Lastebiler

Bjørn-Inge Haugan
2023-08-09
7 min
Alternativt drivstoff Elektromobilitet Bærekraft
Author
Bjørn-Inge Haugan
Director Sales, Marketing & Communication

Den raskeste måten å kutte CO2-utslipp

– Etter hvert som infrastrukturen kommer på plass, vil en kombinasjon av dagens elektriske og gassdrevne lastebiler gi betydelige CO2-reduksjoner fra tungbil-trafikken, sier Bjørn-Inge Haugan, direktør salg, kommunikasjon og marked i Volvo Norge AS.

 

Volvo har jobbet med miljøutfordringen siden 1972

Det begynte i 1972. Volvos toppsjef Per Gyllenhammar deltok på en miljøkonferanse i regi av FN i Stockholm, på agendaen sto miljøutfordringen verden sto ovenfor. Gyllenhammar dro etter dette rett tilbake til Göteborg og ledelsen i Volvo og sa; «vi er en del av problemet, fra i dag skal vi være en del av løsningen». Fra den dagen ble «hensyn til miljøet rundt oss» en av Volvo sine viktigste verdier sammen med sikkerhet og kvalitet.

Siden den gang har Volvo Trucks redusert luftforurensende partikler i avgassene fra sine lastebiler med over 90 prosent og CO2 med 40 prosent. Og akkurat nå står vi kanskje i den største endringen i lastebilbransjens historie.

 

– Dette er en kjempeutfordring, fordi vi gjøre noe med CO2-utslippene fra vår bransje, sier Bjørn Inge Haugan, direktør salg, kommunikasjon og marked i Volvo Norge AS. Bransjen må gjøre store investeringer i ny teknologi som er i enorm utvikling, og dette truer en allerede utfordret bunnlinje. Derfor må myndighetene i samarbeid med bransjen legge en langsiktig strategi for hvordan vi sammen skal skape en bærekraftig overgang fra fossil til CO2-nøytral eller utslippsfri transport.

 

Løsningen er på bordet

Volvo Trucks kan allerede i dag levere elektriske lastebiler i alle klasser opp til 50 tonn og biogassdrevne lastebiler med tillatt total vogntogvekt inntil 60 tonn. Dette betyr at vi med dagens tilbud kan gjøre bortimot 80–90 prosent av all tungtransport utslippsnøytral eller utslippsfri.

 

– For å nå klimamålene trenger vi å utnytte en kombinasjon av flere drivlinjer, og vi tror at en kombinasjon av gassdrevne biler og elektriske lastebiler vil kunne redusere CO2-utslippene fra vår bransje betydelig fram til både produktene og infrastrukturen er på plass, ikke bare i Norge, men også i resten av Europa. Vi må ikke glemme at en stor del av transport på vei krysser grensene, og Norge kan ikke løse dette alene, sier Haugan

 

Det er greit å merke seg at cirka 70 prosent av utslippene fra transportbransjen i Europa kommer fra langtransport, resten fra distribusjon, renovasjon og transport i bygg og anlegg.

 

– Dette er grunnen til at vi i Volvo tror på to forskjellige drivlinjer som den raskeste løsningen til en kraftig og betydelig CO2-reduksjon fra vår bransje, sier Haugan. På grunn av det internasjonale perspektivet må vi både tenke på å sikre raskest og best mulig reduksjon i Norge, samtidig som vi må se på hvordan vi bidrar utover landegrensene. Vi tror på en kombinasjon av gass og elektrisk, der elektrisk allerede nå er i stand til å løse lokale og regionale oppdrag, og gass løser en betydelig andel av langtransporten i Norge og Europa.

Dette er en kjempeutfordring, fordi vi må gjøre noe med CO2-utslippene fra vår bransje

Med gassdrevne lastebiler kan man redusere CO2-utslippene med 20–100 %, avhengig av hvordan gassen er produsert.

 

– Med naturgass på tanken vil man redusere CO2-utslippene med inntil 20 prosent, og det er faktisk ikke dårlig med tanke på at alle monner drar. Men fyller man med biogass, blir kjøring 100 prosent klimanøytral, det vil si at man bruker det CO2-utslippet som råstoffet i gassproduksjonen likevel ville sluppet ut i atmosfæren, og på toppen reduserer man metan-utslippene som er mange ganger farligere for atmosfæren. Vi er med andre ord inne i sirkulærøkonomien, sier Haugan.

