Lastebiler

Footprint Calculator

Kalkulator for miljøpåvirkning

Denne kalkulatoren er unik, siden miljøpåvirkningen fra hele levetiden til lastebilene våre tas i betraktning.

Hvorfor lagde vi denne kalkulatoren?

Kunnskap er veien mot endring, og når vi gjør beregninger for hele levetiden til lastebilene våre, er det mulig ta bedre avgjørelser for reduksjon av den totale påvirkningen fra transporten samfunnet vårt er avhengig av.

Det holder ikke bare å se på utslippene til lastebilen når den er ute på veien. Vi må i stedet se på alt fra hvor råmaterialene kommer fra, til hvor mye energi og materialer vi bruker, hvor store utslipp fabrikkene våre har, og hvordan vi kan gjøre resirkulering effektivt. Dette er en av grunnene til at vi lagde verdens første CO2-nøytrale bilfabrikk.

Vi håper at denne åpenheten fører til at kundene våre ser fordelen ved en helhetlig tilnærming, sånn at vi sammen kan sørge for at bærekraftig transport blir en virkelighet.

Et ikon som viser en fabrikk

Hele produksjonen er inkludert i denne beregningen – til og med utvinningen av råmaterialene, materialtransporten og monteringen.

Bruk

Denne delen dekker miljøpåvirkningen av levetiden til en lastebil, inkludert drivstoffproduksjonen, drivstofforbruket og servicen.

Levetidsslutt

Omtrent 85-90 % av alle Volvo-lastebiler kan resirkuleres, og en tredjedel av en ny lastebil kommer fra resirkulerte materialer. Beregningene inkluderer utslipp fra resirkulering, avfall og kreditt for resirkulering.

Kalkulator for Miljøpåvirkning

Hvordan kan vi bli bedre på å redusere miljøpåvirkningen vår? Det første trinnet er å vite hvordan påvirkningen vår ser ut. Det er grunnen til at vi har utviklet kalkulatoren for miljøpåvirkning – så vi alle kan ta smartere og mer bærekraftige avgjørelser.

Vi er på vei mot en fremtid hvor det er helt nødvendig at menneskeheten tar ansvar for måten vi bruker planetens ressurser på, og påvirkningen vår på miljøet. Dette er et perspektiv som krever at vi ser det hele bildet: Måten lastebilene våre produseres på, hvor store utslipp de har, og hvordan de kan resirkuleres.

Volvo Trucks er stolte over å kunne påstå å ha alle faktaene på bordet når det gjelder hele levetidspåvirkningen. Det er sånn vi kan ta ansvar.

Et blikk på hele levetiden

Kalkulatoren for miljøpåvirkning er basert på en fullstendig levetidsvurdering som tar utgangspunkt i en «vugge-til-grav»-tilnærming. Metoden er utviklet i samarbeid med forskningsinstitusjoner og tar hensyn til alle aktiviteter under lastebilens produksjons-, bruks- og levetidssluttfaser som har betydelig miljøpåvirkning. Dette omfatter alt fra utvinning av råmaterialer til avhending eller resirkulering av skrot.

Vi har brukt levetidsvurderingsmetoden hos Volvo Trucks siden tidlig på 1990-tallet, og den danner grunnlaget for kalkulatoren for miljøpåvirkning.

Kunnskap for en bærekraftig fremtid

Når vi gjør beregninger for hele levetiden, deler vi den inn i fem deler: materialer og produksjon, drivstoff, utslipp, vedlikehold og avhending ved endt levetid (resirkulering). Mer enn 90 % av miljøpåvirkningen til vanlige diesellastebiler stammer fra faktisk bruk av kjøretøyene. Påfyllingsfrekvens, logistikk, vekt og lengde, ko-modalitet, økonomisk kjøring og kalkulatoren for miljøpåvirkning er deler av det store bildet ved forbedring av miljøpåvirkningen fra transport.

En av de beste tingene ved forbedring av påvirkningen til lastebiler er at transport er en del av levetiden til de fleste produkter – og nesten alt du ser rundt deg, har blitt transportert med lastebil på et eller annet tidspunkt. Det er selvfølgelig veldig viktig å øke kunnskapen blant transportselskaper, men videre er det ønskelig å øke fokuset på dette i hele samfunnet, sånn at selskaper kan be flåteeiere om å oppfylle kravene de har i forbindelse med miljøstandarder.

Utvikling av den neste generasjonen med lastebiler

Helt siden kalkulatoren for miljøpåvirkning ble lansert, har den vært i kontinuerlig utvikling ved hjelp av økt ekspertise og nye data. Dataene vi har oppdaget via levetidsvurderingene, hjelper oss også med å utvikle den neste generasjonen med Volvo-lastebiler. De fungerer som en pekepinn når vi arbeider med alternative drivstoff og ulike elektrifiseringsmodeller.

MÅTEN VI GJØR BEREGNINGENE PÅ

Dette er en omfattende kalkulator som gir deg en beregning av miljøpåvirkningen av lastebilen din. Databasen som disse beregningene baseres på, er stor og kompleks samt basert på omfattende forskning og testing av lastebiler. Det er utført levetidsvurderinger som danner grunnlaget for beregningene, og de omfatter materialproduksjon – fra utvinningen av råmaterialer til produksjonen av delene som benyttes i anleggene til leverandørene våre og i våre egne produksjonsanlegg i Europa.

Vedlikehold er også inkludert som resirkulering av materialer, transport mellom anlegg, drivstoffproduksjon og eksosutslipp. I vrakfasen gis det poeng hvis man ikke trenger å produsere nytt metall til neste produkt.

Påvirkningen er analysert i tre områder:

  • Produksjon
  • Bruk
  • Levetidsslutt

Når vi ser på tallene, er det tydelig at de viktigste områdene som spiller inn i miljøpåvirkningen, er drivstofforbruk, kjørelengde, motorer og drivstoff.

Bruk kan selvfølgelig påvirkes av mer enn bare motorvalg – for eksempel sjåføropplæring, hjulstilling og dekktrykk. Kalkulatoren for miljøpåvirkning er også en indikasjon på at det lønner seg å følge med på hvordan vi administrerer lastebilflåter og lærer opp sjåfører.

LA OSS HJELPE DEG MED Å FORBEDRE FLÅTEN DIN.

Hvis du vil finne ut mer om hvordan du kan redusere påvirkningen din, kan du kontakte en lokal forhandler.