Bevissthet om batteribruk

Den korte veiledningen fokuserer på anbefalt bruk av apparater under opphold og lengre stopp, ettersom den største utfordringen for batteriene er når motoren er slått av. Du finner også tips om hvordan du kan forlenge batterilevetiden under kjøring og om viktigheten av å lade batteriene, samt en merknad om ting du bør tenke på og gjøre i kaldt vær.

Ved å følge disse grunnreglene får du en rekke fordeler:

  • Du får mest mulig ut av batteriene og forlenger levetiden
  • Det reduserer risikoen for ikke-planlagte stopp og kostbare driftsavbrudd på grunn av flatt batteri

Fem ting som kan forlenge batterilevetiden

Lad batteriene ofte.

Lad batteriene ofte.

Du må lade batteriet helt opp minst én gang hver tredje uke. Dette bør også gjøres når muligheten byr seg, for eksempel når du stopper for natten eller har en frihelg. Et fullt oppladet batteri gir lavere drivstofforbruk og gjør kjøretøyet mer pålitelig.

Hold øye med indikatorene for batteristatus.

Hold øye med indikatorene for batteristatus.

Sjåførdisplayet viser status og gjeldende bruksnivå, og sender varsler hvis batteriet for eksempel snart er utladet. Du bør følge dette rådet for å forlenge batterilevetiden.

Vær ekstra forsiktig om vinteren.

Vær ekstra forsiktig om vinteren.

Et temperaturfall fra +20 til -18 °C reduserer batterikapasiteten med 50 %. Følg ekstra nøye med på batteriets tilstand og forebyggende håndtering av elektriske apparater når kjøretøyet ikke er i drift.

Slå av apparater når de ikke trengs.

Slå av apparater når de ikke trengs.

Alt fra kjøleskapet til mobilladeren tømmer batteriet når motoren er slått av. Bruk apparater med omhu – spesielt ved lange stopp.

Velg rett kjøretøymodus ved stopp:  

Velg rett kjøretøymodus ved stopp:  

• Parkeringsmodus er alltid det foretrukne valget når det ikke er behov for aktiv bruk av funksjonene i førerhuset
• Hvis du trenger tilgang til funksjonene i førerhuset, velger du oppholdsmodus, men sørg for å aktivere parkeringsmodus så snart du er ferdig
• Med tilbehørsmodus får du flere muligheter til å bruke funksjonene i førerhuset. Bruken av denne modusen bør derimot begrenses for ikke å tømme batteriene
• Husk å være økonomisk og slå av apparater som ikke er nødvendige!

ingen

Vil du ha mer informasjon?

Da kan du laste ned brosjyren «Bevissthet om batteribruk» eller kontakte din lokale Volvo-forhandler.

Brosjyren «Bevissthet om batteribruk»

Tre smarte tilbehør

Enkelte typer transport er ekstra krevende. Og på grunn av uforutsette hendelser kan det hende du må bruke mer batteri enn planlagt. Da er det lurt å ha disse tre montert i kjøretøyet.

Volvos batteriserviceenhet

Volvos batteriserviceenhet

Fjerner og forhindrer sulfatering. Batteriserviceenheten bidrar til å forhindre utladninger som kan ødelegge batteriet.

Volvos batterilader

Volvos batterilader

Batteriladeren kan brukes til å lade batteriene, og sørger for de kan lades helt opp selv i kaldt vær (i motsetning til når du bruker generatorer). Vi tilbyr følgende ladertyper (som den nedenfor):
• Ladere som kan monteres på kjøretøyet
• Eksterne ladere som kan brukes uten montering
• Alle laderne har en kapasitet på minimum 20 A, samt en intelligensfunksjon som forhindrer overlading.

Skjøteledning.

Skjøteledning.

Denne 5 meter lange ledningen på 220 V kan brukes til å koble lastebilen til eksterne ladestasjoner. Dette er spesielt nyttig når stasjonene er vanskelig plassert eller for langt unna for den vanlige tilkoblingskabelen.

Finn nærmeste forhandler

Kontakt Volvo-forhandleren

Finn nærmeste forhandler