Lastebiler

Norge

×

25 måter Volvo FH holder veien trygg på

Sikkerhet ligger dypt i genene til Volvo Trucks. Det er ganske enkelt det vi driver med, nemlig å utvikle funksjoner og løsninger som bidrar til trygg trafikk. Visjonen vår er at ingen Volvolastebil skal være innblandet i en ulykke. Dette er 25 måter som Volvo Trucks holder veiene trygge på.
Volvolastebiler er koblet til hverandre med kommunikasjon via nettskyen


25: Connected Safety
Ved hjelp av Connected Safety kan Volvolastebiler utveksle informasjon med hverandre. Dette er en viktig faktor for bedre trafikksikkerhet. Sjåførene kan utveksle informasjon om trafikkbildet, noe som reduserer faren for ulykker. Med Connected Safety åpner Volvo dørene til fremtiden.  

Volvo FH med kamera og radar som registrerer gjenstander foran lastebilen


24: Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsler
Hvis lastebilen utilsiktet skulle begynne å nærme seg veioppmerkingen, aktiveres kjørefeltvarselen og hjelper sjåføren med å styre lastebilen tilbake i kjørefeltet. Systemet kan også varsle sjåføren med en lett vibrasjon i rattet. Systemet aktiveres ved hastigheter over 55 km/t. Les mer om VDS med kjørefeltvarsler.

Instrumentbord som viser sjåførvarselassistent


23: Sjåførvarselassistent
Sjåførvarselassistenten er et system som følger med på hvordan du kjører. Hvis du endrer atferd og viser tegn til tretthet, blir du varslet via et signal og en melding på displayet, som ber deg ta en pause.

Volvo FH kjører over en bro


22: ESP (Electronic Stability Program)

Volvo Trucks' ESP (Electronic Stability Program) reduserer risikoen for skrens og velt. Hvis det oppstår en farlig situasjon, hjelper systemet ved å redusere motoreffekten og bremse hvert av lastebil- og tilhengerhjulene separat. 

Volvo FH står tvers overfor en bil på et stort asfaltert område


21: Lavt støynivå
Volvo FH har en aerodynamisk design som i kombinasjon med lyddempere og isolasjon gir en lastebil med lavt støynivå. Sjåføren opplever dermed mindre stress og kan konsentrere seg om kjøringen.  

Volvo FH med kamera og radar som registrerer gjenstander foran lastebilen


20: Kollisjonsvarsler med full autobrems
Kollisjonsvarsleren med full autobrems registrerer gjenstander foran lastebilen ved hjelp av kamera og radar. Hvis lastebilen kommer for nær kjøretøyet foran, aktiveres kollisjonsvarsleren med full autobrems og varsler sjåføren. Ved behov aktiverer systemet bremsene for å unngå kollisjon.  

Volvo FH som sakser


19: Vogntogbremser
Vogntogbremsene er et system som forhindrer saksing. Vogntogbremsene pumpebremser tilhengeren, slik at hele vogntoget holdes rett. Bremsene aktiveres ved hastigheter på opptil 50 km/t. 

To hender på rattet


18: Volvo Dynamic Steering med personlige innstillinger
Volvo Dynamic Steering med personlige innstillinger gjør at sjåføren kan velge mellom fire forhåndsdefinerte innstillinger som bestemmer hvor lett eller tung styringen skal være. På den måten kan sjåførene tilpasse styringen etter ulike kjøreforhold og preferanser. Sjåførene kan også angi rattmotstanden nøyaktig slik de vil ha den, for at kjøreopplevelsen skal bli så behagelig, avslappet og trygg som mulig. Les mer om VDS med personlige instillinger. 

Volvo FH på veien


17: Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet
Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet reduserer risikoen for skrens til et minimum. Selv ved den minste antydning til skrens, griper systemet inn og hjelper sjåføren med å styre forsiktig i motsatt retning for å stabilisere lastebilen. Les mer om VDS med retningsstabilitet. 

Volvo FH krysser en sykkelovergang


16: Se og bli sett
Se og bli sett er et globalt Volvo Trucks-initiativ for å gi sikrere samhandling mellom fotgjengere, syklister og lastebilsjåfører. Gjennom ulike aktiviteter ønsker Volvo Trucks å gjøre folk mer bevisste i trafikken, slik at de ser og blir sett. 

Volvo FH sett gjennom en frontrute


15: Sikt
Begrenset sikt kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko for lastebilsjåfører og andre trafikanter. Førerhuset på Volvolastebiler er laget for å gi best mulig sikt og har derfor blant annet store ruter og store speil. 

Nødluke sett fra innsiden av førerhuset


14: Nødluke
Nødluken, som alle Volvo FH-lastebiler er utstyrt med, kan brukes hvis førerhusdørene er blokkert. Nødluken fungerer også som soltak og slipper mer lys inn i førerhuset. 

