Lastebiler

Norge

×

Vil morgendagens byer trenge lastebiler?

Urbaniseringen sakker ikke akterut, men rundt om i hele verden vokser byene, og det samme gjør transportbehovet. På samme tid er luftforurensning og køer store problemer. Behovet for renere og mer effektive transportsystemer er tydelig. Spørsmålet er: Vil lastebiler passe inn i morgendagens bybilde?
Volvo Trucks i byer

Verdens befolkning fortsetter å vokse. Ifølge FN-rapporter ventes verdensbefolkningen å øke fra 7 milliarder i 2014 til 9 milliarder innen 2050. FN anslår at to tredeler av befolkningen bor i byer innen 2050, sammenlignet med litt over halvparten av befolkningen i dag. I tillegg til urbanisering vil nye forbrukervaner med økt e-handel og levering på døren også ha innvirkning på samfunnets behov for effektive transportløsninger. 

«Skal vi takle trafikkrelaterte problemer som forringer luftkvaliteten, for eksempel køer og utslipp, må vi være smarte. Vi må tenke på hvor mye plass transport krever i gatene, og hva slags energikilder vi bruker», sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig i Volvo Trucks.

Enkelte hevder at mindre varebiler vil være løsningen for distribusjonstransport i fremtidens byer, men det er ikke så enkelt, forklarer Lars Mårtensson. 

«Dette kan stemme for enkelte områder. Men generelt sett er en fullastet lastebil et plasseffektivt transportmiddel. En distribusjonslastebil har faktisk mer enn ti ganger så stor lastekapasitet som en mindre varebil.»  

Elektriske lastebiler kan gjøre transporten enda mer effektiv. Det lave støynivået gjør det mulig å utføre en rekke oppgaver utenom rushtiden og i stedet tidlig om morgenen, sent på kvelden og til og med om natten. Dette reduserer belastningen på veinettet i rushtiden. En elektrisk lastebil uten eksos kan brukes i innendørsterminaler og miljøsoner. 

«Hvis vi kunne utføre mer distribusjon utenom rushtiden, vil det bli færre biler på veien og mindre kø i løpet av dagen da flere mennesker har behov for å bruke gatene. Dette er også bra for sikkerheten. Morgendagens byer må bruke ressurser som energi, plass og tid mer effektivt enn de gjør i dag, og elektriske lastebiler kan bidra i enda større grad til at det kan skje», sier Lars Mårtensson til slutt.