Lastebiler

Norge

×

Volvo Trucks presenterer fremtidige transportløsninger

Volvo Trucks presenterer nå en ny transportløsning som består av autonome, elektriske kommersielle kjøretøy som kan bidra til mer effektiv, tryggere og miljøvennlig transport.
LNG tank. Foto.

Befolkningsveksten og den økende urbaniseringen verden over medfører store utfordringer med å løse miljøspørsmål som tett trafikk, forurensing og støy. Det økende forbruket, den raske veksten innen netthandel og den omfattende mangelen på sjåfører betyr at etterspørselen etter effektive transportløsninger er større enn noensinne. 

Mikael Karlsson, viseadministrerende direktør for autonome løsninger. Foto.

 

"Systemet vårt kan anses som en utvidelse av de avanserte logistikkløsningene som allerede er i bruk i mange bransjer. Ettersom vi bruker autonome kjøretøy som både er utslipps- og støyfrie, kan virksomheten utføres når som helst på døgnet. Løsningen utnytter eksisterende veiinfrastruktur og lasteenheter, noe som gjør det enklere å tjene inn kostnadene og sikre integrasjon med eksisterende operasjoner", forklarer Mikael Karlsson, viseadministrerende direktør for autonome løsninger. 

 

Operasjonen utføres av autonome elektriske kjøretøy som er koblet til en skytjeneste og som overvåkes av et kontrollsenter for transport. Kjøretøyene er utstyrt med sofistikerte systemer for autonom kjøring. De er utviklet for å lokalisere den gjeldende posisjonen innen en radius på få centimeter, samt å overvåke i detalj og analysere fremferden til andre trafikanter, og deretter justere kjøretøyets fremdrift med stor nøyaktighet.

 

Les mer: Oppdatert informasjon om Vera og automatisering

Fakta

 
  • Volvo Trucks utvikler en ny type transportløsning for gjentakende transport med høy presisjon mellom faste knutepunkter, som et supplement til de eksisterende løsningene.
  • Transportløsningen består av autonome,oppkoblede, elektriske kjøretøy og et kontrollsenter for transport.
  • Kjøretøyene brukes som trekkvognenheter, og er kompatible med eksisterende lasteenheter/trailere.
  • Fremdriften er helt elektrisk, uten utslipp av skadelige klimagasser og svært stillegående. Drivlinjen og batteripakken er av samme type som de som brukes i Volvo Trucks' elektriske lastebiler.