Volvo FH-lastebil


13: Energiabsorberende førerhus
Hvis lastebilen er innblandet i en velteulykke eller en frontkollisjon, vil det forsterkede førerhuset overføre energi bakover. Dette gjør at det opprettholdes nok plass i førerhuset til at sjåføren skal overleve.  

Volvo FH-lastebil


12: Fremre underkjøringsbeskyttelse
Forskjellen i høyde på biler og lastebiler har alltid vært et sikkerhetsproblem i trafikken. For at alvorlige personskader skal reduseres mest mulig ved frontkollisjon mellom bil og lastebil, har Volvo Trucks utviklet fremre underkjøringsbeskyttelse for lastebiler. Ved kollisjon trekker den støtabsorberende sonen seg inn 200 millimeter. Dette gjør at sjansene for at sjåføren og passasjerene i bilen overlever, øker.  

To Volvo FH-lastebiler i oppoverbakke


11: Adaptiv konstantfartholder
Adaptiv konstantfartholder bidrar til å holde sikker avstand til kjøretøyet foran. Systemet varsler deg også hvis det registreres farer foran lastebilen, og aktiverer nødbremsen hvis du kommer for nær. 

Volvo FH med tilhenger sett i fugleperspektiv


10: Kjørefeltassistent
En vanlig årsak til alvorlige ulykker blant lastebilsjåfører er utilsiktet utkjøring fra eget kjørefelt. Kjørefeltassistenten følger veioppmerkingen med et kamera og varsler sjåføren hvis han eller hun utilsiktet krysser dem.

Volvo FH kjører gjennom vann


9: Strenge kvalitetstester
Under utvikling av Volvo FH går lastebilen gjennom strenge kvalitetstester. Her på testanlegget i Hällered i Sverige utfører Volvo Trucks ulike tester.  

Flere gule Volvo FH ved siden av hverandre


8: Skap bevissthet
For Volvo Trucks er det viktig å skape bevissthet rundt sikkerhet. I Nederland ble for eksempel Volvo Safety Trucks brukt som demonstrasjonslastebiler av forhandlere. De brukte lastebilene til å fortelle kunder om sikkerhetssystemet som Volvo Trucks tilbyr, blant annet ESP (Electronic Stability Program), kjørefeltassistent, sjåførvarselassistent, feltskifteassistent og adaptiv konstantfartholder. 

En mann og et barn i førerstolen på en lastebil


7: Stopp, se etter, gi tegn
Ettersom barn er mest utsatt i trafikken, lanserte Volvo Trucks kampanjen «Stopp, se etter, gi tegn» i 2015. Formålet med kampanjen var å øke barns kunnskap om farene de står overfor i trafikken hver dag.

En mann og en kvinne sitter på siden av et dekk


6: Accident Research Team

Visste du at Volvo Trucks har sin egen havarikommisjon, Accident Research Team?
Accident Research Team har studert og analysert mer enn 1700 ulykker der lastebiler var innblandet, siden 1969. Teamet ser på ulike variabler som inngår i kollisjonen. Informasjonen er uvurderlig ved fremtidig forskning og for utvikling av nye sikkerhetsrelaterte løsninger.  

Et kollisjonstestet Volvo FH-førerhus


5: Kollisjonstester
Volvo Trucks har gjennomført tusenvis av simulerte kollisjonstester og rundt 100 ekte tester. Testene har bidratt til at ingeniørene hos Volvo Trucks har kunnet utvikle et av verdens sikreste lastebilførerhus. 

førerhusinteriør i Volvo FH


4: Kollisjonspute
I 1995 ble Volvo Trucks den første produsenten av tunge lastebiler i verden som innførte kollisjonsputer på førersiden. Kollisjonsputene skal beskytte sjåførene mot kreftene ved en frontkollisjon. 

En mann tar på seg sikkerhetsbeltet


3: Sikkerhetsbelte
Bruk av sikkerhetsbelte er en enkel måte å sikre seg på hvis en ulykke skulle skje. Sikkerhetsbeltet ble tatt i bruk på Volvo Trucks-kjøretøyer på 70-tallet. 

Volvo FH kjører i et fjellandskap


2: Svensk kollisjonstest
Barrierekollisjonstest. Veltetest. Sledetest. Hodesammenstøtstest. Den svenske kollisjonstesten er tøff, men den sikrer at ingenting blir utelatt, og at Volvo FH er så sikker som overhodet mulig. Selv kaffemaskinen er kollisjonstestet, slik at ingenting i lastebilen skader deg ved en eventuell ulykke. 

Volvoførerhus i stål


1: Førerhuskonstruksjon
Alle førerhus og lange førerhus på Volvo Trucks-lastebiler er laget i stål med høy holdfasthet. Dette gir førerhusene på Volvolastebiler det høyeste styrke-vekt-forholdet i bransjen. Og det gjør at vi er den eneste produsenten som oppfyller eller overgår kravene i den svenske kollisjonstesten.