Lastebiler

Setter standarden for driftstid for lastebiler og sanntidsovervåking

| 7 min å lese | 7 min å lese
Over 600 000 Volvo-lastebiler er nå tilkoblet og tallet øker dag for dag. Sanntidsovervåking har blitt en realitet, og steg for steg forbedrer Volvo Trucks driftstiden for lastebilen ved å effektivisere service, og hjelper transportbedrifter med å holde løftet om å levere til tiden, hver gang.
Volvo Trucks bruker for tiden nye metoder for overvåking og analyse av data fra tusenvis av lastebiler i sanntid.

Innen 2025 ønsker vi å utrydde uforutsette lastebilstopp, sier Markus Efraimsson, viseadministrerende direktør for Uptime Services hos Volvo Trucks. Det er et ambisiøst mål, men et som blir stadig mer oppnåelig takket være ny teknologiske fremskritt.

I dag er hver eneste Volvo-lastebil utstyrt med et av bransjens mest avanserte telematikk- og diagnosesystemer. Dette – kombinert med den nyeste tilkoblingsteknologien – gjør det mulig for Volvo Trucks å overvåke og analysere kritiske komponentdata i sanntid og forutsi når en funksjonsfeil kommer til å oppstå. 

Dataene, som kommer fra lastebilens etterbehandlings-, motor- og kraftstyringssystemer, samt flere andre nøkkelindikatorer for kjøretøyets tilstand, overføres til Volvo Trucks International Uptime Center i Gent i Belgia. Her blir dataene behandlet og analysert. Hvis et varsel blir utløst, blir det formidlet til den lokale forhandleren, eller via et nasjonalt driftstidssenter, slik at de kan ta forebyggende tiltak før et havariet oppstår. For tiden er overvåking i sanntid tilgjengelig som tilvalg til Volvo Gold-kontrakten i de fleste europeiske markeder.

Markus Efraimsson, viseadministrerende direktør for Uptime Services
Shanna Schillewaert, spesialist i tjenesteutvikling

Shanna Schillewaert, som jobber som spesialist i serviceutvikling sammen med over 500 tekniske medarbeidere og dataforskere innen lastebilovervåking ved International Uptime Center, forklarer:  

– Ikke bare samler vi inn og behandler omfattende lastebildata i sanntid, vi bruker også avanserte teknikker innen maskinlæring for å analysere dem og forutsi funksjonsfeil. Vi er ikke bare det bankende hjertet i overvåkning av lastebiler, vår tekniske ekspertise og bransjekunnskap kan også hjelpe oss med å utvikle algoritmer som gir presise prediksjoner om en lastebils tilstand.

En del av Shannas jobb er også å sikre en toveis informasjonsflyt mellom senterets tekniske team og Volvo Trucks. Dette gjøres for at innsikt og tilbakemeldinger skal kunne håndteres for å forbedre tjenesten International Uptime Center tilbyr. 

Volvo Trucks’ International Uptime Center i Gent i Belgia tilbyr 24-timers teknisk støtte på 16 språk.

– Det er viktig å huske på at det er en menneskelig tilstedeværelse bak alt vi gjør her. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre hele prosessen så enkel som vi kan, sier hun. 

Et eksempel på hvordan International Uptime Center har utviklet seg, er arbeidet med å eliminere språkbarrierer. Enten det er prediktive varsler, havarier eller teknisk støtte, er målet å kommunisere på kundens eller forhandlerens morsmål. Senteret garanterer for tiden denne tjenesten på 16 forskjellige språk. 

Ved å analysere sanntidsdata er prosessene som lar oss handle før noe skjer på plass.

I starten opererte Truck Monitoring Center innen International Uptime Center i fem europeiske markeder, men nå opererer det i 24. Støtten det gir, kombinert med muligheten til å overvåke lastebiler i sanntid, har allerede ført til fordeler for tusenvis av Volvo Trucks-kunder når det gjelder prediktivt vedlikehold. I årene som kommer er målet å øke antall lastebiler som overvåkes i sanntid drastisk. Volvo Trucks utvider også gradvis antall komponenter de overvåker og samler data fra.

Shanna forteller at hun har fulgt Volvo Trucks’ driftstidsreise. – Da jeg begynte for 10 år siden, responderte jeg på havarier og det var hovedsakelig reaktivt. Så jobbet jeg i tilkoblede tjenester, som muliggjør det vi gjør i dag. Nå går alt fra reaktivt til proaktivt. Ved å analysere sanntidsdata er prosessene som lar oss handle før noe skjer på plass. Det er en overgang med uendelige muligheter for transportnæringen, sier hun.

I dag er hver eneste Volvo-lastebil fullstendig tilkoblet og potensielt i stand til å levere ytelsesdata i sanntid.

