Lastebiler

Norge

×

Volvo Trucks ser økt interesse for gass som et alternativ til diesel i tung lastebildrift i Europa

Transportører og transportkjøpere er i økende grad interessert i å redusere CO2-utslippene og kostnadene gjennom bruk av nedkjølt flytende gass som drivstoff. Derfor vil de nye Volvo FH- og Volvo FM-lastebilene ha motorer som kjører på flytende naturgass og biogass, som tilbyr samme høye ytelse som dieselmotorer. Ved bruk av biogass er det mulig å oppnå karbonnøytral transport og redusere CO2-utslippene med opptil 100 %.
Volvo Trucks ser økt interesse for gass som et alternativ til diesel i tung lastebildrift i Europa
En Volvo FH LNG som kjører på biogass gjør det mulig å oppnå karbonnøytral transport og redusere CO2-utslippene med opptil 100 %.

EUs Green Deal indikerer tydelig hvilken retning transportnæringen må ta mot en renere fremtid, noe som betyr at det må være en sluttdato for fossilt brensel. Som et resultat er transportører og transportkjøpere i økende grad på jakt etter alternativer til diesel.

«I dag er LNG-drevne lastebiler det mest kommersielt levedyktige alternativet til vanlig diesel for tunge langtransportoperasjoner. Dette drivstoffet er tilgjengelig i tilstrekkelig store mengder og til en konkurransedyktig pris. Bruk av flere gassbiler skaper gunstige forhold for en overgang til en større andel flytende biogass over tid», sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig hos Volvo Trucks.

Volvo Trucks' drivlinje for flytende biogass og naturgass har en energieffektivitet som kan sammenlignes med de dieseldrevne motpartene, men produserer betydelig lavere CO2-utslipp. Bruk av flytende biogass, også kjent som Bio-LNG, reduserer nettoutslippene med opptil 100 prosent fra tank til hjul (TTW), mens bruk av naturgass reduserer utslippene med rundt 20 prosent (TTW) sammenlignet med vanlig europeisk standard diesel.

Reduksjon av dieselavhengighet krever store investeringer
Produksjonen av fossilfri biogass krever et større antall produksjonsanlegg for metanisering av avfall med mulighet til å avkjøle gassen til flytende form. Ulike studier har beregnet at drøyt 20 % av dieselen i Europa kan erstattes av fornybar gass i form av Bio-LNG innen 2030. Antall fyllestasjoner for flytende gass øker stadig, og er allerede et alternativ til diesel på mange ruter. Antall fyllestasjoner må imidlertid fortsette å øke i takt med en tilsvarende vekst i antall gassdrevne lastebiler.

«Ved å investere i LNG-lastebiler viser vi at Bio-LNG er et viktig alternativ for å redusere avhengigheten av fossilt diesel. For å fremskynde overgangen til klimanøytral transport er det imidlertid nødvendig å fortsette å investere i fyllestasjoner for flytende gass og gjennomføre tiltak for å gjøre det enklere for transportører å investere tungt i tunge gassdrevne kjøretøy», påpeker Lars Mårtensson.

Myndighetene i flere europeiske land har innført støtteinitiativer for å legge til rette for etableringen av gass som drivstoff for tunge lastebiler. I Tyskland er fritaket for å betale veiavgift (MAUT) utvidet til 2023. Sverige og flere andre land tilbyr ulike økonomiske insentiver for investering i gassdrevne lastebiler og fyllestasjoner.

Behov for flere forskjellige drivstoff fremover
Fordi ingen enkelt energikilde er i stand til å møte alle utfordringene knyttet til klimaendringer, vil forskjellige typer drivstoff og drivlinjer fortsette å eksistere sammen i overskuelig fremtid.

«Det å ta i bruk ny teknologi vil være nøkkelen til å oppnå klimanøytralitet. Andelen av LNG-lastebiler vil gradvis øke i Europa. Men gassdrevne lastebiler vil ikke være i stand til å møte alle transportutfordringene. Elektromobilitet vil spille en viktig rolle lokalt, så vel som regionalt fremover, og utvikling av batterier og ladeinfrastruktur vil være viktige faktorer i utvidelsen», forklarer Lars Mårtensson.

Elektromobilitet ved bruk av hydrogenceller kan potensielt redusere behovet for batterier i langtransport på lengre sikt.

«Selv om det har vært en lovende utvikling innen hydrogencelleteknologi, er det fremdeles praktiske og økonomiske hindringer å overvinne før det kan gi betydelige klimafordeler ved tungtransport», sier Lars Mårtensson.

Til tross for alle tekniske fremskritt innen elektromobilitet, vil kontinuerlig forbedring av effektiviteten til forbrenningsmotorer fortsette å spille en nøkkelrolle i å redusere klimapåvirkningen i mange år fremover.

«Det kan allerede gjøres mye for å redusere klimapåvirkningen med dagens motorer. For eksempel kan både nye og eldre dieselbiler fra Volvo kjøre på HVO, et biodrivstoff som produserer svært lave netto CO2-utslipp. Utfordringen er at tilgjengeligheten til biodrivstoff fortsetter å være så begrenset», avslutter Lars Mårtensson.

Bilder i høy oppløsning

Relaterte pressemeldinger:
2020-02-27: Volvo Trucks lanserer en ny generasjon tunge lastebiler med sjåføren i fokus
2020-02-27: Volvo Trucks lanserer nye Volvo FH – Neste generasjons lastebil laget med sjåføren i tankene
2020-02-27: Volvo Trucks introduserer nye Volvo FM – Konstruert for å tiltrekke seg sjåfører med et nytt førerhus og bedre sikt
2017-09-26: Volvo Trucks: «Flytende gass er det beste tilgjengelige klimaalternativet på markedet for tung region- og langtransport»

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn-Inge Haugan
Direktør kommunikasjon, salg og marked 
E-post: bjorn-inge.haugan@volvo.com
Tlf: +47 97 97 79 97

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av forhandlere med 2300 servicepunkter i mer enn 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 13 land over hele verden. I 2020 ble det levert omtrent 94 000 Volvo-lastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, som er en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer til maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester, deler og vedlikehold. Alt Volvo Trucks gjør, er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.