Lastebiler

Norge

×

Sikkerhet som kostnadsbesparende tiltak

Volvo FH, som er en av verdens sikreste lastebiler, er en innovasjonsleder innen sikkerhetsfunksjoner av høy kvalitet. I kombinasjon med bevisst sikkerhetsinnsats fra sjåførene kan investering i sikkerhetsfunksjoner bidra til kostnadsbesparelser for transportselskaper. Vi møtte Carl Johan Almqvist, Traffic & Product Safety Director i Volvo Trucks, som forklarte hvordan det går til.
Carl Johan Almqvist og en Volvo FH
Carl Johan Almqvist, Traffic & Product Safety Director i Volvo Trucks

Sikkerhet har alltid vært kjennetegnet til Volvo Trucks. Sikkerhet alltid vært en av kjerneverdiene til selskapet – fra trepunkts sikkerhetsbelte til dagens avanserte sikkerhetsteknologi, som for eksempel Volvo Dynamic Steering-funksjonene. Et annet viktig bidrag til sikkerheten er bremsesystemet med skivebremser som reduserer bremseavstanden betydelig. I tillegg har vi også en elektronisk stabilitetsregulering som reduserer risikoen for skrens og velt i krappe svinger. Ved å gå gjennom tøffe tester og løpende utvikling er Volvos lastebiler stadig blant de sikreste lastebilene i verden. Volvo FH er intet unntak.

"Sikkerhetsfunksjonene våre er svært viktige for å sikre bedre og tryggere operasjoner for kundene og sjåførene. Det er imidlertid viktig å huske at den perfekte symbiosen oppstår når de nyeste sikkerhetsinnovasjonene kombineres med trygg sjåføratferd", sier Carl Johan Almqvist.

Ifølge Volvo Trucks Safety Report 2017 er det bare ett akseptabelt antall ulykker i trafikken: ingen. Å redusere risikoen for trafikkrelaterte ulykker innebærer å prioritere sikkerhet i den daglige transportvirksomheten samt å forstå forbindelsene til involverte personer, transportselskaper og samfunnet som helhet. En trygg lastebil og en trygg sjåfør er de viktigste elementene for å redusere antallet ulykker, og er i seg selv et insentiv til å investere i en Volvo FH – en svært sikker lastebil som bidrar til å redde liv. Og det er ikke alt. Selv små ulykker får konsekvenser – først og fremst for de involverte, men også for transportselskapene og samfunnet.

"Realiteten er at sikkerhetsinvesteringer kan redusere kostnader og nedetid. Figuren* nedenfor viser hvordan de direkte kostnadene – sjåførens rekonvalesens, reparasjonsutgifter for kjøretøy og nedetid mens kjøretøyet repareres – er enkle å måle. Disse utgiftene representerer imidlertid bare en liten andel av de totale ulykkesrelaterte kostnadene. De indirekte kostnadene er ofte betydelig høyere. Dette omfatter blant annet skadet gods, sjåførens rekonvalesenstid, dødsfall, reparasjon av kjøretøy samt avbrudd i den daglige driften, som i sin tur fører til forsinkede leveranser. Dette er skjulte kostnader som kunne vært unngått dersom hendelsene ikke fant sted i utgangspunktet. For å si det enkelt gir sikkerhetsinvesteringer resultater i form av økt produktivitet og oppetid", forklarer Carl Johan Almqvist.

Figur som viser ulykkesrelaterte kostnader


For et transportselskap er nedetid helt avgjørende. Ifølge Carl Johan Almqvist kan risikoen for å tape penger være et godt insentiv for å prioritere sikkerhet.

"Prioritering av sikkerhet er rett og slett en vinn-vinn-situasjon. Med få eller ingen ulykker får du mer tid på veien samtidig som kostnadene, for å være litt kynisk, reduseres. I tillegg bidrar du til økt sikkerhet for egne og andre sjåfører samt syklister og fotgjengere. Sist, men ikke minst unngår du også de 'myke' kostnadene, det vil si skade på bedriftens omdømme."