Gassdrevne langtransportbiler kan i prinsippet kjøre i stort sett hele Europa, til lengst nord i Norge. Hvis det blir satset på denne strategien er det raskere og enklere å bygge ut infrastrukturen og besparelsene vil være betydelige på kort og mellomlang sikt. På denne måten sitter man ikke og venter på utviklingen av elektriske lastebiler og ladestasjoner, både i Norge og Europa.

 

– Å bygge infrastruktur for lading av elektriske lastebiler i Norge er bra, men det bidrar fint lite til CO2-reduksjonen fra europeiske langtransportbiler som daglig kjører inn og ut av landet vårt i stort antall. Vi må tenke større, mer fornuftig og bærekraftig, sier Haugan.

 

Gassmotor med 500 hk

Med den nylanserte gassdrevne motoren med 500 hestekrefter kan Volvo Trucks for alvor tilby et reelt alternativ til mange typer kjøring, både lokalt, med tung last og til langtransport.

 

– Denne gassdrevne motoren er en gamechanger! Nå kan du kjøre de fleste tunge og lange oppdragene helt klimanøytralt, sier Haugan. Sjåfører som prøver en gassdrevet Volvo opplever samme trekkraft som på en konvensjonell dieselmotor, og vi får daglig tilbakemeldinger om at de er positivt overrasket over hvor bra det fungerer. Mange ønsker å kjøre miljøvennlig, og min oppfatning er at svært få vil være på «feil side» når det gjelder innsats for miljøet. Når utstyret i tillegg fungerer så bra, er de fleste ekstra motiverte. Det samme ser vi gjelder de som kjører elektriske lastebiler.

 

Elektrisk er kommet og det fungerer

Det begynner å bli mange elektriske lastebiler på veiene i Norge. Og rett rundt hjørnet kommer de første tunge distribusjonsbilene.

 

– Det er like fascinerende hver gang jeg ser en skeptisk sjåfør sette seg bak rattet i en tung lastebil, og etter noen få runder på testbanen eller i trafikken er all tvil forsvunnet som dugg for solen. Det er masse kraft, det går helt stille og gir en helt ny opplevelse bak rattet. Det er wow-effekt så det holder, sier Bjørn-Inge entusiastisk.

Det er ingen overraskelse at en elektrisk lastebil går utslippsfritt og stille. Det er i bruk de fleste blir blåst av banen. Kjøreopplevelsen er rå. Støy og vibrasjoner er en saga blott, mange sier faktisk at de er vesentlig mindre slitne i hodet etter en lang dag på jobb.

 

– Fordelene for sjåføren er åpenbare. Miljøfordelene er også tydelig når man tenker på CO2-utslipp. Det mange ikke tenker på er andre miljøfaktorer, som støy og luftkvalitet i byene. Når bilene er så stillegående er det mulig å levere varer på sen kveld, natt og tidlig morgen uten at det er til sjenanse for omgivelsene. Dette gir flere store fordeler. For det første kan man redusere tungtrafikk på dagtid, noe som kan gi mindre køer. Men enda viktigere er sikkerheten, siden man reduserer faren for ulykker ved å kjøre på tider av døgnet der langt færre myke trafikanter ferdes ute.

 

Hydrogen er også en del av det større bildet

I det lengre perspektivet kommer også elektriske lastebiler med hydrogendrevne brenselceller til å spille en viktig rolle for å nå klimamålene. Med en påfyllingstid på bare 15 minutter og rekkevidde på inntil 1000 kilometer kan disse bilene, som kun slipper ut vanndamp, kjøre utslippsfritt over lange strekninger og med tung last. Volvo Trucks har denne teknologien under utvikling, og de første pilotkundene vil sette bilene i drift i 2025. Det er planlagt at de blir satt i serieproduksjon i andre halvdel av dette tiåret, og det er derfor en vei å gå før brenselcelleelektriske lastebiler utgjør en stor del av bildet.

 

Den raskeste måten å kutte CO2-utslipp

– På kort og mellomlang sikt vil en kombinasjon av gass og elektrisk kunne gi solide CO2-reduksjoner fra tungbiltrafikken. Det vil fungere på tvers av landegrensene, teknologien er på plass og det vil gå raskt når infrastrukturen blir enda mer moden, sier Bjørn-Inge Haugan.

 

Haugan har et siste lite stikk til myndighetene:

– De siste årene har vi valgt å subsidiere elektriske personbiler i Norge til gigantiske summer og med det vi dessverre mener er begrenset totalverdi. Våre anslag viser at man ville oppnådd samme reduksjon av CO2-utslipp fra transportbransjen med en åttendedel av de statlige subsidiene. Det er et tankekors, avslutter Haugan.