Lastebiler

Norge

×

Møt den økende etterspørselen etter mer effektive transportløsninger

| 2 minutter å lese | 2 minutter å lese
Transportkravene i 2030 vil være det dobbelte av det de var i 2005. Spesielt lastebiltransport ser en voldsom økning. Utfordringen er å møte fremtidens behov på en effektiv, bærekraftig og trygg måte.
En graf tegner en kurve som viser den forventede økningen i forbruket
Den forventede økningen i forbruket de neste ti årene, noe som vil være en periode med raske endringer for transportnæringen

Transportkravene vil være dobbelt så store i 2030 enn de var i 2005. I dag utgjør lastebiltransport størstedelen av økningen i transport globalt. Kombiner dette med strammere regelverk for bruk av lastebiler i byer, behovet for bedre transportinfrastruktur og nye teknologiske fremskritt, og det er ingen tvil om at bransjen går inn i en periode med raske endringer.

– For å møte utfordringene fremover må vi jobbe sammen med bransjepartnere for å drive utviklingen fremover. Vi må levere innovative, tryggere løsninger som ikke bare øker sjåførens produktivitet og driftstid, men som også bidrar til å redusere køer og forbedre miljøet på travle motorveier og bygater, sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig, Volvo Trucks.

Ved å kjøre prosjekter sammen med offentlige myndigheter, forskningsinstitutter og andre selskaper, jobber Volvo Trucks hardt for å vise løsninger for tryggere, mer produktiv og mer bærekraftig transport i årene som kommer.

Med dette i tankene vil mer energieffektive kjøretøy, med både nye drivlinjer og nytt drivstoff, bli levert av Volvo Trucks. Det vil også være fokus på transport med tyngre last og lengre vogntog for å senke utslippene og transportkostnadene, og øke energieffektiviteten. Volvo Trucks samarbeider allerede på en rekke innovasjonsprosjekter som demonstrerer hvordan tunge godskjøretøy kan forbedre effektiviteten. 

Ny teknologi har og vil spille en rolle. Øyeblikkelig tilkobling mellom kjøretøy og trafikkinformasjonssystemer vil bidra til å kontrollere trafikkstrømmer, og økningen i bruken av elektriske kjøretøy vil bare fortsette.

Lastebilautomatisering vil også bli et levedyktig alternativ for spesifikke bruksområder, for eksempel transport i logistikksentre. Volvo Trucks jobber hardt for å finne de rette løsningene for kundene på alle disse områdene. 

Veisikkerhet vil også bli prioritert, ettersom byer innfører strengere regler for å redusere dødsulykker og alvorlige personskader i trafikken. Forbedret håndtering, sikt og aktive støttesystemer, samt sikkerhetsopplæring for sjåfører, vil fortsatt være en prioritet for Volvo Trucks.

En graf viser antall lastebiler som trengs i henhold til totalvekt

– For at transportnæringen skal oppnå reell effektivitet, mener vi at alle må bidra. Forskrifter må harmoniseres, infrastruktur må tilpasses og alle transportformer må koordineres mer effektivt. Ved å kjøre prosjekter sammen med offentlige myndigheter, forskningsinstitutter og andre selskaper, jobber Volvo Trucks hardt for å komme med løsninger for tryggere, mer produktiv og mer bærekraftig transport i årene som kommer, sier Lars Mårtensson. 

SAMFUNNSTRENDER OG KRAV
For å sikre god trafikkflyt og redusere miljøpåvirkningen, vil flere og flere byer innføre strengere regelverk for transportvirksomhet i byen. I dag er transportsektoren under press for å redusere utslipp og støy for å bidra til å skape mer attraktive byer for mennesker å bo i.

TEKNOLOGISKE TRENDER
Ny teknologi baner vei for mer intelligente, energieffektive kjøretøy og transport. Lastebiler er for tiden koblet til navigasjons- og flåtestyringssystemer, men de vil snart kunne være koblet til verden rundt seg konstant. Dette vil gjøre dem i stand til å bli en aktiv del av transportinformasjonssystemene. I de kommende årene vil vi se mer automatisert transport i relevante bruksområder. Utbredelsen av elektriske kjøretøy vil også øke, og elektriske lastebiler vil bli en kommersiell virkelighet.