Som tidligere nevnt, må det imidlertid mer enn bare sikkerhetsfunksjoner til. Carl Johan Almqvist påpeker at det alltid vil foregå et samspill mellom systemene og sjåføren – som tross alt er den aller viktigste ressursen.

"Volvo Trucks' sikkerhetsfunksjoner er ikke en hvilepute. De utgjør et støttesystem for sjåføren. Det viktigste for alle som jobber med trafikksikkerhet, er å gi opplæring til sjåførene og ha fokus på trygg trafikkatferd. Det handler om sjåførene og nøkkelrollen de spiller når det gjelder sikkerhet, drivstoffeffektivitet og produktivitet. Sjåføren har faktisk alt å si for om virksomheten lykkes eller ikke."

Av og til tar det likevel tid før bedrifter innser at sjåføren er den aller viktigste ressursen, og i enkelte tilfeller må det til og med en ulykke til. Carl Johan Almqvist forklarer nærmere:

"Vi opplever at selskaper ofte investerer i en trygg lastebil etter en dødsulykke. Dette viser at sikkerhet på mange måter er knyttet til emosjonelle verdier. Vi vil at flere bedrifter er føre var og investerer i sikkerhet før noe skjer."

Volvo Trucks jobber for å øke bevisstheten om dette gjennom kampanjer som «Stopp – se etter – gi tegn» og «Se og bli sett», der målet er å hjelpe barn å forstå hvordan de skal interagere med lastebilsjåføren for å være tryggere i trafikken.

"De utgjør en forskjell når det gjelder holdninger. Alle må jobbe sammen, og med støtte fra sikkerhetsfunksjonene i lastebilene våre er vi godt på vei mot å virkeliggjøre visjonen om null ulykker – samtidig som vi sparer kostnader. Dette er også en vinn-vinn-situasjon", avslutter Carl Johan Almqvist.

Volvolastebiler er koblet til hverandre med kommunikasjon via nettskyen

4 revolusjonerende Volvo Trucks-sikkerhetsfunksjoner


Connected Safety
Ved hjelp av Connected Safety kan Volvo-kjøretøyer utveksle informasjon med hverandre. Dette er en viktig faktor for bedre trafikksikkerhet. Sjåførene kan utveksle informasjon om trafikkbildet, noe som reduserer faren for ulykker. Med Connected Safety åpner Volvo dørene til fremtiden. Connected Safety er for tiden tilgjengelig i Sverige og Norge.

To hender på rattet


Volvo Dynamic Steering
Siden det revolusjonerende systemet Volvo Dynamic Steering (VDS) ble lansert i 2013, har det endret mange sjåførers kjørestil på et helt grunnleggende nivå. Perfekt stabilitet i høy hastighet, total kontroll i lav hastighet og vesentlig mindre belastning på muskler og ledd. Lane Keeping Assist-systemet aktiveres og hjelper sjåføren å styre lastebilen tilbake til kjørefeltet hvis den utilsiktet nærmer seg kantlinjene. Sammen med Stability Assist bidrar det til å minimere risikoen for skrens. Dette igjen betyr økt sikkerhet og redusert risiko for yrkesskader.

Volvo FH med kamera og radar som registrerer gjenstander foran lastebilen


Kollisionsvarsler med full autobrems
I 2012 introduserte Volvo Trucks kollisjonsvarsler med full autobrems. Dette er en aktiv sikkerhetsfunksjon hvor radar- og kamerateknologi brukes til å identifisere kjøretøy foran lastebilen. Hvis lastebilen kommer for nær kjøretøyet foran, aktiveres kollisjonsvarsleren med full autobrems og varsler sjåføren. Ved behov aktiverer systemet bremsene for å unngå kollisjon.

En mann tar på seg sikkerhetsbeltet


Sikkerhetsbelte
Bruk av sikkerhetsbelte er en enkel måte å sikre seg på hvis en ulykke skulle skje. Sikkerhetsbeltet ble tatt i bruk i Volvo Trucks-kjøretøyer i 1979.