Lastebiler

Norge

×

Gøteborg får sin første elektriske lastebil

Gøteborg, Volvo Trucks’ hjemby, har store ambisjoner om bærekraftighet. I år får byen sin aller første helelektriske lastebil, noe som markerer et lite, men viktig steg i retningen av å elektrifisere byens kommersielle transportmidler. Men hva foregikk i kulissene for å få den første elektriske lastebilen ut i Gøteborgs gater?
Solnedgang i Gøteborg. Foto.

«Våren 2016 ble vi spurt av byens etat for bærekraftig vann og avløp om å undersøke mulighetene for å utvikle en renovasjonsbil som utelukkende bruker strøm. Målet var å bruke den i et prosjekt for å finne ut hvordan smartere og mer bærekraftig transport kan bidra til et mer attraktivt bymiljø», forteller Jonas Odermalm, sjef for produktstrategi Volvo FL og Volvo FE hos Volvo Trucks. 

Det var startskuddet for et tett samarbeid mellom Gøteborg kommune, Volvo Trucks, JOAB og Renova som er henholdsvis kunde, kjøretøyutvikler, påbygger og operatør.  

«Vi begynte med å se på ruten som den elektriske renovasjonsbilen skulle kjøre, og på oppsettet til kjøretøyene som i dag kjører denne ruten. Hvor langt kjører de, hvilken topphastighet oppnår de, hvor tungt lastet er de, hvor mange stopp utfører de per skift, er terrenget kupert eller flatt?» forklarer Jonas Odermalm.

Ved å analysere og sammenholde en rekke ulike faktorer fikk prosjektet data om kravspesifikasjonen som lastebilen skulle bli konstruert etter. En ønsket brutto kjøretøyvekt på 19 tonn med en fem tonns nyttelast og en daglig rute på mellom 60 og 70 kilometer, med 128 stopp for å hente avfall langs veien – dette var parameterne som ble brukt til å beregne kjøretøyets ventede energiforbruk. Siden dette er en renovasjonsbil, må energiforbruket til påbygget/komprimatoren også tas hensyn til.  

Så snart energibehovene og trafikkforholdene var kartlagt, kikket utviklingsteamet nærmere på ulike alternativer for energiforsyning. Mange batterier om bord gir lang rekkevidde, men går negativt utover kjøretøyets nyttelast. Færre batterier øker nyttelasten, men da må kjøretøyet lades oftere. 

«Var det behov for en hurtiglading langs ruten, eller ville det holde å lade batteriene om natten? Vi studerte flere alternativer før vi tok den endelige avgjørelsen», sier Hayder Wokil, som er hovedansvarlig for Volvo Trucks' deltakelse. 

Løsningen er et kjøretøy med tre batterier og samlet energilagringskapasitet på 150 kWh, som holder til et helt skift uten ekstra lading. Ettersom renovasjonsbiler bare brukes på dagtid, ble det bestemt at de skal lades om natten via det ordinære strømnettet.  

Tidlig på sommeren 2017 ble renovasjonsbilen bygd på et Volvo FL-chassis. Den elektriske drivlinjen ble montert, og chassiset og førerhuset ble tilpasset til den nye teknologien. Etter seks måneder med utviklingsarbeid og optimalisering ble renovasjonsbilen utstyrt med et påbygg i begynnelsen av 2018. Den skal nå finjusteres og sertifiseres samt at sjåfører og mekanikere skal få opplæring. Deretter settes den i ordinær drift i Gøteborgs gater med Renovas sjåfører bak rattet.