Lastebiler

Norge

×

Brødrene Lunn AS bygde bilpark på nyere bruktbiler: Styrer 90 anleggsbiler papirløst

Transportfirmaet Brødrene Lunn AS på Lillehammer har funnet en måte å gjøre lastebilene papirløse, det innebærer at alle transporter av masse registreres i et eget program på nettbrett eller mobiltelefon av sjåførene. Nå kjører over 60 anleggsbiler for Veidekke Entreprenør på E6-parsellen Arnkvern-Moelven.
Brødrene Lunn foran bilparken. Foto.

- Jeg har bakgrunn fra IT – bransjen og syntes det ble forferdelig mye tasting for å omgjøre fraktbrev til elektroniske dokumenter i datamaskinen. Jeg vil i utgangspunktet ikke ha et papir på kontoret, sier daglig leder Stian Lunn (44). 

Vi er i Brumunddal og utenfor kafeteriavinduet kjører det anleggsbiler frem og tilbake med små opphold.  24 av bilene er svarte Volvo FH og FH16 samt et par gule Volvo FMX med Br. Lunn logo i fronten og på sidene En rekke andre transportselskap vi kjenner godt til er utstyrt med merker som viser at de kjører for transportfirmaet på Lillehammer de også.

Brødrene Lunn sin Volvo FH16. Foto.

- Vi leier inn kapasitet og på det meste vil  vi i år ha opp til 90 biler gående på anlegget som skal bli ny 4-felts E6 fra Arnkvern til Moelv. I tillegg skal Veidekke Industri ha 35 biler til asfalt transport. Det blir mye administrativt av å holde så mange i gang, og pappa Per Arne er nøkkelen til effektiv utnyttelse ved at han sitter midt oppe i det, han har radiokontakt med alle biler, forklarer Stian.

-I tillegg har jeg rundt 300 telefonsamtaler hver dag - rekorden var 328 i løpet av en lang dag, sier Per Arne Lunn (64) som har drevet i anleggsbransjen i hele sitt liv.

 

Han begynte hos Veidekke som «flisegutt» som 14- åring- det vil si at han har tråkket i anleggsområder i mer enn 50 år. Den joviale hyggelige mannen fra Lillehammer vet hva det sier å drive en bilpark. Som 19 åring kjøpte han seg en gravemaskin og begynte for seg selv. Og har drevet som entreprenør siden. I 1995 ble Brødrene Lunn AS stiftet og det ble kjøpt inn en gravemaskin og en lastebil, så ble det to lastebiler og etter hvert mer og mer asfaltbiler. Det har ballet seg på.

Vi bygde hele firmaet på brukte lastebiler, og har kjøpt en rekke nyere bruktbiler av Leif Røvik på Volvo Truck Center i Oslo. Han kunne tilby oss en del biler med lav km-stand, fra Volvos eget nett av demobiler.

Han kan fortelle at en lang periode var de opptatt med asfaltkjøring sommerstid – mens mye av bilparken sto vinterstid. Pen kjøring, på gode veier og mye ståtid vinterstid, gjorde det rett å ikke kjøpe nytt materiale.

- Vi hadde på det meste 7 biler i parken og alle gikk i asfaltkjøring i sommerhalvåret. Det er ikke lenge siden vi sa vi skulle ha maksimalt 15 biler, nå nærmer vi oss det dobbelte sier Per Arne med et smil.

I 2013 fikk de kontrakt på kjøring på E6-anlegget Frya – Vinstra – det største veiprosjektet så langt i Norge. I prosjektet ble det laget 18 km motorvei, 10 km lokal vei og 4,3 km tunnel. Dette veiprosjektet var det AF Gruppen som fikk kontrakten på, og Br Lunn AS ble underleverandør på transport av masser. På det meste disponerte de 45 biler på det anlegget, forteller Stian.

Brødrene Lunn sin Volvo FMX. Foto.

Helårsdrift

- Det innebar året rundt – drift og vi så at vi måtte investere i nytt materiale. Anleggskjøring er langt tøffere for bilene enn asfaltkjøring og vi har ikke rom for driftsstans. Men vi har en filosofi om at en bil skal være betalt før vi kjøper en ny en, sier Stian.

Både far og sønn har beina godt plantet på bakken og skulle noen lure på hvem som er Brødrene i Br Lunn, er det Stian og hans yngre bror Ståle (40).

- Så firmaet Br Lunn AS er forholdsvis nytt, etablert i -95, men som du skjønner så har vi gjennom pappa meget lang erfaring i det vi driver med. Ståle kjører lastebil, men når asfaltsesongen starter for fullt – vi skal i år styre 35-40 biler som skal kjøre for Veidekke Asfalt – tar pappa styringen på det og Ståle tar pappas rolle og holder orden på biler og kjøring i E6-prosjektet, sier Stian.

Tilbake til det papirløse systemet – hvordan fungerer det?

- Normalt føres hvert kjørte lass i et stykke papir, det ble voldsomme mengder i løpet av en dag som så noen skulle taste inn i en datamaskin. Til å begynne med hadde vi et egenutviklet system. Vi fant et web-basert system, utviklet av Pro-ks, som egentlig er et web-basert system for å styre og holde oversikten i prosjekter. Vi har i samarbeid med Abax videreutviklet dette mot vår virksomhet, kan Stian fortelle.

For mens farfar var lastebilmann og pappa startet eget som 19-åring, gikk Stian en utdannelse innen IT. Men han har kjørt lastebil, en periode kjørte han for Litra, som nå er en nabo av Br Lunn på Lillehammer.

