Lastebiler

Volvo-FM-Electric-distance-city-trees.jpg

Hva er det beste alternative drivstoffet for tunge lastebiler?

Lars Mårtensson
2024-04-16
Teknologi og innovasjon Elektromobilitet Alternativt drivstoff
Author
Lars Mårtensson
Direktør for miljø og innovasjon hos Volvo Trucks

Hele transportnæringen må gå bort fra diesel og fossilt brensel. Men for mange bedrifter gjenstår spørsmålet: Hvilket alternativt drivstoff passer best for dem – i dag og i fremtiden?

Over hele verden setter både myndigheter og selskaper seg ambisiøse klimamål. Både EUs grønne giv og National Climate Task Force i USA tar sikte på klimanøytralitet innen 2050, mens Kina har som mål å være karbonnøytral innen 2060. Samtidig har over 7000 bedrifter satt sine egne klimamål. For transport- og logistikkbransjen betyr dette at en overgang bort fra diesel er uunngåelig, og for lastebileiere er det flere veier fremover mot en fossilfri fremtid.
 

– Det finnes ingen enkeltløsning som alene vil gjøre det mulig for hele transportbransjen å redusere CO2-utslippene, sier Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovasjon hos Volvo Trucks. – I stedet ser vi at en rekke alternative drivstoff er tilgjengelige og under utvikling, hver med sine egne styrker og svakheter. Nøkkelen er å vurdere hver enkelt og se hvilken som passer best.
 

For mange selskaper vil svaret variere avhengig av flere faktorer, inkludert geografi, tilgjengelighet, infrastruktur og egne krav til driften.

 

Hva er drivstoffets reelle klimapåvirkning og hvorfor er det viktig?

Behovet for å redusere karbonutslipp er den viktigste drivkraften bak fremveksten av alternative drivstoff, så det å tenke på den totale klimapåvirkningen er svært viktig.
 

Det er ikke så enkelt som å se på drivstoffets eksosutslipp (tank til hjul) – man må også ta hensyn til hvordan et drivstoff produseres og distribueres (kilde til hjul). Disse faktorene vil variere fra marked til marked og kan endre seg over tid.
 

For eksempel er den totale klimapåvirkningen til en elektrisk lastebil lav når elektrisiteten som brukes kommer fra en fornybar kilde som vannkraft, sol eller vind. Den er imidlertid mye høyere hvis den drives av elektrisitet produsert fra kull.
 

Noen produksjonsprosesser, for eksempel for hydrogen eller syntetisk diesel, kan være energikrevende, og energikilden vil påvirke den samlede klimapåvirkningen. For tiden produseres rundt 99 % av verdens hydrogen ved bruk av naturgass (kjent som «grå hydrogen») og kan faktisk ha et større klimaavtrykk enn mange fossile drivstoff selv om teknologien gir null eksosutslipp.
 

Man må også se på den totale miljøpåvirkningen til drivstoffet. Hydrogenert vegetabilsk olje (HVO) har for eksempel svært lav klimapåvirkning: Men hvis den er produsert med palmeolje, kan det bidra til avskoging. Man kan også stille spørsmål om hvilken innvirkning storskalaproduksjon av HVO vil ha på landbruk og matproduksjon.
 

For å se hele bildet, kan det derfor være svært nyttig å gjøre en levetidsvurdering (LCA) av drivstoffet og også inkludere klimapåvirkningen gjennom hele kjøretøyets levetid. Dette inkluderer alt fra råvarene som brukes til å produsere kjøretøyet til den endelige avhendingen.
 

Du kan gjøre en beregning basert på tidligere levetidsvurderinger på nett med Volvo Trucks' kalkulator for miljøpåvirkning

Vi ser at en rekke alternative drivstoff er under utvikling, hver med sine egne styrker og svakheter. Nøkkelen er å vurdere hver enkelt og se hvilken som passer best.

Hva er den nyeste utviklingen og trendene innen alternative drivstoff?

Omveltningene skjer i et enormt tempo. EUs direktiv for infrastruktur for alternative drivstoff (AFIR), som ble innført i 2023, fastsetter at innen 2030 skal offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner for lastebiler være tilgjengelige hver 60. km på hovedveiene i Europa.
 

Direktivet tar også sikte på å etablere et nettverk med påfyllingsstasjoner for hydrogen med stasjoner hver 200. km – for både personbiler og lastebiler – fra 2030 og utover.
 

Når det gjelder LNG, fortsetter påfyllingsnettverket i Europa å vokse og passerte i fjor 700 påfyllingsstasjoner (opp fra bare 250 i 2020). Det er anslått at det vil være over 2000 stasjoner innen 2030.
 

Samtidig er nye produksjonsanlegg for biogass under bygging i Sverige og Tyskland, og den globale HVO-produksjonen fortsetter å øke raskt. Storskalainvesteringer i hydrogenproduksjon fortsetter å akselerere, og Hydrogen Council anslår at prosjekter som er i gang nå overstiger 1400 globalt.
 

– Til syvende og sist handler det om hvilket drivstoff som er tilgjengelig for deg, hva det koster, når og hvor du kan fylle på eller lade og om det passer virksomheten din eller ikke, sier Lars Mårtensson. – Den gode nyheten er at investeringene i alternative drivstoff vokser kontinuerlig, så det er viktig å holde oversikt over lokale initiativer og planer.
 

Hvis du vil vite mer om statusen til de forskjellige alternative drivstoffene i din region, kan du kontakte din lokale Volvo Trucks-forhandler, som kan gi deg råd om alternativene og mulighetene.
 

Du kan også laste ned vår omfattende guide til alternative drivstoff for lastebiler, som inkluderer:

  • Beskrivelser av åtte forskjellige alternative drivstoff som potensielt kan brukes i tunge lastebiler
  • Fordelene og ulempene med hvert drivstoff
  • En sjekkliste med hensyn når du skal avgjøre hvilket alternativt drivstoff som passer best for virksomheten din
  • En tabell som skisserer Volvo Trucks' tilbud med en enkel sammenligning mellom de ulike alternative drivstoffene og tilgjengeligheten deres.

Last ned veiledningen (på engelsk) her:

Last ned Format PDF Size 15 MB

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om artikkelen eller vil du vite mer om Volvo lastebiler og tjenester?

Din lokale forhandler kan hjelpe deg.