Alt dette arbeidet er en del av Volvo Trucks’ pågående strategi for å holde kundenes lastebiler på veien. Et annet initiativ for å støtte denne planen er å forkorte servicetidene ytterligere og gjøre dem mer praktiske for transportoperasjoner. Overvåkning i sanntid betyr at uforutsette stopp kan forutses og gjøres om til planlagte, eller til og med kombineres med eksisterende servicebesøk som allerede ligger i en lastebils vedlikeholdsplan. Hele prosessen er mer effektiv og kan til og gjennomføres sjeldnere hvis lastebilens data allerede er analysert og nødvendige teknikere og deler allerede er på plass. 

Det er også grunnen til at Volvo Trucks, parallelt med lanseringen av det nye, fullt tilkoblede lastebilutvalget, introduserer Volvo Uptime Care-kontrakten som drar nytte av fordelene med forebyggende vedlikehold. Denne nye kontrakten tilbyr kontinuerlig oppdaterte vedlikeholdsplaner basert på den faktiske bruken og tilstanden til en lastebil, forhåndsplanlagte verkstedbesøk og automatiske varsler på lastebilens instrumentgruppe når det er tid for service.

Det som er mest interessant er at ved å bruke maskinlæring, kan vi identifisere skjulte mønstre og forutsi funksjonsfeil mer nøyaktig.

Bedre tilkobling gjør at data også kan strømmes til lastebilen, noe som gjør det mulig å utføre programvare- og parameteroppdateringer eksternt. Ekstern nedlasting av programvare kan til og med utføres i en lunsjpause og reduserer allerede antall lastebilbesøk til verkstedet. Tidsbesparelsen er betydelig, og det er nok en teknologisk innovasjon som hjelper Volvo Trucks med å sette en ny standard innen driftstid for lastebiler.

Sist, men ikke minst, nye metoder for maskinlæring åpner for muligheter til å forbedre nøyaktigheten for å kunne forutsi og forhindre uforutsette stopp. Volvo Trucks er allerede i gang med å finne ut mer om hvordan lastebilene deres fungerer i reelle situasjoner for å forutsi komponentfeil enda lenger tid på forhånd – med så mye som 100 dager i noen tilfeller. Og det er et stort potensial for å bruke denne informasjonen til å utvikle bedre, mer dynamiske produkter i fremtiden.

– Det som er mest interessant er at ved å bruke maskinlæring, kan vi identifisere skjulte mønstre og forutsi funksjonsfeil mer nøyaktig. Det betyr at vi ikke bare kan eliminere behovet for ekstra verkstedbesøk – vi kan også se nøyaktig hva som forårsaker funksjonsfeilene. Og det er en spennende mulighet for å holde kundens lastebiler på veien, sier Markus Efraimsson. 

Sanntidsovervåking

Volvo Trucks bruker for tiden nye metoder for overvåking og analyse av data fra tusenvis av lastebiler i sanntid. Når det oppdages en overhengende fare for havari, blir International Uptime Center varslet slik at forebyggende tiltak kan iverksettes. Sanntidsovervåking av driftskritiske komponenter er i dag tilgjengelig som et tilvalg til Volvo Gold-kontrakten i de fleste europeiske markeder. Det vil gradvis bli rullet ut til nye markeder, og bli tilgjengelig som et tilvalg til de andre Volvo servicekontraktene i nær fremtid.

EKSTERN NEDLASTING AV PROGRAMVARE
Forbedret tilkobling gjør det enklere å utføre programvarenedlastinger eksternt, og reduserer behovet for at lastebiler må inn på verksted. Den nye programvaren lastes ned og lagres i lastebilen til sjåføren finner et passende tidspunkt for installasjonen. Volvo programvaretilbehør kan også lastes ned eksternt for enkle og praktiske oppgraderinger.

VOLVO UPTIME CARE-KONTRAKT
Volvo Trucks introduserer en ny servicekontrakt kalt Volvo Uptime Care-kontrakt, spesielt utviklet for å forbedre driftstiden. Den inkluderer tilkoblet serviceplanlegging som gjør at Volvo Trucks, takket være bedre tilkoblingsmuligheter, kontinuerlig kan oppdatere og optimalisere vedlikeholdsplanen ved å følge den reelle bruken og tilstanden til en lastebil. Uptime Care minimerer også risikoen for uforutsette havarier gjennom fjernovervåking av utvalgte komponenter. Med all denne informasjonen kan verkstedbesøket planlegges og deler bestilles på forhånd om nødvendig. Denne tjenesten er også inkludert i andre Volvo servicekontrakter med tilkobling. 

Relaterte nyheter