- Normalt føres hvert kjørte lass i et stykke papir, det ble voldsomme mengder i løpet av en dag som så noen skulle taste inn i en datamaskin. Til å begynne med hadde vi et egenutviklet system. Vi fant et web-basert system, utviklet av Pro-ks, som egentlig er et web-basert system for å styre og holde oversikten i prosjekter. Vi har i samarbeid med Abax videreutviklet dette mot vår virksomhet, kan Stian fortelle.

For mens farfar var lastebilmann og pappa startet eget som 19-åring, gikk Stian en utdannelse innen IT. Men han har kjørt lastebil, en periode kjørte han for Litra, som nå er en nabo av Br Lunn på Lillehammer.

Nye biler

Høsten 2015 fikk firmaet overlevert 6 nye Volvo lastebiler, fire tre-akslede FH og FH16 og 2 stk fire-akslede, alle dumperbiler. Og i år fikk de overlevert fem nye lastebiler, alt levert av Volvo Truck Center på Lillehammer. 15 av lastebilene er i dag under 2 år.

- Vi må få berømme den unge selgeren Ole Kristian Løkke for den innsatsen han gjør, han er grunnen til at vi holder oss til Volvo. Han tar ansvar – følger oss opp, ikke bare på nybilene men på ettermarkedssiden også og er en trygghet for oss som har lagt alle eggene i en kurv – hos Volvo påpeker Per Arne Lunn.

Ryddige forhold

E6 anlegget Arnkvern – Moelv er det Nye Veier som er oppdragsgiver for å bygge ut. Veidekke Entreprenør  vant konkurransen i sterk konkurranse med tre andre store aktører og det unike er at det ligger an til åpning et halvt år før det som lå i forutsetningene for kontrakten. Veidekke jobber 4 dagers uke for å minimalisere ulempene for de mange trafikantene som benytter E6 gjennom Hedmark fredager på vei til hytta på fjellet.

- Det er veldig ryddige forhold her og det er en bra standard på anleggsveiene, noe som sliter mindre på våre biler, men som også Veidekke ser er en fordel med tanke på å holde tempoet oppe i fremdriften. Ved kontraktsinngåelse ble utbygger  Nye Veier og entreprenør Veidekke enige om en plan for gjennomføring og samarbeid som fungerer bra og som gir åpning av veien allerede i desember 2020. Det er veldig fint å jobbe for Veidekke Entreprenør, vi har en god dialog og selv om de bestemmer hvordan ting skal gjøres, er de åpne for innspill fra oss som kan gi en enda bedre drift. I tillegg er det godt å jobbe for en der betalinga skjer som avtalt, måned etter måned sier Per Arne.

HMS viktig

Hver morgen er det møte med Veidekke hvor man går i gjennom og sikrer fremdrift og at det settes fokus på HMS. Alle biler i anlegget skal ha ryggevarsler, ryggekamera, radiokommunikasjon, blinkende varsellamper – Per Arne tror etter hvert det også kommer krav om lys på sidene og har derfor utstyrt de nyeste med dette.

- Og vi er nøye med at fartsgrenser på anlegget holdes. I tillegg har vi stort fokus på sikkerhet for alle, også medtrafikanter. Det er således et krav til alle sjåfører at de skal saumfare tvillinghjulene før de går ut på offentlig vei. Vi skal ikke ha stener som sitter fast for så å løsne og skade andre i trafikken, forklarer Per Arne Lunn.

Det er så mange områder som skal dokumenteres at det er en ukes jobb fra vi har skaffet en ekstra bil til den kan gå inn i driften.
Et knippe sjåfører sammen med Per Arne og Stian Lund med en flott samling Volvo anleggsbiler bak. Foto.

Dokumentasjon

Administrasjonen er i dag på kun 2 personer, som økes til 3 i sommersesongen - i tillegg til Stian jobber Knut Thomas Granerud på kontoret. Stian sier det er veldig mye jobb med dokumentasjon når det skal leies inn flere biler til prosjekt som dette.

- Bilene skal alle ha det utstyret ekstra som kreves, det skal dokumenteres sikkerhetskurs for sjåfører det er så mange områder som skal dokumenteres at det er en ukes jobb fra vi har skaffet en ekstra bil- til den kan gå inn i driften, forklarer Stian.

Og når dette leses er familiebedriftens innehavere også opptatt med en annen sesongbetont geskjeft – de driver sammen med svigerfaren til Stian, også Lillehammer Camping.

FAKTA: Brødrene Lunn AS

 • Transport og entreprenørfirma
 • Sted: Lillehammer
 • Daglig leder: Stian Lunn
 • Bilpark: 26 lastebiler hvorav 24 Volvo
 • Anleggsmaskiner: En Volvo  hjullaster og to gravemaskiner  – hvorav en  Volvo
 • Antall ansatte: 25 faste – 6 innleide – øker når asfaltsesongen er i gang
 • Omsetning: 47 millioner i 2017 – forventer 85 millioner i 2018
 • Oppdragsgivere: Veidekke Industrier, Veidekke Entreprenør AS, AF – Gruppen/JR, Isachsen gruppen, Lemminkäinen, Litra, Asfalt Remix, PEAB
 • Asfaltkjøring: Skal i år transportere hele 200.000 tonn til veier i Hedmark og Oppland

 

FAKTA: Veiprosjektet Arnkvern – Moelv

 • Viktig del av E6 gjennom Hedmark som får 4-felt med midtdeler
 • Lengde: Delstrekningen Arnkvern–Moelv er 24 km og inngår i utbyggingen av 43 km firefelts motorvei med 110 km/t fra Kolomoen til Moelv.
 • Utnygger: Nye Veier
 • Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Kontraktens verdi; 2.3 milliarder kroner
 • Ferdigstilles: Desember 2020
 • Masse som skal forflyttes: Store steinmasser må kjøres inn på grunn av underskudd av masser i området.
 • Asfalt som skal legges: 280.000 tonn