bjorn-inge.haugan@volvo.com

Preben Wilhelmsen | Markeds- og kommunikasjonssjef
911 85 626 | preben.wilhelmsen@volvo.com

 

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av forhandlere med 2200 servicepunkter i omtrent 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 12 land over hele verden. I 2023 ble det levert omtrent 145 000 Volvo-lastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, som er en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer til maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester, deler og vedlikehold. Alt Volvo Trucks gjør er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.