Norges første Volvo LNG – lastebil tatt i bruk av Litra Gass

Steinar Karsen i Litra Gass har vært en pioner i arbeidet med å få gass som drivstoff i tunge lastebiler. Derfor var det bare naturlig at nettopp Litra Gass fikk den aller første Volvo FH LNG lastebilen som kom til landet. Denne bilen skal danne grunnlaget for å spesifisere en handel på ytterligere 10 Volvo LNG-biler til Litra innen kort tid, videre er målet 100 biler innen 2022. Volvos løsning er helt unik for serieproduserte, tunge lastebiler.

LNG tank. Foto.

- Dette har jeg virkelig tro på. Jeg har fulgt utviklingen av drivstoffsystemet og enhetsinjektoren over tid. Utviklingsarbeidet Volvo har gjort med denne motoren er formidabelt og gassmotoren har nå samme energieffektivitet som tilsvarende dieselmotor, samtidig tilfredstiller motoren de strengeste krav til utslipp.

At Volvo introduserer denne bilen i markedet nå, er prikken over i-en, sier Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass AS.

Bilen er en Volvo FH 460 6x2 trekkvogn med den største gasstanken på 205 kg. Akselavstanden er på 3,70 meter. Årsaken til den, i norske øyne, lange akselavstanden er for å få plass til den største tanken med hensyn til rekkevidde. 

At Volvo introduserer denne bilen i markedet nå, er prikken over i-en, sier Steinar Karlsen. Foto.

At Volvo introduserer denne bilen i markedet nå, er prikken over i-en, sier Steinar Karlsen. Foto.

- Bilen skal først gå på «signingsferd» for Litra til alle våre kunder og potensielle kunder, vi skal vise den frem for å promotere denne typen drivstoff. Som Norges største transportør av gass er vi jo nesten forpliktet til selv å kjøre på gass.

Karlsen påpeker viktigheten av at Enova støtter både kjøp av de nye lastebilene, infrastruktur og nye produksjonsanlegg for biogass. Enova dekker inntil 50 % av merkostnaden for chassiset.

Han mener overgang til økt bruk av biogass i samfunnet er en fantastisk utvikling ettersom gassen utvikles av råvarer som ellers ville ligget og råtnet opp og påført atmosfæren CO2- utslipp. 

LNG tank. Foto.

Volvo har en unik teknisk løsning som gir en kjørbarhet som ved bruk av diesel på sine nye LNG – lastebier

- Etter flere år med innsats for å introdusere den nye teknologien, er det fint å se det materialisere seg, sier produktsjef i Volvo Norge Jo Øystein Nyhus.

- Denne løsningen, som ved bruk av biodrivstoff kan redusere CO2 avtrykket med inntil 100%, krever jo også etablering av en helt ny infrastruktur for fylling av flytende gass. Interessen for bilene har vært stor, og jeg vil tro den vil bli enda større nå som bilene er her og snart vil gå i trafikk. Jeg må også påpeke at Steinar Karlsen i Litra Gass, med all sin kompetanse innen gass, har vært en veldig god sparringspartner underveis

- Om nå Volvos teknikk med bruk av diesel som tennmiddel viser seg å være like effektiv som ved bruk av diesel, er det jo bare å gasse på og få disse produktene ut i markedet, sier Karlsen.  

 

Med tanken på slep

I alle overganger til nye drivstoff og ny teknikk, er det en utfordring med infrastruktur for tanking. Her har en kreativ Steinar Karlsen selv funnet løsningen.

- Vi har jo en hel tanksemi med biogass bak oss. Vi har fått frem en løsning der vi kan koble oss til vår egen tank og tanke ned flytende gass til bilen. Dermed er vi helt uavhengige av infrastruktur for tanking. Og rekkeviddeangst blir et fremmedord, sier han med et smil.

Med en tanksemi med 22,5 tonn gass kan bilen gå hvor langt som helst. En genial løsning takket være en Reodor Felgen i form av Steinar Karlsen og leverandører som har sett behovet.

- Jeg må jo også få lov til å si at dette har vært mulig fordi jeg jobber i et system med en sjef som ser nytten i folk som er kreative – og får holde på. Og det er mulig fordi vi er en stor aktør med økonomisk evne til å drive pionervirksomhet sier Karlsen.

- Det er godt forankret i Litra konsernet at verden har behov for et renere miljø. sier markeds og kvalitetsdirektør Morten Tønjumshagen.

 

Fra venstre administrerende direktør i Litra Gass AS, Steinar Karlsen og markeds-  og kvalitetsdirektør Morten Tønjumshagen. Foto.

To fornøyde karer under overleveringen av Norges første Volvo FH LNG lastebil til Litra Gass AS, fra venstre administrerende direktør i Litra Gass AS, Steinar Karlsen og markeds- og kvalitetsdirektør Morten Tønjumshagen.

- I våre selskap har vi i dag ca. 300 tyngre kjøretøy og vi kjører ca. 35 mill. kilometer pr år, det er klart at enhver endring vi gjør i forhold til reduksjoner av våre miljøutslipp vil gi store miljøgevinster sier Tønjumshagen.

- Steinar Karlsen i Litra Gass er vår super engasjerte spydspiss i denne type kompetanse, og er en stor pådriver for å realisere dette hos oss. Med det gode samarbeidet og utstyret som Volvo her kan levere er det mulig å oppnå akkurat dette.

Etter at bilen er benyttet i promotering overfor kunder og myndigheter, skal den i trafikk for en annen pådriver for bruk av biogass i transportsektoren, Air Liquid Skagerak AS. Der skal bilen transportere biogass til kunder i Norge.

Litra Gass AS er resultatet av sammenslåingen mellom Scan Tank Gass AS og Jarl Kvam Transport AS. Samlet har selskapet en svært unik kompetanse  og er Norges største innenfor landeveis transport av naturgass og propan. Firmaet har idag 75 lastebiler og 105 ansatte med hovedkontor på Voss. 

Denne løsningen, som ved bruk av biodrivstoff kan redusere CO2 avtrykket med inntil 100%.

Jo Øystein Nyhus

daværende produktsjef i Volvo Norge

Relaterte artikler

3 volvo:volvo-trucks/magazine/topic-tags/other volvo:volvo-trucks/magazine/category-tags/transport-story,volvo:volvo-trucks/markets/norway/local-magazine-tags/jeg-og-min-volvo true 3